Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Beleggen voor de (klein)kinderen is nog niet goed ingeburgerd in ons land – slechts 6,4 % van de beleggers noemt het zijn belangrijkste motivatie om te beleggen. Deutsche Bank stelde de vraag in de grote exclusieve enquête 'De Belg en zijn geld'1. In juli 2017 interviewde het marktonderzoeksbureau Profacts 621 mensen (een representatief voorbeeld van de Belgische bevolking) naar hun mening over banken en beleggingen. Eerder waren de resultaten te lezen in De Standaard en Le Soir. Nu delen we ze met onze trouwe lezers.


Inflatie

Spaarrekeningen bieden een aantal voordelen. De belangrijkste is dat in België uw geld wettelijk beschermd wordt door het Garantiefonds. Dat betekent dat, zelfs wanneer uw bank failliet gaat, uw geld op zicht-, spaar- en termijnrekeningen gewaarborgd is (met een plafond van 100.000 euro per bank per persoon). Maar spaarrekeningen hebben ook een grote vijand: de sluipende inflatie. De inflatie – of ontwaarding van geld – op jaarbasis piekte in februari op net geen 3 % en zakte ondertussen tot 1,6%. Aan het huidig jaarlijks gemiddelde van 2% verliest u elk jaar aan koopkracht op een spaarboekje, omdat de lage rente momenteel niet tegen de inflatie op kan. Als de huidige situatie aanhoudt, verliest u elk jaar bijna 1% aan koopkracht op uw spaargeld. Op elke 10.000 euro verliest u zo (elk jaar) 100 euro. En momenteel ziet het er niet naar uit dat de rente significant zal stijgen, of de inflatie significant zal dalen.

Lange termijn

Risico vermijden door te kiezen voor een spaarrekening staat met andere woorden tegenwoordig gelijk aan verminderde koopkracht. Dit betekent eveneens dat u, om wél mogelijk rendement te realiseren, enig risico zult moeten nemen. Als het over geld voor zijn kinderen gaat, is de Belg eerder conservatief. Uit de grote beleggingsenquête blijkt dat amper 6,4% van de respondenten “beleggen voor de (klein)kinderen” als zijn belangrijkste motivatie noemt. Nochtans is de traditionele beleggingshorizon van het spaarboekje juist heel erg geschikt om te beleggen voor de kleinkinderen. Het gaat immers over kapitaal dat dikwijls voor (minstens) 18 jaar niet wordt aangeroerd en waaraan doorgaans geregeld bedragen worden toegevoegd die nog jaren verder kunnen aangroeien. Het verschil is dat beleggingen blootgesteld zijn aan risico’s. Men moet zich ervan bewust zijn dat ze zowel kunnen stijgen als dalen en dat het mogelijk is dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.

Spreiding

Door periodiek te beleggen en dus ook een bepaald risico te nemen voor de (klein)kinderen profiteert u van een spreiding in de tijd. Dat biedt twee belangrijke voordelen. Enerzijds vermijdt u het dilemma van de market timing (het juiste moment vinden om activa goedkoop aan te kopen en duur te verkopen) en anderzijds stelt een langere tijdshorizon u in staat om eventuele verliezen op de beurs te boven te komen. Wanneer u maandelijks een vast bedrag in fondsen belegt (bijvoorbeeld 100 euro), koopt u automatisch meer deelbewijzen wanneer de beurzen laag staan en activa dus goedkoop zijn. Omgekeerd koopt u met hetzelfde bedrag relatief weinig deelbewijzen wanneer de beurzen hoge toppen scheren en dus duur zijn.

Rendement

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar ze leren ons wel iets over hoe het spaarboekje het de afgelopen 10 en 20 jaar heeft gedaan in vergelijking met goed gespreide beleggingen. En dat ondanks de beurscrash van 2008. Als u sinds eind 2006 elke maand trouw 100 euro stortte op een spaarrekening, dan stond daar op oudjaar 2016 12.560 euro op (€ 11.570 rekening houdend met de inflatie). Als u eind november 1996 hetzelfde deed en de spaarinspanning al 20 jaar volhoudt, hebt u nu 27.410 euro verzameld (€ 22.670 rekening houdend met de inflatie). Als we kijken naar eenzelfde volgehouden maandelijkse periodieke belegging van 100 euro, zou u met het maandelijkse beursrendement van de afgelopen 10 en 20 jaar respectievelijk 16.720 of 38.680 euro bezitten (respectievelijk € 15.400 of € 31.800 rekening houdend met de inflatie). Wat zou u liever kunnen schenken aan uw (klein)kinderen?2

Controle

Beleggen in plaats van sparen voor de kinderen heeft nog een bijkomend voordeel: u kunt probleemloos de controle over het kapitaal behouden eens de kinderen 18 jaar zijn. Bij een traditionele jongerenspaarrekening kunnen de kinderen automatisch vrij beschikken over hun spaargeld wanneer ze meerderjarig worden. Wanneer u in eigen naam belegt vanuit de morele overtuiging dat u een welbepaald deel van de beleggingsportefeuille uiteindelijk aan de (klein)kinderen zal schenken, kunt u uw eigen risicoprofiel hanteren. Het bedrag kunt u dan schenken op een moment dat u vindt dat de begunstigden eraan toe zijn (bijvoorbeeld als ze afgestudeerd zijn, vast werk hebben, een huis kopen of kinderen krijgen – u bepaalt wanneer). Maar u kunt deze belegging ook al vroeger gebruiken om uw nakomelingen door de jaren heen vertrouwd te maken met de basisprincipes van goed beleggen, terwijl u de controle behoudt. Een vorm van financiële opvoeding die in ons land nog te weinig ingeburgerd is.

U heeft interesse in onze beleggingsoplossingen
voor uw kinderen of kleinkinderen?

Ontdek het DB Investment Plan
Vragen over beleggen voor uw (klein)kinderen? Het is belangrijk dat uw bankier uw behoeften, wensen en doelstellingen kent om er zijn aanbod zo goed mogelijk op af te stemmen.

Neem contact op met ons via 078 156 160
of via de rubriek ‘Contact’

1 Bron : Profacts, enquête afgenomen bij 621 belgen, juli 2017.
2 Bron: Deutsche Bank België | Totaal rendement van sparen in functie van de inflatie (bronnen: Nationale Bank van België en Bloomberg) op een bedrag van € 100 aan maandelijkse stortingen uitgevoerd tussen 1997 en eind 2016 en op basis van de gemiddelde rente die BNP Paribas Fortis in die periode bood in vergelijking met het totaal rendement van beleggen in functie van de inflatie (bronnen: Nationale Bank van België en Bloomberg) op een bedrag van € 100 aan maandelijks beleggen in de SXXT tussen 1997 en eind 2016. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggingen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.