Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Wereldeconomie op weg naar stevig 2017

Tendance


Samengevat

De wereldwijde economische groei heeft tot op vandaag niet ontgoocheld.

  • Groeiverwachting in de opkomende landen: 4,7%. Ze profiteren ten volle van de wereldwijde groeiopstoot en van de heropleving van de internationale handel.
  • Groeiverwachting in de geïndustrialiseerde landen: 2%.
  • Groeiverwachting van de wereldeconomie: Deutsche Bank verwacht 3,5% groei.

1

Eurozone: positieve verrassing van 2017

De groei in de eurozone blijft positief verrassen, en wordt gedragen door stevige groei zowel in de industrie als in de dienstensector. 2017 wordt naar alle waarschijnlijkheid het vierde jaar op rij van economisch herstel.

  • De werkloosheid staat met 9,3% op het laagste peil sinds maart 2009. Dat is een positieve factor voor de hele eurozone, ook al blijven er grote verschillen tussen de eurolanden onderling.
  • Boven het politieke landschap is de lucht opgeklaard. De verkiezing van Macron tot president in Frankrijk en het verlies van de extreemrechts en anti-Europese Le Pen is een grote opluchting. Het heeft de risico’s voor de eurozone sterk verminderd. Toch blijven er hete hangijzers, zoals de afwikkeling van de brexit en mogelijke vervroegde verkiezingen in Italië voor het einde van het jaar.

Wat zal de Europese Centrale Bank (ECB) doen? Ondanks de stevige groei verwachten we voorlopig een zeer voorzichtig beleid. We verwachten dat de ECB pas volgend jaar zal starten met de afbouw van haar inkoopprogramma van obligaties. Van een renteverhoging is dan nog lang geen sprake. De inflatie in de eurozone blijft immers volatiel en in ieder geval te laag, en is in mei gedaald tot amper 1,4%. De kerninflatie – die geen rekening houdt met de volatiele energie- en voedselprijzen – dook zelfs terug onder 1 procent.

2

Japan blijft verder groeien

Voor het eerst in meer dan tien jaar tijd beleefde de Japanse economie vijf opeenvolgende kwartalen van economische groei – al blijft die groei laag in vergelijking met de VS en Europa. De groei wordt gedreven door zowel de binnenlandse vraag als de exportindustrie, die mee profiteert van de wereldwijde economische opleving en de stijgende vraag naar Japanse onderdelen vanuit de Chinese assemblage-industrie.

Wat zal de Japanse centrale bank doen? We verwachten dat ze haar huidige beleid van lage rente – waarbij ze streeft naar een tienjarige rente rond 0% – voorlopig niet zal wijzigen. Het Japanse herstel blijft immers cyclisch van aard. Om de groei echt duurzaam te maken en te ontsnappen aan de deflatie, zal de Japanse overheid meer inspanningen moeten leveren om de economie structureel te hervormen en het groeipotentieel van het land te verhogen.

3

Groeilanden trekken de kar

De groeilanden profiteren ten volle van de opleving van de wereldwijde economische groei, de stijgende internationale handel en het herstel van de grondstoffenprijzen. Bij Deutsche Bank hebben we onze groeiverwachting voor de groeilanden dan ook opgetrokken naar 4,7 procent dit jaar. Laten we de verschillende landen eens onderling bekijken.

China. We blijven uitgaan van een geleidelijke vertraging van de economische groei naar een niveau in de buurt van 6,5 procent dit jaar. Er zijn een aantal structurele uitdagingen, zoals de hoge schuldgraad – in het bijzonder van de Chinese staatsbedrijven – en de oververhitte –vastgoedmarkt. Maar de Chinese overheid heeft de situatie voorlopig stevig in handen.

