Téléphone

Deutsche Bank

Sparen met fiscaal voordeel

Sparen met fiscaal voordeel


Financiële producten worden de laatste jaren steeds zwaarder belast (de roerende voorheffing steeg bijvoorbeeld van 15% naar 27%), maar sommige producten blijven fiscaal aantrekkelijk. En een fiscaal voordeel is altijd mooi meegenomen, nietwaar? Deze vier beleggingen zijn interessant.

De gereglementeerde spaarrekening

De opbrengsten worden niet belast zolang de intresten niet hoger liggen dan 1.880 euro per belastingplichtige. Een gezin kan dus 3.760 euro aan rente opstrijken zonder daar belastingen op te betalen. Als u dit plafond overschrijdt, betaalt u 15% (terwijl de algemene roerende voorheffing in 2016 27% is).

U geniet van de depositowaarborg tot 100.000 euro per persoon en per bank.

Als u plots grote kosten hebt, is uw geld op elk moment beschikbaar. Bovendien is een gereglementeerde spaarrekening vaak gratis.

Pensioensparen

U krijgt een belastingsvermindering van 30% van het gestorte bedrag als u tot 940 euro per jaar spaart (in 2016). In ruil heft de fiscus 8% op uw kapitaal bij uw 60e verjaardag. Maar u ontvangt wellicht een aardige som geld wanneer u met pensioen gaat. U spaart op uw eigen tempo tot u het maximum van 940 euro hebt bereikt (in 2016): elke maand een deel van het bedrag of de hele som in een keer.

Als u kiest voor de formule van een levensverzekering (Tak 21) in plaats van een fonds, hebt u een driedubbel voordeel. Uw kapitaal is gewaarborgd, u ontvangt jaarlijks een gewaarborgde rente en het rendement kan aangevuld worden met een winstdeelname.

Langetermijnsparen

Voor langetermijnsparen via een levensverzekering (Tak 21) is het fiscale voordeel even groot als de vroegere woonbonus (voor de hervorming van de woonfiscaliteit). Als u 2.260 euro belegt, krijgt u een belastingsvermindering van 678 euro per persoon.

Langetermijnsparen is vooral interessant als uw hypothecaire lening al is afbetaald, want het fiscale voordeel voor langetermijnsparen is niet combineerbaar met de woonbonus. In ruil voor het fiscale voordeel betaalt u wel 10% op uw kapitaal wanneer u 60 wordt.

Als u voor uw 55e start met langetermijnsparen, geven de gestorte bedragen na uw 60e verjaardag nog altijd recht op een belastingsvoordeel. Op die bedragen moet u geen 10% roerende voorheffing meer betalen.

Tak 21-spaarverzekering

De intresvoet en uw kapitaal zijn gegarandeerd. Deze vorm van levensverzekering levert geen belastingsvermindering op, maar u hoeft geen roerende voorheffing te betalen op de intresten na acht jaar, of als u het contract koppelt aan een overlijdensverzekering waarbij 130% van de gestorte premies gedekt zijn.

De voorwaarde? U bent tegelijk verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde van de levensverzekering bij leven op het einde van het contract.

Bovendien betaalt u maar 2% instapkosten op de levensverzekeringspremies. Dat is veel voordeliger dan de algemene roerende voorheffing van 27% in 2016.

Lees ook

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel verwezen wordt, moet dat opgevat worden als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retail cliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.