Samengevat

  • Er bestaan verschillende oplossingen om tegelijk te beleggen én (neerwaartse) risico’s te beperken.
  • Met periodieke beleggingen tracht men het risico om op een verkeerd moment in te stappen af te vlakken.

0,11% rente op een gereglementeerd spaarboekje: daar wordt de gemiddelde Belg niet vrolijk van. Maar aan de andere kant blijken veel Belgen daar uiteindelijk mee te kunnen leven. Maand na maand wordt de berg cash op onze spaarrekeningen dan ook hoger en hoger. Het merendeel van de Belgen wil zijn geld wel zien aangroeien maar schuwt de risico’s die met beleggen geassocieerd worden. Velen weten wel dat beleggingen mogelijk meer kunnen opbrengen, maar spelen liever op veilig. Nochtans kan u uw geld een boost proberen geven terwijl u de risico’s tracht te beperken.

Kunt u zonder risico’s beleggen? Nee, dat niet. Voordat u begint te beleggen, dient u dan ook grondig kennis te nemen van de risico’s en via uw beleggersprofiel te bepalen welke risico’s u kan en wil nemen.

Welke risico’s zijn er en vooral: hoe kunt u ze beperken? Een overzicht.

Risico 1: niet goed begrijpen waarin u belegt

Aandelen, obligaties, fondsen, trackers, gestructureerde producten … In functie van uw behoeften kunt u op verschillende manieren en in verschillende instrumenten beleggen. U dient echter een financieel product goed te begrijpen, alvorens u er in kan beleggen. Daarom heeft elke cliënt bij Deutsche Bank een uniek beleggersprofiel: het Financial ID. Dit geïndividualiseerde profiel houdt rekening met uw kennis. Maar ook met uw financiële doelstellingen, uw ervaring, uw beleggingsdoelstellingen, uw risico-tolerantie, uw leeftijd, de tijd of horizon waarop u het belegd bedrag niet nodig hebt voor grote aankopen, enzovoort.

Bij de meeste banken wordt u vaak gewoon gecatalogeerd als een defensief, gebalanceerd of dynamisch profiel. Bij Deutsche Bank vinden we dat ieders verwachtingen en risicoprofiel uniek zijn. Daarom stellen onze adviseurs enkel oplossingen op maat van uw uniek profiel voor. Zodat u steeds perfect weet en begrijpt waarin u precies belegt. Hebt u bijkomende uitleg nodig, dan staan zij voor u klaar om u deze te bezorgen.

Risico 2: beleggen in ‘verkeerde’ producten, regio’s en sectoren

Enkel in goud, Belgische aandelen of de farmaceutische sector beleggen? Als u de risico’s wil beperken, spreidt u uw beleggingen best niet alleen in de tijd en over verschillende uitgevers of beheerders. U spreidt ze bij voorkeur ook over verschillende beleggingsinstrumenten, regio’s en sectoren. Op die manier beperkt u de risico’s als een sector minder presteert. Sectoren die beter presteren, kunnen de mindere prestaties op die manier uitvlakken. Is de enige oplossing dan om 500 soorten aandelen en obligaties te kopen? Nee, dat hoeft niet eens.

Door te kiezen voor beleggingsfondsen spreidt u die risico’s omdat de fondsenbeheerders verschillende aandelen en/of obligaties in het fonds opnemen. Een fonds kan onder meer tientallen tot zelfs honderden verschillende aandelen en/of obligaties overkappen. Behalve reguliere fondsen, bestaan er ook fondsen die specifiek in een regio beleggen (bijvoorbeeld Azië, Europa, de VS) en fondsen die in een bepaalde sector of thema beleggen (bijvoorbeeld vastgoed, biotechnologie, hernieuwbare energie, enzovoort).

Door te kiezen voor een flexibel gemengd fonds, maakt u het zichzelf nog makkelijker. Bij zo’n type fonds bepaalt de professionele beheerder of hij meer de nadruk legt op aandelen of obligaties, en in welke regio’s en thema’s. Verwacht hij bijvoorbeeld onweer op de markten, dan is hij vrij om aandelenposities af te bouwen en zijn cashpositie op te krikken. Met een flexibel gemengd fonds hoeft u zelf niet te beslissen hoeveel u op welk moment moet beleggen in aandelen of obligaties, in welke sectoren en in welke andere producten. U laat het beheer over aan een professional die de neerwaartse risico’s, die afhangen van de beleggingsstrategie van het gemengde fonds, doorgaans zo beperkt mogelijk houdt. Beleggen in flexibele gemengde fondsen kunt u door periodiek te beleggen via DB Investment Plan. Met periodieke beleggingen tracht men het risico om op een verkeerd moment in te stappen af te vlakken.

Risico 3: op het ‘verkeerde moment’ beleggen en schommelingen verkeerd inschatten

Over de lange termijn biedt beleggen doorgaans een hoger rendement dan sparen. Credit Suisse onderzoekt elk jaar hoe spaar- en beleggingsformules het deden sinds 1900, en dat op basis van hun reëel rendement. Aandelen zouden een winst genereren van 6,5% per jaar - alle beurscrisissen zoals de crash van 1929 meegerekend. Obligaties zouden jaarlijks 2% winst hebben gemaakt. Een spaarrekening 0,8%.

Uiteraard verloopt het parcours bij beleggen niet egaal: stijgingen en dalingen wisselen elkaar af. Afhankelijk van uw profiel, zult u dus bereid moeten zijn om met schommelingen om te gaan. De ene belegger aanvaardt echter meer schommelingen dan de andere. Daarin past opnieuw uw uniek profiel (Financial ID), waarbij we u enkel instrumenten voorstellen die aansluiten binnen wat u aanvaardbaar als schommeling vindt. Want ook uw nachtrust is essentieel.

Als een verkeerde markttiming u weerhoudt om te beleggen, dan is periodiek beleggen een optie. U belegt dan elke maand of elk kwartaal een bepaald bedrag in een beleggingsfonds. Op die manier voorkomt u dat u al uw belegbaar vermogen ‘te vroeg’ of ‘te laat’ belegt. U heeft de vrijheid om de periodieke belegging stop te zetten of te onderbreken, maar het is wel belangrijk dat u de regelmaat aanhoudt als u periodiek belegt. Ook als het minder goed gaat op de beurs. Het omgekeerde geldt evenzeer: in euforie achter de markt aanlopen en er dan extra veel geld in pompen, houdt ook een risico in dat u beter niet neemt.

Door periodiek te beleggen - en die regelmaat aan te houden - vlakt u bovendien het risico uit dat u uw beslissingen vooral op sentiment baseert. Periodiek beleggen via DB Investment Plan hoeft niet met grote bedragen. Het kan al vanaf 100 euro per maand. Bovendien kunt u door periodiek te beleggen bij Deutsche Bank via DB Investment Plan een premie tot 500 euro krijgen1. Geniet er nog van tot 31 december 2018.

Is periodiek beleggen via DB Investment Plan iets voor mij?

Ontdek uw voordelen of bel Talk & Invest op het nummer 078 153 154

Lees ook

1 Alle details over DB Investment Plan vindt u in het reglement DB Investment Plan. Als u uw DB Investment Plan activeert vóór 31/12/2018, krijgt u een premie van 100 euro tot maximum 500 euro per periodieke belegging met een ononderbroken looptijd van minstens 18 maanden. Deze actie geldt voor maximum 5 periodieke beleggingen (maximum 500 euro premie). Meer details over de actie vindt u in het actiereglement.