Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De zeer goede economische statistieken in de eurozone enerzijds en de achterblijvende beloofde hervormingen van Trump anderzijds, zorgen voor een sterke appreciatie van de euro.
  • Aandelen van groeilanden boekten voor de achtste maand op rij vooruitgang.
  • De bewogen geopolitieke context speelde in het voordeel van de veiligste staatsleningen.

De volatiliteit is teruggekeerd op de markten. Aanvankelijk hadden de beleggers vooral aandacht voor de publicatie van de laatste bedrijfsresultaten, maar die aandacht verschoof naar de jaarlijkse vergadering van de grote centrale banken in Jackson Hole. Het verschijnen van een raket boven Japan tot slot, bevestigde de beleggers in hun voorkeur voor minder risicovolle activa.

Terugkeer van risicoaversie

In augustus zagen we verdeelde prestaties voor de aandelenmarkten van de ontwikkelde landen, die het slachtoffer werden van winstnames en een terugkerende risicoaversie. In de eurozone ging de forse koersstijging van de euro niet onopgemerkt voorbij. Vooral de exporterende bedrijven kregen hieronder te lijden. De euro wordt nog steeds ondersteund door enerzijds de zeer goede economische statistieken in de eurozone en anderzijds de beloften van Trump die voorlopig dode letter blijven.

In de Verenigde Staten zien we naast de oplopende spanning met Noord-Korea, dat de beleggers zich ook beginnen te focussen op het schuldplafond dat met rasse schreden dichterbij komt. Dit verhinderde de Amerikaanse markten echter niet om de maand af te sluiten met een lichte stijging. Ondersteund door solide fundamentals boekten aandelen van groeilanden voor de achtste maand op rij vooruitgang. De obligatiemarkten profiteren van de risicoafkeer en deden het de voorbije maand overal goed. Vooral staatsleningen met een goede reputatie waren het meest in trek. Goud en de Zwitserse frank stonden eveneens in de gunst.

Opportuniteiten?

De terugkerende volatiliteit is op zich geen slechte zaak. Deze zal voor correcties zorgen, soms opportuniteiten creëren, maar zal het herstel geenszins ondermijnen. Gezien de veelbelovende recente statistieken, waaronder de indicator van het economisch sentiment in de eurozone, die op het hoogste niveau sinds 10 jaar staat, blijft Europa een van onze favoriete geografische zones voor aandelenbeleggingen. Een verdere koersstijging van de euro zou echter nadelig kunnen zijn voor bedrijven die het meest blootgesteld zijn aan de internationale handel. In de Verenigde Staten veerde de groei fors op tijdens het tweede kwartaal van 2017 tot 3% op jaarbasis.

Ook al blijven we nog steeds positief voor de Amerikaanse markten op lange termijn, de politieke en economische agenda van het najaar is erg geladen. Donald Trump zal de handen uit de mouwen moeten steken om zijn hervormingen door te voeren, een akkoord te bereiken over de schuld en het netelige probleem met Noord-Korea aan te pakken. In deze context zullen Amerikaanse aandelen op korte termijn onder druk blijven staan. Ondanks hun rally sinds begin dit jaar hebben de opkomende markten nog marge voor verdere vooruitgang. Hun waarderingen zijn nog steeds aantrekkelijk en ze zullen blijven profiteren van kapitaalinstromen. Wij geven de voorkeur aan Azië boven Latijns-Amerika, omdat de hervormingen er verder gevorderd zijn en de groei zullen ondersteunen.

Met de blik gericht op de centrale banken

Het symposium van Jackson Hole, waar de grootste financiële spelers in augustus samenkwamen, liet de markten op hun honger zitten. Ook al werd er geen grote beslissing verwacht, de markten keken uit naar indicaties over welke koers de ECB en de Fed gaan varen, maar die kwamen er niet. Dit zorgde ervoor dat de beleggers hun focus hebben herleid naar de vergaderingen van 7 september (ECB) en uitkijken naar deze van 19 en 20 september (Fed). Wat de ECB betreft, gaan wij ervan uit dat Mario Draghi voorzichtig is gebleven om de euro niet verder te versterken. Van de Fed wordt van haar kant verwacht dat ze meer details zal geven over de afbouw van haar balans. De bewogen geopolitieke context speelde in het voordeel van de veiligste staatsleningen. Die zouden kunnen lijden onder een verschuiving in de portefeuilles naar andere en dus meer rendabele compartimenten van de obligatiesector. Bedrijfsobligaties van de beste kwaliteit en, zij het dan volatieler, die van groeilanden bieden wat dit betreft het meest potentieel.

Interesseert dit thema u?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook