Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De tarieven in de zijlijn (erfenis tussen broers en zussen en anderen) gaan omlaag: het hoogste tarief van 65% wordt verlaagd tot 55% en er komt een nieuwe lagere schijf van 25% voor erfenissen tot 35.000 euro.
  • De langstlevende partner krijgt een vrijstelling op de eerste 50.000 euro aan roerende goederen. Dit komt in de praktijk neer op een besparing van 1.500 euro.
  • Jongeren onder 21 jaar die beide ouders verliezen, krijgen een vrijstelling van 75.000 euro op roerend vermogen en op het huis waarin ze wonen.
  • Een gedeeltelijke erfenissprong, van grootouder naar een kleinkind, wordt mogelijk waar dit vandaag nog een alles-of-niets keuze is.

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de erfbelasting. De wetgever vertrekt daarbij niet langer vanuit het klassieke gezin met twee kinderen maar zorgt ervoor dat de nieuwe belasting beter aansluit op de huidige samenlevingsvormen. De bedoeling van deze hervorming was om enerzijds de huidige belasting te vereenvoudigen en anderzijds de erfbelasting in bepaalde situaties te verlagen. De belangrijkste vernieuwingen zijn:

Het hoogste tarief in de zijlijn van 65% verdwijnt

Een op drie huishoudens in Vlaanderen is een single zonder kinderen. Maar een erfenis nalaten aan een broer, zus, verdere familie of vrienden is zwaar belast. De huidige tarieven voor erfenissen in de zijlijn (tussen broers/zussen en anderen) lopen immers op tot 65 procent. Om de hoge belastingdruk te verlagen – gemiddeld 45 procent voor broers en zussen, gemiddeld 58 procent voor verdere familie of vrienden – past de Vlaamse regering de tarieven in de zijlijn aan. Het hoogste tarief van 65 procent valt weg en zal worden vervangen door een tarief van 55 procent.

Bovendien worden ook kleinere erfenissen minder zwaar belast: er komt een nieuw lager tarief van 25 procent voor bedragen tot 35.000 euro. Vandaag betalen broers en zussen op dat deel nog 30 procent, anderen 45 procent.

Vrijstelling van 50.000 euro voor langstlevende partner

Wie zijn partner verliest, moet sinds 2007 geen erfbelasting meer betalen op het deel in de gezinswoning die hij of zij erft. De langstlevende partner of echtgenoot zal bovenop deze bestaande vrijstelling voor de gezinswoning, geen erfbelasting meer betalen op de eerste schijf van 50.000 euro roerend vermogen. Dit resulteert in een belastingbesparing van 1.500 euro (nl. 3 procent van 50.000 euro). De vrijstelling geldt zowel voor gehuwden als voor wettelijk en feitelijk samenwonenden.

Dat is goed nieuws voor de langstlevende partner. Want wie bv. op latere leeftijd de grotere gezinswoning verkocht en naar een kleinere woning verhuisde, dreigde daarvoor gestraft te worden als een van de partners stierf. Het door de verkoop vrijgekomen bedrag werd immers wel belast. In de toekomst zal de langstlevende partner ook een deel van het roerend vermogen, zoals geld en beleggingen, belastingvrij kunnen erven.

Gedeeltelijke erfenissprong mogelijk in de toekomst

Onder het motto ‘Mensen worden steeds ouder, de volgende generatie kan dat geld soms beter gebruiken', wordt in de toekomst een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk. Wie een erfenis krijgt in de rechte lijn (van een partner, ouder of grootouder), kan die erfenis, of voortaan ook een deel ervan, doorgeven aan zijn of haar eigen kinderen. De ervende ouder zal dus een deel van de erfenis voor zichzelf kunnen houden en het andere deel rechtstreeks naar zijn kinderen laten gaan. Voor die erfenissprong heb je één jaar de tijd om de erfenis door te geven.

Een erfenissprong levert soms ook een besparing op de erfbelasting op. De goederen worden namelijk slechts één keer belast (bij het overlijden van de grootouders) in plaats van twee keer (bij het overlijden van de grootouders én bij dat van de ouders).

Aangepast tarief voor wie jonger is dan 21 en zijn ouders verliest

Jongeren die voor hun 21ste hun beide ouders verliezen, worden extra beschermd. Naast het feit dat ze geen erfbelasting meer moeten betalen op de gezinswoning, krijgen ze ook een vrijstelling tot 75.000 euro op de roerende goederen (geld, beleggingen,…) die ze van hun ouders erven. Die laatste vrijstelling levert een belastingbesparing van maximaal 3.750 euro op.

Welke ideeën zijn er gesneuveld?

Een clausule voor een 'beste vriend' komt er dan weer niet. Het idee was dat singles een ‘beste vriend’ zouden kunnen aanwijzen die voordeliger zou kunnen erven, maar dat voorstel heeft het niet gehaald. Ook het voorstel om stiefkleinkinderen gelijk te stellen met natuurlijke kleinkinderen, heeft het niet gehaald.

Geldig vanaf 1 september 2018

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 september 2018. Die datum valt samen met de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht dat is uitgewerkt door de federale regering. Ter herinnering: de nieuwe regels zijn geldig voor iedereen die zijn domicilie in Vlaanderen heeft.

Ontdek onze Estate Planning-diensten

Onze experts van het Estate Planning-team staan aan de zijde van uw Private Banker of Personal Advisor om u te begeleiden bij het structureren van uw vermogen.

  • Neem contact op met uw Financial Center op het nummer 078 156 160
  • Bent u DB Personal cliënt, dan kan u contact opnemen met uw DB Personal adviseur of zijn team op het nummer 078 15 11 11
  • Bent u Private Banking cliënt, neem dan contact op met uw Private Banker

Lees ook