Samengevat

  • Er heerst een gunstig klimaat voor nieuwe technologieën, wat hun toekomstige winstgroei waarschijnlijk ten goede zal komen.
  • Ze zijn één van de favoriete beleggingsthema’s voor 2018 bij de strategen van Deutsche Bank.
  • De Private Bankers van Deutsche Bank vertrouwen op deze expertise om hun cliënten te adviseren.

In tal van domeinen bieden nieuwe technologieën almaar meer voordelen voor ons dagelijkse leven. In twintig jaar tijd zijn smartphones onmisbaar geworden, waardoor we voortdurend met elkaar verbonden kunnen zijn. Ook in de toekomst zullen technologische ontwikkelingen onze wereld blijven veranderen.

In bedrijven zal de automatisering nog toenemen, wat de productiviteit zal opdrijven. Steeds geavanceerdere technologieën zullen processen efficiënter maken. En al deze technologische vooruitgang lijkt zelfs nog te versnellen. Verwacht wordt dat heel wat bedrijven nieuwe technologieën in hun productieketens zullen opnemen.

Dankzij de verwachte bloei van technologische toepassingen zou de cyclus van economische groei wel eens langer kunnen aanhouden, ondanks de verwachte, tijdelijke negatieve impact op de werkgelegenheid. De technologiesector zal in de toekomst hoe dan ook vooruitgang blijven boeken. De strategen van Deutsche Bank maakten er dus één van hun favoriete beleggingsthema’s voor 2018 van.

Vier drijfveren

De strategen menen dat vier factoren essentieel zullen zijn voor de groei in deze sector: lagere kosten, een grotere hoeveelheid te verwerken data, de bevolkingsevolutie en meer investeringen in de sector.

In eerste instantie zal het gebruik van nieuwe technologieën op een steeds grotere schaal de kosten drukken van ondernemingen die in dat domein actief zijn. Een voorbeeld zijn de lasersensoren die gebruikt worden om auto’s autonomer te maken: in de voorbije acht jaar is de prijs ervan fors gedaald en die trend lijkt de komende jaren te zullen aanhouden.

Ten tweede is er de opkomst van artificiële intelligentie. Hier ligt de focus op de hoeveelheid te verwerken gegevens en het verzamelen van deze data. Steeds efficiëntere technologieën zijn hier dringend nodig.

De derde groeimotor is de bevolkingsevolutie. De Y- en Z-generaties zijn vertrouwd met het gebruik van allerhande technologische toepassingen. Ook ouderen zoeken hun toevlucht tot nieuwe technologieën om hun welzijn te verbeteren, in het bijzonder in de gezondheidszorg. De massa medische gegevens zal beter benut worden dankzij technologische toepassingen en er zullen meer medische ingrepen gebeuren met de hulp van zeer precieze en technologische instrumenten.

Tot slot zullen ondernemingen het gigantische potentieel van al deze nieuwe methodes optimaal benutten, wat hen ertoe zal aanzetten om er nog meer in te investeren. Zo denkt het consulting bureau McKinsey dat de investeringen in domotica tegen 2025 zouden kunnen oplopen tot een bedrag tussen 4.000 en 11.000 miljard dollar per jaar.

Volgens Deutsche Bank blijven de vooruitzichten voor nieuwe technologieën veelbelovend voor beleggers. De technologie zal in de toekomst waarschijnlijk nog belangrijker worden, wat de groeiprognoses van de sector zal ondersteunen. Bovendien blijven de waarderingen in de sector redelijk: ze leunen aan bij hun langetermijngemiddelde.

Begrijp ook de risico’s

Ondanks het zeer rooskleurige klimaat “mogen de beleggers in de opkomende technologieën niet louter uitkijken naar de winnaars en verliezers “, verklaart een strateeg van Deutsche Bank. “Ze moeten de ‘leiders en volgers’ van nieuwe trends opsporen. Dat vergt een actieve beleggingsbenadering, die ook inzicht geeft in de risico’s die de opkomende technologieën inhouden voor de andere sectoren en voor de hele wereldeconomie.”

Blijft de vraag hoe die strategieën geïntegreerd kunnen worden in het beheer van uw portefeuille. Voor particuliere beleggers is dat niet zo vanzelfsprekend. Gelukkig zorgen de Private Bankers en portefeuillebeheerders van Deutsche Bank daarvoor. Aan de hand van de aanbevelingen volgens de strategie van de bank, een overtuiging gebaseerd op analyses door de experts van Deutsche Bank op het terrein in een zeventigtal financiële centra wereldwijd, kunnen zij de juiste beslissingen nemen om ervoor te zorgen dat de portefeuilles van hun cliënten ten volle kunnen meegenieten van de groeivooruitzichten van de technologiesector.

Impact van de technologie op verschillende sectoren

Technologie

  • Zelfrijdende auto’s, robotica en artificiële intelligentie zijn slechts enkele voorbeelden van innovatieve technologie die de groei in alle mogelijke sectoren stimuleert.

Cyclische consumptiegoederen

  • Technologie zorgt voor wijzigingen in de industrie van de detailhandel. Grote detailhandelaars werden zelfs verplicht hun online aanwezigheid te versterken en te vergroten, om de strijd aan te kunnen gaan met bijvoorbeeld Amazon en andere online spelers.
  • De technologische vooruitgang heeft het gedrag van de consument sterk gewijzigd. Zij besteden meer en meer van hun inkomsten aan technologie.

Nutsbedrijven

  • Slimme tellers worden gebruikt om het verbruik van water en energie in het oog te houden.
  • Drones worden ingezet om over bouwwerven en stuwdammen te waken.

Energie

  • Technologie zorgt voor een daling van de productiekosten voor energie.
  • Innovatieve technologieën hebben de weg geëffend voor nieuwe systemen om opgewekte energie op te slaan.

Benieuwd hoe een Private Banker het verschil kan maken voor u?

Contacteer onze dienst Private Banking op 02 551 60 20.

Ontdek Private Banking op de Private Banking pagina.

Lees ook