Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Het is niet waarschijnlijk dat de spanningen tussen Noord-Korea en de VS snel zullen afnemen.
  • Er bestaat op dit moment brede steun voor sancties tegen Noord-Korea, maar de militaire opties zijn zeer beperkt.
  • Niet-militaire escalatie van de spanningen zal de kapitaalmarkten verder ontregelen, maar de gevolgen hiervan zullen waarschijnlijk beheersbaar blijven.

Wat is er gebeurd?

Op 3 september beweerde Noord-Korea dat het met succes een test had uitgevoerd met een waterstofbom die op een langeafstandsraket geplaatst zou kunnen worden. Dit gebeurde slechts enkele dagen nadat Noord-Korea een aantal raketten lanceerde, waarvan er één over Japans grondgebied vloog.

Hoewel ons hoofdscenario blijft dat er geen chaotisch of gewapend conflict zal ontstaan, zien we goede redenen om alert blijven. Een van de zaken die ons zorgen baren, is dat de leiders van de twee belangrijkste partijen in het conflict een zekere mate van onvoorspelbaarheid gemeen hebben, en een internationale verbale schermutseling als nuttig zouden kunnen beschouwen om de aandacht af te leiden van hun binnenlandse problemen. Daarnaast is ook het feit dat de VS geen voor de hand liggende manier heeft om de aanhoudende verbale (en militaire) provocaties van Noord-Korea van antwoord te dienen een punt van zorg.

Er zijn echter aanwijzingen dat Trump de voorkeur geeft aan een meer conventionele diplomatieke oplossing. Het ontslag van zijn voormalig adviseur Steve Bannon en zijn toespraak over het "vernieuwde” Afghanistanbeleid zijn daar voorbeelden van. Een andere reden om te geloven dat diplomatieke inspanningen voortgezet en uiteindelijk geïntensiveerd zullen worden, is het feit dat China en Rusland onlangs voor het eerst VN-sancties goedgekeurd hebben.

Onze visie en de impact op beleggingen

Wij zijn van mening dat de meest waarschijnlijke uitkomst van het huidige conflict zal zijn dat militaire escalatie uitblijft en de nucleaire dreiging van Noord-Korea blijft maar door sancties en impliciete druk onder controle zal worden gehouden. We denken niet dat Noord-Korea ooit vrijwillig afstand zal doen van zijn nucleaire arsenaal of dat een buitenlandse mogendheid in staat is tot een preventieve precisieaanval die de nucleaire capaciteit van Noord-Korea zou vernietigen.

Zwaardere en meer op elkaar afgestemde sancties van voornamelijk Rusland, China en de VS zouden Noord-Korea echter aan banden kunnen leggen en verdere provocaties kunnen voorkomen. Totdat de recente Noord-Koreaanse provocaties ver achter ons liggen, zullen de financiële markten echter blijven reageren op sporadische regionale uitbarstingen en veranderingen van toon van hoofdzakelijk Noord-Korea en de VS.

Kapitaalmarkten

De reacties van de kapitaalmarkten op de recente escalatie van de spanningen zijn tot nu toe vrij zwak, maar wel merkbaar geweest. De “fire and fury” opmerkingen van Trump op 8 augustus leidden ertoe dat de toonaangevende Koreaanse aandelenindex Kospi die dag 1,1% lager afsloot, en op de twee daaropvolgende dagen nog eens 2,1% verloor. Deze schade is ondertussen grotendeels hersteld. De Koreaanse Won boekte gedurende die drie dagen zelfs enige winst. De MSCI World verloor op 10 augustus 1,1% - het was pas de tweede keer dit jaar dat de index meer dan 1% lager afsloot. Als reactie op de recente kernproef daalden de Aziatische en Europese aandelen lichtjes op 4 september, en stegen de Japanse yen en de goudprijs enigszins.

Voor een historisch perspectief op langere termijn verwijzen we naar een onderzoek dat de Amerikaanse Federal Reserve Board vorig jaar produceerde over de invloed van 13 Noord-Koreaanse aanvallen tussen 1999 en 2010 op beleggingen op de Zuid-Koreaanse beurs (Jeffrey R. Gerlach en Youngsuk Yook: Political Conflict and Foreign Portfolio Investment: Evidence from North Korean Attacks). Hieruit blijkt dat niet-Koreaanse beleggers na de aanvallen hun posities in Koreaanse aandelen verhoogden en meer risicovolle aandelen kochten. Het zou echter niet verstandig zijn om deze bevindingen toe te passen op de huidige provocaties door Noord-Korea. De ernst is van een andere grootorde en lijkt deel uit te maken van een ontwikkeling op langere termijn die moeilijk terug te draaien zal zijn. Het gaat nu niet om eenmalige gebeurtenissen die opportuniteiten voor beleggers creëren.

Zelfs als we militair optreden uitsluiten, zou verdere escalatie van het conflict er voor kunnen zorgen dat marktspelers hun blootstelling aan risico zullen beperken, hoewel waarschijnlijk op gecontroleerde wijze. Indien een militair conflict onvermijdelijk zou lijken te worden (en dat is niet ons basisscenario), zou de verstoring van de markten natuurlijk veel groter zijn.

Interesseert dit thema u?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook