Samengevat

  • De onvermijdelijke vergrijzing van de bevolking en de opkomst van de middenklasse in de groeilanden zullen ondernemingen die actief zijn in de gezondheidssector in de toekomst een krachtige boost geven.
  • De gezondheidszorg is één van de favoriete beleggingsthema’s voor 2018 bij de strategen van Deutsche Bank.
  • De Private Bankers van Deutsche Bank vertrouwen op deze expertise om hun cliënten te adviseren.

Tegen 2030 zal ruim 20% van de bevolking in de Europese Unie in de leeftijdsgroep van de 65-plussers zitten. De gezondheidszorg zal dan ook almaar belangrijker worden in de maatschappij. Het is geen toeval dat het ratingagentschap Moody’s meent dat ‘de gezondheidszorg, meer nog dan de pensioenen, de belangrijkste begrotingsuitdaging van de vergrijzende bevolking zal worden’.

In dat opzicht is het interessant vast te stellen dat overheden het zich niet zullen kunnen permitteren om bij het saneren van hun financiën eenvoudigweg in de subsidies voor de gezondheidszorg te snijden. Deze sector helpt verder ook de werknemers gezond te houden, hun productiviteit te bevorderen en hun ziekteverzuim op het werk te verlagen: de economie heeft dus nood aan een efficiënte gezondheidszorg, wat ertoe zal leiden dat ook in de komende decennia volop in de sector geïnvesteerd zal worden.

Voldoende innoverende producten

De farmaceutische en biotechnologische ondernemingen zullen op lange termijn waarschijnlijk baat hebben bij de vergrijzing van de bevolking, want de bevolking zal vermoedelijk meer aan gezondheidszorg moeten uitgeven om haar leefcomfort op peil te houden. De opkomst van de middenklasse in de groeilanden, die over meer middelen beschikt en toegang wenst tot een betere gezondheidszorg, biedt bovendien ook meer afzetmogelijkheden in dat domein. Die structurele ontwikkeling zette de strategen van Deutsche Bank ertoe aan om van de gezondheidszorg één van hun favoriete beleggingsthema’s voor 2018 te maken.

Volgens hen zal de gezondheidszorg in de toekomst een prima groeitempo blijven aanhouden. “Bij de geneesmiddelen en de medische technologieën zitten er voldoende innovaties aan te komen die de gezondheidssector groeikansen zullen geven,” verklaren ze.

De kracht van de sector laat zich ook voelen in de toename van de fusies en overnames. “Veel mature ondernemingen moeten hun productgamma uitbreiden via overnames. En dat is positief voor de kleine en middelgrote ondernemingen in de sector, vooral voor bedrijven waarvan de producten in de laatste ontwikkelingsfase zitten of die over recent goedgekeurde, innoverende producten beschikken.”

Fusies en overnames

In de komende maanden zouden er dus nog wel wat fusies en overnames kunnen aankomen in de gezondheidszorg. Bij de grote farmagroepen zullen de inkomsten uit sterproducten immers opdrogen, terwijl de concurrentie op de gezondheidsmarkt bikkelhard blijft. Daardoor komen de prijzen onder druk te staan, wat de winstmarges kan aantasten. De grote spelers in de sector zullen daarom blijven zoeken naar innovatieve bedrijven om hun groei en financiële inkomsten te stimuleren.

Dankzij de gunstige economische conjunctuur en hun grote cashreserves zullen de farmaceutische en biotechnologische bedrijven waarschijnlijk meer investeren in de ontwikkeling van hun activiteiten. De strategen van Deutsche Bank zoeken dus naar beleggingskansen in deze sector, in het bijzonder in de Verenigde Staten, waar de dynamiek van deze bedrijven groot is.

Aantrekkelijke waardering

Ander voordeel: de waardering van de bedrijven die in de gezondheidszorg actief zijn, blijft aantrekkelijk, met een redelijke premie ten opzichte van de beurzen.

De winstgroei in de gezondheidszorg kan van jaar tot jaar verschillen. Maar over het algemeen is deze markt veel stabieler dan de markt in haar geheel, die sterk kan schommelen.

De decorrelatie van de gezondheidszorg met de andere sectoren biedt ten slotte ook voordelen inzake diversifiëring.

Maar om succesvol in de sector te beleggen, is een grondige analyse nodig, namelijk om de segmenten met de beste vooruitzichten te vinden. Daarom maken de Private Bankers en portefeuillebeheerders van Deutsche Bank gebruik van de aanbevelingen van de strategen van de bank. En hun overtuigingen berusten dan weer op de lokale analyses van de experts van Deutsche Bank in een zeventigtal financiële centra wereldwijd. Zo kunnen zij de juiste beslissingen nemen om hun cliënten voluit te laten profiteren van de verwachte groei in de sector van de gezondheidszorg.

Benieuwd hoe een Private Banker het verschil kan maken voor u?

Contacteer onze Private Banking dienstverlening op 02 551 60 20.

Ontdek Private Banking

Lees ook