India. Daar zijn onze groeiverwachtingen het sterkst van alle grote Aziatische landen (7 procent). Het uit circulatie halen van de grootste bankbiljetten heeft een negatieve economische impact, maar die is slechts tijdelijk. Daarna zou de groei opnieuw moeten aantrekken. Bovendien is de wil om te hervormen nog steeds erg sterk aanwezig in de regering-Modi. Vanaf 1 juli zou de grootste belastinghervorming sinds de onafhankelijkheid van het land in 1947 in werking kunnen treden. Die hervorming standaardiseert het volledige belastingsysteem, inclusief de regionale belastingen. Dat is erg positief voor het Indiase bedrijfsleven. Bemoedigend is ook dat de centrale bank meer macht kreeg van de regering om de Indiase banken te saneren.

Rusland. We verwachten bij Deutsche Bank dat de Russische economie dit jaar met 1,6 procent zal groeien. Volgend jaar zou de groei versnellen naar 2 procent. De zaken gaan opnieuw wat beter, ondanks de internationale sancties en het feit dat de economie zeer afhankelijk blijft van de olie- en gasindustrie. De dalende inflatie stimuleert de private consumptie en geeft de centrale bank meer ruimte om de rente te verlagen. Ook zien we dat de Russische bedrijven gemakkelijker kunnen lenen.

Brazilië. Hier zijn we bijzonder voorzichtig. Dankzij de stijgende grondstoffenprijzen is de Braziliaanse economie voor het eerst in twee jaar opnieuw gegroeid. De volatiele politieke toestand in het land gooit echter roet in het eten en zou het ontluikende herstel kunnen fnuiken. Een nieuw corruptieschandaal dreigt president Temer – die zelf vorig jaar de door corruptieschandalen geplaagde Dilma Rousseff opvolgde – ten val te brengen. Daardoor wordt het voor de regering zo goed als onmogelijk om de geplande en broodnodige economische hervormingen door te voeren. De Braziliaanse centrale bank zal de rente wellicht niet fors verlagen om de groei te ondersteunen. Een renteverlaging zou de Braziliaanse real verzwakken, wat de inflatie opnieuw de hoogte in zou jagen

Door alle heisa rond Trump is er maar weinig in huis gekomen van de beloofde belastingverlaging

4

Amerikaanse economie leeft op

Slechte start goedgemaakt. Net als de voorbije jaren zijn de Verenigde Staten het jaar zwak gestart. Het slechte weer en het feit dat de bedrijven hun voorraden afbouwden wogen andermaal op de economische groei. Sindsdien doet de economie het evenwel een stuk beter.

  • We verwachten dat de privéconsumptie zal aantrekken.
  • Het consumentenvertrouwen is stevig.
  • De arbeidsmarkt doet het goed, met een daling van de werkloosheid naar 4,3 procent – het laagste niveau sinds mei 2001.
  • De bedrijfsinvesteringen zullen de komende kwartalen de groei mee trekken.

Groeiverwachtingen (in %)*

Lagere groeiverwachting. We hebben bij Deutsche Bank evenwel onze groeiverwachting voor de Amerikaanse economie verlaagd naar 2,2 procent dit jaar en 2,4 procent volgend jaar. Door alle heisa rond de figuur van president Trump is er voorlopig maar weinig in huis gekomen van de beloofde belastingverlaging. Misschien komt die er later dit jaar, maar het positieve effect ervan op de groei en de bedrijfswereld zal zich pas vanaf volgend jaar laten voelen.

De groeilanden profiteren van de opleving van de wereldwijde groei, de internationale handel en de grondstoffenprijzen

Wat zal de Amerikaanse centrale bank (de Federal Reserve of kortweg Fed) doen? Deutsche Bank verwacht dat haar beleid langzaam maar zeker verder zal normaliseren. We verwachten dat ze de rente voor het jaareinde nogmaals zal optrekken. In juni verhoogde ze de beleidsrente reeds met 0,25 procent waardoor het rentetarief in de VS nu tussen 1 en 1,25 procent staat. Daarnaast heeft de Fed in juni haar plannen verduidelijkt omtrent de stapsgewijze afbouw van haar enorme portefeuille aan obligaties (waarmee ze de langetermijnrente laag houdt). Ze voorziet om de herinvestering van effecten die op vervaldag komen beetje bij beetje te verminderen. Hiermee zou ze in de herfst beginnen.Lees ook

*Bron: Deutsche Bank Wealth Management, Global Markets, 8 juni 2017