Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Dankzij PSD II zal u al uw online rekeningen van elke bank op één plek kunnen samenvoegen.
  • Een verkoper zal u geen extra kosten meer mogen aanrekenen als u met een betaalkaart of online betaalt.

Dankzij PSD II wordt het in principe mogelijk om het beheer van al uw rekeningen op één plek te consolideren. Indien u dit wenst kunt u een derde betalingsdienstaanbieder toestemming geven om uw online betaalrekeningen waarvan uw titularis bent bij verschillende banken samen te brengen. Dat kan bijvoorbeeld op een app van die derde partij.

Let wel: u moet daarvoor expliciet uw toestemming geven aan de betrokken derde betalingsdienstaanbieder. Die mag uw gegevens enkel in het kader van de aangeboden betaaldiensten gebruiken. Het houdt voor u ook geen verplichting in om beroep te doen op deze diensten.

Geen extra kosten voor online betalingen

Dankzij PSD II zal een verkoper u geen extra kosten meer mogen aanrekenen als u met een betaalkaart of online betaalt. Sommige (web)winkels rekenen vandaag kosten aan als u met een kredietkaart betaalt. Dat zal niet meer kunnen.

Betalingen in vreemde valuta

Dankzij de nieuwe richtlijn wordt het toepassingsgebied uitgebreid voor betalingen in vreemde valuta tussen landen van de EER (Europese Economische Ruimte). Concreet zal bv. een betaling in Japanse yen van België naar Nederland voortaan ook onder PSD II vallen.

Meer weten ?

Maak een afspraak in uw Financial Center of neem contact op met onze specialisten om meer te weten.

Contacteer ons

Lees ook