Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Degroof, nieuwkomer in ons gamma

Article Headline


Het beleggingsaanbod van Deutsche Bank verwelkomt een nieuwe partner: Degroof. Als belegger haalt u voordeel uit de bewezen expertise waarover deze historische speler op de Belgische markt op het gebied van vermogensbeheer beschikt.

De beste oplossingen

Om de beste beleggingsoplossingen op de markt aan te bieden, stelt Deutsche Bank de producten van haar financiële partners ter beschikking van haar cliënten. Het gaat om banken of privébeheerders – concurrenten dus –die onze experts zorgvuldig selecteren na een grondige analyse van hun beheerstijl.

Als belegger bij Deutsche Bank hebt u toegang tot fondsen van gerenommeerde huizen zoals Carmignac, Ethenea, Flossbach von Storch, Aberdeen, Pictet, Blackrock enz. U kunt via Deutsche Bank in meer dan 1.600 fondsen 1 beleggen.

We vullen het aanbod regelmatig aan met nieuwe partners. Het jongste partnership sloten we met Bank Degroof. Bank Degroof werd opgericht in 1871 en is vandaag de eerste onafhankelijke private en zakenbank in België. De bank versterkte haar positie nog door de recente fusie met Petercam, een andere grote speler in vermogensbeheer op de Belgische markt.

Exclusiviteit

Deutsche Bank is de enige Belgische bank die een partnership sluit om de fondsen van Degroof te verdelen bij haar particuliere cliënten. Vanaf vandaag kunt u beleggen in fondsen uit het ISIS-gamma, binnen de patrimoniale fondsen van de bevek naar Luxemburgs recht DEGROOF GLOBAL die centraal staan in het aanbod van Bank Degroof.

Erkende expertise

Een partnership werkt enkel als beide partijen er belang bij hebben. Voor Bank Degroof betekent deze samenwerking een nieuwe stap in de ontwikkeling van haar aanbod en een verdeling op grotere schaal van haar vermogensfondsen.

Maar wat betekent dit voor de cliënten van Deutsche Bank?

Deze fondsen openen voor u de deuren naar een typische beheerstijl van een merk dat gespecialiseerd is in private banking en de voorbije 140 jaar zijn sporen heeft verdiend. U krijgt toegang tot de expertise van een gerenommeerde bank die zich onderscheidt met een team van analisten die een hoge graad van specialisatie hebben in geografische zones of activiteitsectoren. Op de Belgische aandelenmarkt zijn de analyses van Degroof gezaghebbend.

Tot voor kort waren deze fondsen voorbehouden voor gefortuneerde beleggers. Nu zijn ze dus met enkele kliks via Online Banking ook voor u toegankelijk als cliënt van Deutsche Bank. De fondsen van het ISIS-gamma hebben een gemengd beheer (een mix van aandelen en obligaties). Hun blootstelling aan beursrisico’s varieert naargelang van het compartiment.

Op basis van uw Financieel DNA kunt u het risiconiveau kiezen dat het best bij u past.

Wist u …

dat Bank Degroof geheel onafhankelijk is en wordt bestuurd door het management? De bank steunt op familiaal aandeelhouderschap en is dus niet beursgenoteerd.

Degroof Global is een bevek naar Luxmeburgs recht. De netto inventariswaarden zijn consulteerbaar op www.beama.be. Alvorens in te tekenen, bent u verplicht om het uitgifteprospectus door te nemen. Wij raden u ook aan om de tarieflijsten en de laatste periodieke rapporten van de bevek te lezen. Deze documenten kunnen geconsulteerd worden op de website www.deutschebank.be of zijn gratis verkrijgbaar bij de agentschappen van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, als distributeur, en bij de financiële dienstverlener van het fonds. Voor eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot de dienst Client Solutions van de Bank (adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussel; Tel. +32 02 551 99 34; Fax +32 2 551 62 99, e-mail: clienten.dienst@db.com) . In het geval de bovenstaande behandeling van de klacht ontoereikend zou zijn, kan de cliënt contact opnemen met de Ombudsman- Adres: OMBUDSFIN VZW, Ombudsman en financiële geschillen, Ombudsman, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, B 1000 Brussel; Tel +32 2 545 77 70; Fax +32 2 545 77 79; Email: ombudsman@ombudsfin.be; website: www.ombudsfin.be

Bij Deutsche Bank kiest u uit meer dan 1.600 fondsen van een twintigtal partners

Lees ook

1 De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.