Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • Na een aantal moeilijke jaren kennen de opkomende landen een duidelijke heropleving van hun economische activiteit.
 • De ondernemingen boeken er een solide groei en mooie winstcijfers, terwijl de beurswaarderingen aantrekkelijk zijn.
 • De opkomende landen zijn uw aandacht waard en bieden een interessante diversificatie van het gedeelte aandelen in uw beleggingsportefeuille.

De opkomende markten doen het duidelijk goed bij de beleggers en blijven aanhoudend nieuw kapitaal aantrekken. Een situatie die niet onopgemerkt blijft in de financiële centra. De MSCI Emerging Markets-index, die sinds begin dit jaar al met meer dan 25% is gestegen, heeft de wind in de zeilen en presteert beduidend beter dan de andere grote beursregio's. Er zijn verschillende redenen voor deze uitstekende omstandigheden.

Een gunstige globale context

Na een aantal moeilijke jaren kennen de opkomende landen een duidelijke heropleving van hun economische activiteit. Deze positieve dynamiek is aan de ene kant toe te schrijven aan de forse groei in China die vooral ten goede komt aan de grondstoffenproducerende landen en de handel in Azië, en aan de andere kant aan de aantrekkende economie in de ontwikkelde landen die de uitvoer van de opkomende landen ondersteunt.

Bovendien blijft de inflatie in het algemeen binnen de perken, wat veel centrale banken de nodige armslag geeft om een soepel monetair beleid te blijven voeren. Ten slotte zijn sommige landen, zoals India, bezig met economische hervormingen die ertoe bijdragen om hun potentiële groei op lange termijn te verbeteren. Deze globale context zorgt ervoor dat de opkomende landen in een versneld tempo groeien ten opzichte van de ontwikkelde landen en stelt hen in staat de groeikloof met deze laatste uit te diepen.

Solide winsten en aantrekkelijke waarderingen

De verbetering is ook zichtbaar bij de ondernemingen die terugkeren naar een winstgevende groei. De resultaten van het tweede kwartaal waren zeer goed en de vooruitzichten zijn veelbelovend met een verwachte winstgroei van 14% gedurende de komende 12 maanden.

Daarnaast bieden de opkomende markten ondanks hun sterke progressie sinds begin dit jaar nog altijd aantrekkelijke beurswaarderingen: de MSCI Emerging Markets-index geeft een geraamde koers-winstverhouding voor de komende 12 maanden van 12,7 tegen 17,8 voor de Amerikaanse S&P 500-index.

Ten slotte is het zo dat, terwijl de Amerikaanse beursmarkt historische toppen scheert, de opkomende markten nog een flinke weg af te leggen hebben om hun vorige recordcijfers van eind 2007 te evenaren. Er is dus nog een inhaalpotentieel voor de regio.

Interessante diversificatie

Naar onze mening zullen de opkomende markten binnen de huidige gunstige invloedssfeer doorgaan en verkeren ze in een goede positie om beter te blijven presteren dan de ontwikkelde aandelenmarkten. Ze zijn uw aandacht dus zeker waard en bieden een interessante diversificatie van het gedeelte aandelen in uw beleggingsportefeuille. U moet echter altijd voor ogen houden dat er geen zekerheden bestaan en dat risicofactoren de situatie kunnen veranderen als ze werkelijkheid worden. We denken onder andere aan:

 • geopolitieke risico's,
 • een plotse vertraging van de wereldwijde groei,
 • een snellere verstrakking dan verwacht van het monetair beleid van de Fed gepaard met een aanzienlijke versterking van de US-dollar,
 • een versterkt protectionisme.

Dit zijn maar enkele van de elementen die de huidige trend kunnen omkeren. Houd hier dus rekening mee.Wij vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat er een verschil bestaat tussen de tijdshorizon van dit artikel en de levensduur van de vermelde producten. Elke voorspelling of prognose van deze analyse heeft een louter indicatieve waarde en wordt zonder garanties gegeven. Lees aandachtig het prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Het gestructureerde product hieronder, verdeeld door Deutsche Bank, is uitgedrukt in US-dollar en onderhevig aan de aandelenprestaties van de opkomende landen via de MSCI Emerging Markets-index.

 • Deutsche Bank AG

  Deutsche Bank AG (DE) Emerging Equities USD 2023

  Gestructureerd product Uiterste inschrijvingsdatum:
  Doelstelling1
  Munt
  USD
  Looptijd
  6 jaar en 2 maanden
  Coupon
  Eenmalig
  Recht op 100% terugbetaling2
  Ja

Wenst u een gesprek over de mogelijkheden die er bestaan voor uw portefeuille?

Neem contact op met onze specialisten van Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Of maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer 078 156 160.

Lees ook

Als belegger is het belangrijk om te weten dat een bepaald niveau van volatiliteit op vlak van wisselkoers en rentevoeten niet uitgesloten is. Voor u belegt, overweeg dan om de 'My Financial ID'- vragenlijst in Online Banking in te vullen. Zo kunt u genieten van gepersonaliseerd advies.
1Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei
Meer weten
2Dit recht geldt enkel:
- Op eindvervaldag, bij het ontbreken van een vervroegde terugbetaling (voor sommige producten is een vervroegde terugbetaling mogelijk).
- Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever of van de uitgever en de garantiegever.