Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De wereldwijde beurzen herstelden zich in juli in een omgeving die hen economisch gunstig is, maar (geo)politiek onzeker blijft.
  • De piek voor de bedrijfswinstgroei is niet meer veraf.
  • De Fed wil doorgaan met haar renteverhogingen (twee dit jaar, ten minste evenveel volgend jaar) en de afbouw van haar balans.

Navigerend tussen de hindernissen eindigden de wereldwijde aandelenmarkten de maand juli in het groen. De handelsspanningen bleven de debatten beheersen met aan het einde van de maand een kwetsbaar akkoord tussen de Verenigde Staten en Europa. De ECB en de Fed opteerden voor een monetair status quo en hebben een volgende afspraak met de beleggers in september.

De Amerikaanse groei piekt

De wereldwijde beurzen herstelden zich in juli in een omgeving die hen economisch gunstig is, maar (geo)politiek onzeker blijft. De Amerikaanse groei voor het tweede kwartaal 2018 trok fors aan en bereikte 4,1% op jaarbasis, een niveau waarvoor we terug moeten gaan tot het derde kwartaal van 2014. Zwaaiend met de gebruikelijke superlatieven noemde Donald Trump deze cijfers “fascinerend” en “houdbaar in de tijd”. Paradoxaal genoeg kan een deel van deze opvering worden toegewezen aan de handelsspanningen. Veel Amerikaanse bedrijven hebben de levering van hun goederen versneld om de eerste douaneheffingen voor te zijn, wat de Amerikaanse buitenlandse handel een boost gaf. De beurzen van Wall Street gingen door op hun elan, ze naderen hun historische piek voor de S&P 500 en vestigen een nieuw record voor de Nasdaq Composite. Naast het goede vormpeil van de economie zorgde het douaneakkoord tussen Brussel en Washington, hoe kwetsbaar ook, voor een opleving van de Europese beurzen. Bij de obligaties was er een verschuiving van vluchtwaarden zoals staatleningen naar risicovollere categorieën zoals obligaties van opkomende landen in sterke munten of speculatieve obligaties.

Een tweede kwartaal op de goede weg?

De komende maanden zullen dezelfde factoren van onzekerheid aanwezig blijven (lees ons artikel over de potentiële risico’s voor de beurzen). Zelfs al zijn deze reeds voor een deel verwerkt in de koersen, een nieuwe opstoot van volatiliteit kan niet worden uitgesloten. De wereldwijde groei blijft het evenwel goed doen, wat in het voordeel van de aandelenmarkten moet spelen. Eens te meer zullen de beleggers zich dus vastgrijpen aan de bedrijfsresultaten om een tendens te zoeken. Het resultatenseizoen was niet al te sterk begonnen, met een duik van bijna 20% voor Facebook en Twitter na de aankondiging dat ze gebruikers verliezen, ondanks de recordwinsten. Behoudens deze tegenvallers deden heel wat bedrijven het tot nu beter dan verwacht. Wij gaan ervan uit dat het tweede kwartaal een uitstekende oogst zal opleveren en dat de piek voor de bedrijfswinstgroei niet veraf meer is. De Verenigde Staten leiden daarbij de dans, maar Europa blijft goed in het ritme. Samen met Azië, dat zich blijft optrekken aan een sterkere groeidynamiek dan die van de ontwikkelde landen, krijgen deze 3 geografische zones onze voorkeur voor de komende maanden.

Volgende renteverhoging door de Fed

De grote centrale banken hadden weinig impact op de markten doordat de inhoud van hun boodschap reeds vorige maand was aangekondigd en verteerd. De ECB zal haar aankopen afbouwen vanaf september en volledig stopzetten aan het einde van dit jaar. Bovendien stelt Mario Draghi geen verhoging van de beleidsrente in het vooruitzicht voor de zomer van 2019 (de exacte timing blijft vaag). Het monetair beleid van de ECB blijft dus accommoderend. In de Verenigde Staten vergemakkelijkt de slagkracht van de Amerikaanse economie de taak van de Fed. Zij wil doorgaan met haar renteverhogingen (twee dit jaar, ten minste evenveel volgend jaar) en de afbouw van haar balans. De Fed zet de normalisering van haar monetair beleid voort, misschien tegen de wil van Donald Trump in, die de rentevoeten laag zou willen houden om de consumptie te stimuleren. Met een steeds minder inschikkelijke ECB en een restrictieve Fed, gaat de obligatierente vroeg of laat opnieuw stijgen. Op de obligatiemarkten resten er bijgevolg weinig of geen opportuniteiten, behalve bedrijfsobligaties in dollar met een laag kredietrisico en staatsleningen van opkomende landen in sterke munten.

Lees ook