Samengevat

  • Zelfrijdende auto’s en slimme steden zijn enkele voorbeelden van de vele concrete toepassingen van artificiële intelligentie.
  • Ze zijn één van de favoriete beleggingsthema’s voor 2018 bij de strategen van Deutsche Bank.
  • De Private Bankers van Deutsche Bank vertrouwen op deze expertise om hun cliënten te adviseren.

Na de creatie van de mechanische ridder door Leonardo Da Vinci aan het einde van de XVde eeuw, hebben we vijf eeuwen moeten wachten op het eerste grootschalige gebruik van artificiële intelligentie via de spraakassistenten in de mobiele telefoons. Maar de revolutie is aan de gang en binnenkort zal artificiële intelligentie alom tegenwoordig zijn.

Deze spitstechnologie zal de komende jaren in almaar meer domeinen worden ingezet, want ze laat een heleboel goederen en diensten beter functioneren. Vandaag heeft de consument nog een futuristisch beeld van artificiële intelligentie, terwijl deze in bepaalde sectoren toch al sterk aanwezig is. Zo doen gezondheidswerkers een beroep op krachtige algoritmen om tal van databases, in het bijzonder met gegevens afkomstig van klinische proeven, te verwerken en met elkaar te vergelijken om zo de beste opties voor toekomstige behandelingen te vinden.

De komende decennia zal de opmars van artificiële intelligentie de robotisering een boost geven. Daardoor zal niet alleen de productiviteit in ondernemingen toenemen, maar zal de consument ook nieuwe diensten aangeboden krijgen. Momenteel evolueren we van een fase waarin artificiële intelligentie de verzameling en verwerking van gegevens bevordert naar een fase waarin ze zeer concreet processen zal kunnen verbeteren. Zo zal er in het grafische informaticacircuit al vanaf dit jaar een nieuwe generatie van elektronische chips opduiken die concreet inzetbaar zullen zijn.

Industriële robotisering

“Dit jaar zal er waarschijnlijk een ‘industrie 4.0’ ontstaan, waarbij artificiële intelligentie in dagelijkse producten zal worden geïntegreerd”, voorspellen de strategen van Deutsche Bank. “De meest voor de hand liggende toepassing ervan is de industriële robotisering van de productiefase. We denken aan intelligente ondernemingen, waarbij informaticasystemen de fysieke bedrijfsprocessen runnen en gedecentraliseerde beslissingen nemen.”

Ondernemingen zetten wel al robots in, maar kunstmatige intelligentie zal ze veel efficiënter en energiezuiniger maken. Het gebruik van algoritmen die automatisch leren en zo hun prestatie verbeteren, zal die evolutie nog versnellen.

In het toepassingsgebied van consumenten verwachten de strategen van Deutsche Bank de opkomst van nieuwe geïntegreerde systemen die een combinatie maken van verschillende grafische elektronische circuits. Enerzijds degene die bestemd zijn voor intelligente leeralgoritmen en anderzijds klassieke informaticasystemen die meer op de besluitvorming zijn gericht. Dat zal zeer concrete gevolgen hebben.

“Zo zullen almaar meer autobouwers hun zelfrijdende wagens, die nu al in testfase zitten, in het verkeer brengen”, voorspellen de strategen, “iets wat grote gevolgen heeft voor de ondernemingen die dergelijke chips en informaticasystemen ontwerpen. In de praktijk zou de totale omvang van die markt de komende vier jaar wel eens elk jaar kunnen verdubbelen. En tegen 2021 zullen de systemen waarschijnlijk uitgroeien tot een sector die miljarden dollars waard is.”

Verspreiding van camera’s

De sterke groei die op korte termijn wordt verwacht, zette de strategen van Deutsche Bank ertoe aan om van artificiële intelligentie een van hun favoriete beleggingsthema’s voor 2018 te maken.

De verwachte versnelling in de ontwikkeling van artificiële intelligentie berust ook op het idee om in de toekomst ‘intelligente steden’ te bouwen, waar de bewoners geavanceerde diensten krijgen aangeboden, op basis van nieuwe technologieën. Een van de eerste vereisten voor de ontwikkeling van dergelijke ‘smart cities’ is de verspreiding van camera’s die essentieel zijn voor de werking van intelligente algoritmen om, bijvoorbeeld, het verkeer te kunnen regelen. Hoewel sommigen bezwaren hebben wegens de bescherming van de privacy, lijkt een uitbreiding van die camera’s onvermijdelijk.

“De verspreiding van camera’s is slechts één van de domeinen van de artificiële intelligentie die net in een beslissende fase is gekomen”, verklaren de strategen van Deutsche Bank. “Zelfs als er in 2018 maar de helft van de beloften wordt ingelost, dan nog zal de praktische toepassing van technologie het leven van de mensen ingrijpend veranderen tegen het einde van het jaar.”

De strategen voorspellen dan ook dat de inkomsten van bedrijven die actief zijn in artificiële intelligentie exponentieel zullen toenemen. Want almaar meer ondernemingen zullen deze technologieën in hun activiteiten integreren (zie grafiek).

Hoe kunnen particuliere beleggers een graantje meepikken van deze structurele groei? De Private Bankers en beheerders van Deutsche Bank helpen hun cliënten daarbij. Aan de hand van de aanbevelingen van de strategen van de bank, die hun overtuigingen baseren op analyses door de experts van Deutsche Bank op het terrein in een zeventigtal financiële centra wereldwijd, kunnen zij de juiste beslissingen nemen en ervoor zorgen dat de portefeuilles van hun cliënten ten volle meegenieten van de ongeziene opmars van artificiële intelligentie.

Benieuwd hoe een Private Banker het verschil kan maken voor u?

Contacteer onze Private Banking dienstverlening op 02 551 60 20.

Ontdek Private Banking op de Private Banking pagina.

Lees ook