Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Sparen en beleggen voor een zorgeloze oude dag

Article Headline

De 3 tips van Deutsche Bank

Gebruik alle beschikbare mogelijkheden om te sparen voor het pensioen, zeker als die fiscaal worden aangemoedigd. Het fiscaal voordeel waar je van kunt genieten binnen pensioensparen en langetermijnsparen bedraagt 30 procent van het gestorte bedrag (door een belastingvermindering mits enkele voorwaarden, waaronder de leeftijd, nageleefd worden). Het maximumbedrag waarop het fiscaal voordeel berekend wordt voor het inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) is voor pensioensparen 940 euro. Voor langetermijnsparen is dat maximum 2.260 euro (afhankelijk van je beroepsinkomsten).

Zet vroeg genoeg geld opzij en doe dat op regelmatige basis. Met beleggingsfondsen kan je het rendement van je spaarcenten opkrikken, maar dat vereist wel een lange beleggingshorizon en een bereidheid om risico’s te nemen.

Reduceer het risico van je pensioenbeleggingen naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt.

Na het pensioen wat vaker op reis gaan, lekkere restaurantjes ontdekken en af en toe de kinderen een financieel duwtje geven: wie rekent op het wettelijk pensioen alleen, dreigt al die dromen niet te kunnen verwezenlijken. Hoe lukt dat misschien wel?

De voorbije jaren zijn veel mensen overtuigd geraakt dat ze extra moeten sparen voor hun pensioen. Dat ziet ook onafhankelijk financieel planner Jo Stremersch van Stremersch, Van Broekhoven en Partners. ‘Wie na zijn pensioen dezelfde levensstandaard wilt behouden, moet voorzieningen aanleggen. Louter met het wettelijk pensioen spring je meestal niet ver. Jammer genoeg beseffen te weinig mensen welk kapitaal ze daarvoor nodig hebben’, zegt Stremersch.

Nochtans valt dat relatief eenvoudig te achterhalen: maak op basis van uw huidige levensstandaard een schatting van uw maandelijkse uitgaven en vergelijk dat met uw geschatte wettelijk pensioen (via pensioenplatform Mypension.be). Zo krijgt u een zicht op het geld dat u vanaf het pensioen elke maand tekort zal komen. Als u er vervolgens van uitgaat dat u een periode van dertig jaar moet overbruggen, hebt u al een realistische inschatting van het nodige pensioenkapitaal. Een deel daarvan wordt eventueel al gedekt door een groepsverzekering, pensioensparen of langetermijnsparen. ‘Het gat tussen het vereiste kapitaal en de vermogensopbouw via de eerste drie pijlers (wettelijk pensioen, groepsverzekering, pensioensparen en langetermijnsparen) zal je nog bijkomend bijeen moeten sparen’, zegt Stremersch.

Samengestelde intrest

Sparen voor de oude dag schuift u best niet op de lange baan. Wie vroeg genoeg begint, springt door de samengestelde intrest verder met een kleinere spaarinspanning. ‘Vroege spaarders moeten een minder grote spaarinspanning leveren. Zolang ze maar de discipline hebben om regelmatig geld opzij te zetten’, zegt Stremersch. Stel: u zet gedurende 30 jaar maandelijks 200 euro opzij tegen een rendement van 5 procent. Op het einde van de rit levert die inspanning u 163.740 euro op. Wilt u hetzelfde bedrag bijeensparen over een periode van amper 10 jaar, dan moet u al elke maand 1.056 euro opzijzetten. De mogelijkheid op een hoger rendement behaalt u in de huidige omstandigheden echter niet meer met de klassieke spaaroplossing. Maar u zult daarvoor veeleer moeten beleggen in meer risicovolle producten (zoals beleggingsfondsen), waarvoor u eveneens een voldoende lange beleggingshorizon voor ogen moet houden, wilt u de risico’s beheersbaar houden.

Dat betekent niet dat jonge mensen alle dagen bezig moeten zijn met hun pensioen. ‘Toch is het verstandig om elke twee jaar eens te bekijken of je levensstandaard is veranderd, welk kapitaal er is opgebouwd en hoeveel er nog bijeen moet worden gespaard. Zo kan je geregeld bijsturen in functie van je doelstellingen.’

