Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De politieke saga in Italië zorgde ervoor dat de crisisstemming in de eurozone opnieuw de kop opstak.
  • Een populistische regering is niet het ideale scenario voor de financiële markten en zou de komende maanden de volatiliteit in stand kunnen houden.
  • Wij blijven op middellange termijn positief over de aandelenmarkt van de eurozone maar raden aan tot voorzichtigheid deze zomer.

De politieke saga in Italië zorgde ervoor dat de rest van de actualiteit op de financiële markten bijna volledig werd ondergesneeuwd. De crisisstemming in de eurozone stak opnieuw de kop op.

Na een aantal onverwachte wendingen met onder meer het scenario van vervroegde verkiezingen na het veto van de Italiaanse President Sergio Mattarella tegen de benoeming van de Minister van Economie en Financiën, kreeg een herschikte coalitieregering tussen de Vijfsterrenbeweging en de Lega uiteindelijk groen licht om de teugels van het land in handen te nemen.

Het vooruitzicht van een populistische, eurosceptische en weinig met begrotingsdiscipline bekommerde regering is niet echt het ideale scenario voor de financiële markten en zou de komende maanden de volatiliteit in stand kunnen houden.

De reactie van de markten

De politieke gebeurtenissen in Italië hebben de financiële markten bruusk wakker geschud.

Op de obligatiemarkten kwamen Italiaanse staatsleningen in het oog van de storm terecht en geraakten de renteniveaus volledig op drift. De Italiaanse rente op 2 jaar is het beste voorbeeld van de paniek die een tijdlang heerste: ze ontspoorde tot meer dan 2,70%, zijnde + 186 bps op één dag tijd (1 bp = 0,01%), om de maand te eindigen op minder dan 1%. De spread (renteverschil) tussen de Italiaanse rente op 10 jaar en de Duitse rente op 10 jaar liep op tot meer dan 280 basispunten, het hoogste niveau sinds 2013, om daarna enigszins te normaliseren.

Op de aandelenmarkten onderging de Piazza Affari van Milaan een verkoopgolf en de FTSE MIB index leverde in een maand tijd ruim 9% in, terwijl de Euro Stoxx 50 onderuit werd gehaald door de financiële waarden en 3,7% verloor.

Op de wisselmarkten zorgde de opstoot van politieke onzekerheid ervoor dat de euro tegenover de dollar zijn slechtste maand in anderhalf jaar kende.

De economische kerncijfers

Als we de zaken vanop afstand bekijken, moeten we vaststellen dat de fundamentele situatie van Italië en bij uitbreiding die van de perifere landen van de eurozone, sinds de crisis van 2011 aanzienlijk is vooruit gegaan. De begrotingssaldi zijn namelijk verbeterd in alle landen en de meeste onder hen boeken zelfs een primair overschot. Bovendien zijn de externe rekeningen opgeknapt waardoor deze landen in belangrijke mate minder afhankelijk zijn van externe financiering.

De economische groei is teruggekeerd in Italië en tot nu toe in lijn met de in het budget van 2018 opgenomen voorspellingen, weliswaar met een zekere achterstand tegenover andere Europese landen. Tot slot blijft de ECB aanwezig op de obligatiemarkt en bestaan er ondertussen efficiëntere vangnetten zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

De vooruitzichten

Ondanks de verbetering van de economische fundamentals zullen de ontwikkelingen op het politieke toneel bepalend zijn voor de toekomstige tendens. Het wordt vooral afwachten welke houding de nieuwe Italiaanse regering zal aannemen tegenover Europa. Aan punten van onenigheid is er alvast geen gebrek, van de immigratieproblematiek en de werking van de EU tot het afwerpen van begrotingsdiscipline.

Het kostelijke economisch programma dat door de regering-Conte in het vooruitzicht wordt gesteld – geraamd op meer dan 100 miljard euro of 5% van het Italiaanse BBP – zou voor wrijvingen met Brussel kunnen zorgen, aangezien de Italiaanse overheidsschuld nu al boven de 130% van het BBP uitkomt. Bovendien is Italië beslist geen voorbeeld van politieke stabiliteit. Sinds het einde van de 2de Wereldoorlog kende het land meer dan 60 regeringen. We kunnen ons dus de vraag stellen of de nieuwe Italiaanse regering, een huwelijk tussen twee extremen, een lang leven beschoren zal zijn. Het engagement van Italië tegenover de zo vaak verguisde euro, zal een cruciaal element blijven.

Hoewel wij op middellange termijn positief blijven voor de aandelenmarkt van de eurozone, zijn dit elementen die moeten aanzetten tot voorzichtigheid omtrent de regio in de aanloop naar de zomerperiode, die traditioneel sowieso volatieler is op de financiële markten.

Interessant om te weten: Wat is het ESM?

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een permanent noodfonds dat in 2012 werd opgericht om leningen te verstrekken aan lidstaten van de eurozone die in financiële moeilijkheden verkeren. De hulp wordt onder strikte voorwaarden toegekend indien nodig om de financiële stabiliteit van de eurozone en van elke lidstaat van de eurozone te waarborgen.

Lees ook