Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Iedereen is bezig over de lage inflatie. De economie groeit, er komen jobs bij – wat is dan het probleem?

Het is wel degelijk een probleem. Inflatie is belangrijk voor een gezonde economische groei omdat het zijn invloed heeft op ons gedrag. Traditioneel streven de centrale banken naar een inflatie van net geen 2%. Historisch blijkt dat mensen bij een dergelijk inflatieniveau precies voldoende consumeren. Is de inflatie 0%, dan geven de mensen te weinig uit. De producten worden niet duurder, dus waarom zou je vandaag kopen in plaats van morgen? Daardoor blijven de voorraden liggen, moeten bedrijven minder produceren en valt de economische groei stil.

Omgekeerd, bij een inflatie van 4 à 5%, krijg je een sneeuwbaleffect. Mensen kopen zo snel mogelijk goederen, want morgen zijn die alweer duurder. De productie kan niet volgen, de jobmarkt boomt, de economie raakt oververhit. Tot het geld op is en alles in elkaar stort.

Wat is dan de oorzaak van de lage inflatie?

2% inflatie is een gezond niveau voor het consumentengedrag en de investeringen van bedrijven, en werkt een stabiele economische groei in de hand. Het vreemde is dat we vandaag wel degelijk economische groei hebben. Daardoor zou er meer nood moeten zijn aan werknemers. Die zouden duurder moeten worden, wat de inflatie zou moeten doen stijgen. Dat zien we vandaag niet.

Eén verklaring zou kunnen zijn dat de productie wel stijgt, maar zonder dat er meer werknemers nodig zijn, door efficiëntere productiemethodes, digitalisering en automatisering. Maar dat is slechts één theorie.

De Europese Centrale Bank (ECB) wil de inflatie weer naar het gezonde niveau van bijna 2% krijgen. Vandaar dat ze de rente nog steeds zo laag houdt. Dat zou de consumptie moeten aanwakkeren en dus de inflatie doen stijgen.

Zal die rente nog lang zo laag blijven?

Ja, zolang de ECB vindt dat de inflatie nog te laag ligt. Het monetair beleid van de ECB bestaat uit twee stappen:

  • Ten eerste ligt de beleidsrente al een hele tijd op 0% – als bank moet je zelfs 0,4% betalen als je geld bij de ECB wilt deponeren.
  • Ten tweede voert de ECB een politiek van Quantitative Easing. Ze koopt dus massaal obligaties op, wat de obligatieprijzen omhoog jaagt en het algemene renteniveau laag houdt.

Dat zou de inflatie moeten verhogen. Zolang dat niet gebeurt, zal de ECB héél voorzichtig zijn met renteverhogingen.

Hoe ver staan we vandaag?

Vandaag koopt de ECB elke maand voor 60 miljard euro obligaties op. Het idee is om dat nu heel langzaam af te bouwen, in een eerste stap naar 30 miljard euro per maand vanaf januari 2018. De einddatum van het opkoopprogramma is voorzien voor september 2018, maar zelfs dat is niet zeker als de inflatie zo laag blijft. Pas daarna kan de ECB eraan beginnen te denken om de beleidsrente langzaam op te krikken. Maar dat zal ten vroegste in 2019 gebeuren. Kortom: de rente blijft nog zeker twee jaar laag.

Lees ook