Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Wij zijn van mening dat er nog voldoende zuurstof is voor aandelen, met de mogelijkheid van extra winsten als de bedrijfswinsten op het appel blijven.
  • Niettemin is het noodzakelijk om je voor te bereiden op het vooruitzicht van hogere volatiliteit: een gewaarschuwd belegger is er twee waard.
  • Wat obligaties betreft, is het noodzakelijk om de obligatiemarkt onder de loep te nemen en te bekijken welke segmenten nog een belegging waard zijn.

Outlook 2018: vooruitblik op het toekomstige beleggingslandschap

Op de vooravond van het nieuwe jaar 2018, zetten we voor u de meest opvallende trends binnen de economie en de financiële markten voor het komende jaar op een rij. Daarnaast hebben we ook gestreefd om hier met de gepaste beleggingsadviezen een antwoord op te bieden.

U vindt de volgende 10 thema’s voor 2018 terug in onze publicatie Outlook 2018 “Reality Check – een vooruitblik op het toekomstige beleggingslandschap”:

1

We denken dat het nuttig kan zijn zich voor te bereiden op een verhoogde volatiliteit: een gewaarschuwd man is er twee waard.

2

Niettemin zal de groei de geopolitieke risico’s te snel af zijn. Deze zal zich voortzetten. Voornamelijk aandelen, en niet obligaties, profiteren hiervan.

3

Het monetaire beleid zou soepel moeten blijven maar met de centrale banken in een overgangsfase, kan zelfs de meest voorzichtige terugtrekking van beleidsondersteuning de rendementen van bepaalde activaklassen tegenwerken.

4

In dat kader is het volgens ons noodzakelijk de vastrentende beleggingen onder de loep te nemen. Zwakke obligatierendementen in 2018 zullen de beleggers verplichten met een kritisch oog naar deze activaklasse te kijken.

5

We denken daarentegen dat er nog steeds zuurstof over is voor aandelen. Indien de bedrijfswinsten op de afspraak zijn, kunnen we nog bijkomende koerswinsten verwachten.

6

Binnen deze activaklasse zijn we bijzonder enthousiast over de “nieuwe“ opkomende aandelenmarkten in Azië.

7

Daarentegen, rekening houdend met de potentiële daling wereldwijd van de rendementen op klassieke beleggingen en het vooruitzicht van hogere volatiliteit, kan het dus interessant zijn op zoek te gaan naar alternatieve beleggingen.

8

De wisselmarkten kunnen bovendien behoorlijk nerveus zijn in 2018 en de monetaire politiek van de centrale banken is niet de enige factor die hiervoor verantwoordelijk zal zijn.

9

Op de oliemarkten kan een sterk déjà vu gevoel ons overvallen, waarbij de Amerikaanse productie een blijvende rem dreigt te zetten op stijgende koersen.

10

Tenslotte bespreken wij in ‘de thema’s van morgen vandaag’ de technologieën die op langere termijn de economie kunnen ontwrichten.

Onze publicatie bevat eveneens gedetailleerde artikels over macro-economie, het beheer van multi-asset activa, aandelen, obligaties en wisselmarkten zonder de potentiële risico’s te vergeten waaraan de globale economie en de beleggers volgend jaar het hoofd zullen moeten bieden.

Wij wensen u veel leesplezier en een vruchtbaar beleggingsjaar 2018.

Download onze Outlook 2018

Beleggingsadvies in 2018?

Bel onze experts via Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook