Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Online bankieren moet verdergaan dan louter het transactionele.
  • Onze digitale kanalen zullen steeds meer gefocust zijn op advies.
  • Ook al verrijken we onze online adviesdiensten gevoelig, voor complexere beslissingen blijft persoonlijk contact essentieel.

Welke digitale services biedt Deutsche Bank aan?

“Eerst en vooral is onze website wat atypisch binnen de bankwereld. We proberen onze pagina’s zo transparant, gebruiksvriendelijk en luchtig mogelijk te houden, en dat binnen een uiterst streng wettelijk kader”, vertelt Achiel Keppens, verantwoordelijke Direct Channels. “We hebben natuurlijk het geluk dat we heel gericht kunnen werken. Deutsche Bank België is in de eerste plaats een adviesbank die focust op sparen en beleggen. We hoeven het dus niet over duizend-en-een producten te hebben. Twee jaar geleden won onze site een gerenommeerde award: een gouden medaille op de Horizon Interactive Awards (‘Best Banking Website’).”

Welke info vind je op de website?

“Wekelijks publiceren we analyses van onze specialisten. Dat past perfect in onze aanpak: onze cliënten snel op de hoogte brengen van gebeurtenissen die mogelijk een impact kunnen hebben op hun portefeuille. De meerderheid van onze beleggers heeft nood aan advies. We helpen ze door onze expertise met hen te delen. We schetsen vooral het grotere plaatje achter de financiële wereld. We zijn een soort nieuwsredactie die macro-economische gebeurtenissen meteen koppelt aan de portefeuille van onze cliënten.”

Is online bankieren sterk ingeburgerd bij Deutsche Bank?

”Ongeveer 50% van alle transacties door onze cliënten gebeurt digitaal. Maar online bankieren gaat bij ons een stuk verder dan alleen overschrijvingen uitvoeren en je bankaccounts beheren. Zo kunnen onze beleggers sinds enkele jaren gebruikmaken van de Online Portfolio Manager. Die geeft een overzicht van je financiële situatie. Dat gebeurt aan de hand van een dashboard waarin je cashflow, je beleggingen, liquide middelen zijn opgenomen … Je ziet er ook meteen waar je staat ten opzichte van de financiële doelen die je jezelf stelde.”

Biedt Deutsche Bank ook een mobiele app aan?

“Onze app – MyBank – wint enorm aan populariteit. Naast de basisfuncties kun je ook je beleggingsportefeuille bekijken. Het is onze bedoeling om via de tool een meerwaarde te creëren. En dat moet verder gaan dan louter het transactionele. In de toekomst zien we de app als een kanaal om ons advies nog sneller bij onze cliënten te krijgen, zodat je dankzij de app altijd een expert op zak hebt. We zullen ook de gebruiksvriendelijkheid van MyBank nog verbeteren en de functies voor zowel dagelijks bankieren als voor beleggingen worden uitgebreid.”

Hoe belangrijk is het digitale luik voor de cliënt?

“Vandaag doen we al 40% van onze fondsentransacties online en neemt de populariteit van onze mobiele app MyBank toe. Digitaal moet echter meer zijn dan een buzzword. Onze kernvraag blijft hoe je relevanter kunt worden voor een belegger die nood heeft aan kwalitatief advies. We zien de ontwikkeling van onze digitale kanalen dan ook in de eerste plaats als een verderzetting van onze beleggingsstrategie. We zullen nooit zomaar digitaliseren om te digitaliseren. We bekijken vooral hoe een digitaal kanaal kan bijdragen tot het comfort van onze beleggers. Het algemene doel blijft onveranderd: kwalitatief advies garanderen zonder overbodige kosten, in een open architectuur.”

Welke digitale ontwikkelingen mogen we nog verwachten bij Deutsche Bank?

”Onze digitale kanalen zullen steeds meer gefocust zijn op advies. Nu gebeurt het online bankieren via een transactioneel platform, waarin beleggings- en advieselementen geïntegreerd zitten. In de toekomst zal dat omgekeerd zijn. Dan beschikken onze cliënten over een adviestool waarmee ze ook hun dagelijkse bankzaken kunnen regelen.”

“De overgrote meerderheid van de beleggers heeft ondersteuning nodig in het beslissingsproces. Die ondersteuning zullen we verder versterken, zowel via ons fysieke netwerk als via onze digitale kanalen. Maar altijd coherent: het advies dat je van je adviseur ontvangt, is niet anders dan wat je via je smartphone zou krijgen.”

“Ook al breiden we onze online adviesdiensten gevoelig uit, we blijven een groot belang hechten aan onze Financial Centers. Voor complexere beslissingen blijft persoonlijk contact essentieel.”

Hoe evolueert het gebruik van de digitale kanalen de komende jaren?

“Complementariteit van de kanalen, digitaal én fysiek, wordt meer dan ooit essentieel. We geloven er sterk in dat digitale oplossingen een verrijking zullen zijn voor ons adviesmodel. Zo zul je op termijn een notificatie ontvangen op je smartphone wanneer er zich een belangrijke ontwikkeling voordoet in je beleggingsportefeuille.”

“We beseffen ook goed dat de beleggers van morgen echte digital natives zijn. Zij groeiden op met smartphones en sociale media en zullen het vanzelfsprekend vinden om beleggingsadvies te krijgen via de smartphone. Daar anticiperen we op.”

Benieuwd wat we voor u kunnen doen?

Ontdek alle oplossingen

Lees ook