Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De Amerikaanse aandelenmarkten kennen de op een na langste en meest spectaculaire haussemarkt in de moderne geschiedenis.
  • Bepaalde indicatoren wijzen erop dat er een correctie zit aan te komen.
  • Deutsche Bank blijft niettemin om vier redenen - de economische groei, de winstgroei, de zeer goede gezondheid van de bedrijven en het monetaire beleid - op lange termijn positief over de Amerikaanse aandelenmarkt.

De Amerikaanse beursmarkt heeft zowel voorstanders als critici, maar feit is dat ze de laatste tijd duizelingwekkende prestaties liet optekenen. De S&P 500, de referentie-index van de beurs van New York, heeft in 2017 al 39 records op zijn actief1. Als we nog wat verder teruggaan in de geschiedenis, dan stellen we ook vast dat de in maart 2009 ingezette haussemarkt (bull market) de op een na langste in de moderne geschiedenis is (na die van 1990-2000), maar in dit stadium ook de meest spectaculaire (winst van 272% en zelfs van 346% dividenden inbegrepen). Het gezond beursverstand zegt dat bomen niet tot in de hemel groeien.

Betekent dit dat Amerikaanse aandelen een minder florissante toekomst tegemoet gaan?

Na een dergelijk parcours kan men zich terecht afvragen of de S&P 500-index op een correctie afstevent. Bepaalde indicatoren zoals de waarderingen op de hoogste niveaus sinds 2004, een historisch lage volatiliteit (VIX-index lager dan 10), de afwezigheid van een terugval van meer dan 3% sinds juni 2016 of nog het ‘overkochte’ karakter van de markt, lijken erop te wijzen dat die correctie er zit aan te komen. Mocht dat het geval zijn, dan menen wij echter dat het om een gezonde evolutie zou gaan en dit niet noodzakelijk een duurzame trendbreuk hoeft te betekenen. Een daling van de koersen zou veeleer aankoopkansen bieden. Om verschillende redenen blijven wij op lange termijn optimistisch voor de Amerikaanse aandelenmarkt. We lichten er enkele toe:

Economische groei

Het gesynchroniseerde wereldwijde herstel zet zich door en de Amerikaanse groei versnelt. De orkanen Harvey en Irma zouden slechts tijdelijk wegen op de groei van de tweede jaarhelft van 2017 en hun negatieve impact (enkele tiende procent) zou ruimschoots gecompenseerd worden door de erop volgende inspanningen voor de wederopbouw. Wij verwachten een BBP-groei in de Verenigde Staten van meer dan 2% voor dit en volgend jaar, waarmee de kaap van 100 maanden van economische expansie bijna gerond is.

Winstgroei

De ondernemingen in de S&P 500 laten met de regelmaat van de klok resultaatverbeteringen optekenen sinds het derde kwartaal van 2016 en niets wijst erop dat daar snel verandering in zal komen. In 2017 en 2018 zou de winstgroei boven 10% kunnen uitkomen, wat een primeur zou zijn sinds de jaren 2010-2011. Als het Congres er bovendien in slaagt om een belastinghervorming door te voeren, dan zouden die winsten nog een extra boost kunnen krijgen.

Bedrijven in zeer goede gezondheid

De Amerikaanse beurswaarderingen zijn duur, maar “Corporate America” stelt het erg goed. De Amerikaanse bedrijven blijven volop cash genereren, de vrije kasstromen zijn teruggekeerd naar de niveaus van voor de crisis en de marges zijn zeer hoog. Dat laat het beste verhopen voor maatregelen die gunstig zijn voor de beleggers, zoals dividendstijgingen, inkopen van eigen aandelen en/of externe groeioperaties.

Monetair beleid

De Federal Reserve (Fed) heeft een cyclus van trapsgewijze monetaire verstrakking ingezet, zij het niet agressief. De afbouw van de balans van de Fed (Quantitative Tightening) werd zorgvuldig wereldkundig gemaakt en het pad is duidelijk afgebakend. Bovendien verloopt de cyclus van renteverhogingen zeer geleidelijk. Wij verwachten voor de komende 12 maanden nog twee renteverhogingen. Als de situatie voor het overige hetzelfde blijft, zou de rentestijging niet van aard zijn om de aandelenmarkt in haar opmars te stuiten.

Zoals u kunt vaststellen, behoren wij niet tot het kamp van degenen die de Amerikaanse aandelenmarkt de rug willen toekeren ondanks het feit dat ze duur is. Dit gezegd zijnde, het haussepotentieel is beperkter geworden en wij denken ook dat andere beursregio’s momenteel interessanter zijn dan de Verenigde Staten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de eurozone: de economische groei staat er goed op de sporen, de rentevoeten blijven extreem laag, de beurswaarderingen zijn aantrekkelijker dan in de Verenigde Staten en er is ruimte voor een inhaalbeweging.

Wenst u een gesprek over de mogelijkheden die er bestaan voor uw portefeuille?

Neem contact op met onze specialisten van Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Of maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer 078 156 160.

Lees ook

1 Eind september 2017.