Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De prijs van een vat brentolie blijft al enkele maanden boven de 60 dollar.
  • We verwachten dat het opwaartse potentieel echter beperkt blijft.

De olieprijzen zitten sinds vorige zomer in een stijgende trend. Ligt een oliecrisis in het verschiet?

Een oliecrisis lijkt ons onwaarschijnlijk. Als je het puur economisch bekijkt, speelt uiteraard de wet van vraag en aanbod. Enerzijds hebben de OPEC-landen samen met een aantal andere landen waaronder Rusland afgesproken om de olieproductie te beperken. Hun doel: de olieprijs op hogere niveaus proberen stabiliseren. Anderzijds: zodra de prijs stijgt, staan de VS klaar om meer olie te produceren, waardoor de prijs op een aanvaardbaar niveau blijft.

Hoe werkt dit mechanisme precies?

De VS produceren vooral olie uit schaliewinning. Dat is een ingewikkeld proces, veel ingewikkelder dan olie boren in de woestijn of uit de Noordzee. Pas als de prijzen voldoende hoog zijn, wordt het economisch interessant om schalie-olie te winnen. Doen de OPEC-landen via productiebeperking de prijs stijgen, dan zijn de Amerikanen er als de kippen bij om meer schalie-olie te produceren. Tot voor enkele jaren mochten zij geen olie exporteren, maar sinds de opheffing van dat verbod kunnen zij het gat dat de OPEC laat gemakkelijk opvullen. Dat is wat nu gebeurt. In november vorig jaar produceerden de VS ruim tien miljoen vaten per dag. In 2007 was dat nog maar vijf miljoen.

De OPEC heeft voorlopig een akkoord tot eind 2018 om de olieproductie te beperken. Maar hoe minder de OPEC-landen oppompen, hoe meer de VS zullen produceren. En dus is het koerspotentieel voor olie, ondanks de huidige bloeiende economische groei, maar beperkt.

Spelen er nog andere elementen een rol?

Ja, de koers van de dollar is er een van. Die is vorig jaar verzwakt, wat steun heeft geboden aan de olieprijs. Maar onze visie is dat de dollar een stukje van dat verlies zal terugnemen. Ook een sterkere dollar betekent een lager groeipotentieel voor de olieprijs.

Daarnaast is er ook nog geopolitiek. Iran en Saoedi-Arabië, twee grote olieproducenten, staan in het Midden-Oosten met getrokken messen tegenover elkaar. Stel dat dat conflict escaleert, dan kan de olieprijs een schok naar boven krijgen. Maar zover is het voorlopig nog niet.

Meer weten over dit thema voor uw beleggingen?

Spreek onze experts aan op het nummer 078 153 154
of in uw Financial Center.

Lees ook