Leeftijd

Wie ervoor kiest om te beleggen met als doel een kapitaal op te bouwen voor de oude dag, krijgt steevast de vuistregel mee om het risico van de beleggingen te verminderen naarmate de pensioenleeftijd nadert. Wie op z’n zestigste zijn pensioenkapitaal nog altijd in aandelenfondsen heeft zitten, is heel kwetsbaar voor een beurscrash. Dan bestaat het risico dat het pensioenkapitaal slinkt net op het moment dat u het wilt aanspreken. Stremersch: ‘Het is een goed advies. Toch zou ik het niet uitsluitend linken aan een leeftijd, maar wel aan het bereiken van de beoogde doelstelling. Van zodra je wat vooruitloopt op je doelstelling, is het raadzaam om al wat meer zekerheid in te bouwen en het risico zelfs tot een minimum te beperken van zodra de doelstelling is bereikt. Met pensioenkapitaal moet je niet het hoogst mogelijke rendement nastreven, het draait vooral rond de zekerheid dat het er is op het moment dat je het nodig hebt. Vanaf dat ogenblik ben je financieel helemaal vrij. Dan kan je nieuwe doelen realiseren met het kapitaal dat je nog verder opbouwt: een wereldreis maken, de kinderen helpen met de aankoop van een woning of een schenking aan de kleinkinderen.’

De voorbereiding van het pensioen gaat trouwens ook verder dan louter het bijeensparen van genoeg financiële middelen. ‘Mensen staan niet altijd voldoende stil bij de levenskeuzes die ze maken en de impact daarvan op het pensioen’, zegt Yves Stevens, professor pensioenrecht aan de KU Leuven. ‘Zo bestaat de foute veronderstelling dat er op dat vlak geen verschil is tussen gehuwden of wettelijk samenwonenden. Die laatste categorie moet het stellen zonder overlevings- of echtscheidingspensioen. Ook onverwachte gebeurtenissen hebben een impact. Een echtscheiding betekent bijvoorbeeld voor heel wat mensen een serieuze terugval van het vermogen en het latere pensioen.’


‘Vroege spaarders moeten een minder grote spaarinspanning leveren'

Jo Stremersch, partner bij Stremersch, Van Broekhoven en Partners

‘Een stevig pensioenplan rust op vier pijlers’

‘Sparen voor de oude dag? Dat is echt onontbeerlijk. Veel mensen zullen er niet in slagen om enkel met het wettelijk pensioen hun levensstandaard op peil te houden. Nochtans is dat de doelstelling die de meesten voor ogen hebben.’ Dat zegt David Ghezal, beleggingsstrateeg bij Deutsche Bank. Net daarom is het zo belangrijk om de diverse pensioenpijlers optimaal te benutten. Steeds meer mensen zullen hun wettelijk pensioen (de eerste pijler) kunnen aanvullen met het kapitaal uit een groepsverzekering van de werkgever (tweede pijler) en met het spaarpotje dat ze via pensioen- of langetermijnsparen (derde pijler) opbouwen. ‘Maar zelfs met al die inspanningen is er een grote noodzaak om zelf nog wat extra geld opzij te zetten. Een solide stoel telt vier poten, net zoals bij een spaarplan voor de oude dag de vier pensioenpijlers onmisbaar zijn’, zegt Ghezal.

Het volstaat niet om slechts tien jaar voor het pensioen wat rigoureuzer te sparen voor de oude dag. Hoe vroeger je daaraan begint, hoe beter. ‘Je bouwt een pensioenkapitaal best niet enkel op door geld op een spaarrekening te parkeren, zeker niet met de huidige rentevoeten’, zegt Ghezal. ‘Het is veel beter om periodiek – bijvoorbeeld elke maand of elk trimester – een beperkt bedrag opzij te zetten in beleggingsfondsen. Uiteraard enkel indien dat volledig in overeenstemming is met het risicoprofiel. Het spreekt ook voor zich dat cliënten met een langere beleggingshorizon eventuele schommelingen op de beurs veel beter kunnen verteren.’

Het ene beleggingsfonds is ook het andere niet. ‘Er is meer dan enkel de pure aandelenfondsen. Flexibele gemengde fondsen vormen een mooi alternatief: de fondsbeheerder bepaalt zelf op elk ogenblik de verdeling tussen aandelen en obligaties, wat toelaat om de risico’s tot op zekere hoogte beter te spreiden. Als je dan nog eens op periodieke basis belegt, kan je ook het risico van een slechte markttiming reduceren’, besluit Ghezal.

Lees ook