Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Een huisje kopen met een tuin en de rest van zijn geld op een spaarboekje plaatsen. Dat is het cliché over de Belg en zijn geld. Komt dit nog steeds overeen met de realiteit? Deutsche Bank stelde de vraag in de grote exclusieve enquête 'De Belg en zijn geld'. In juli 2017 interviewde het marktonderzoeksbureau Profacts 621 mensen (een representatief voorbeeld van de Belgische bevolking) naar hun mening over banken en beleggingen. Eerder waren de resultaten te lezen in De Standaard en Le Soir. Nu delen we ze met onze trouwe lezers.


Het al dan niet vermeende gebrek aan financiële kennis is een grote hinderpaal om de stap naar beleggen te zetten. Gebrek aan tijd eveneens. Maar wist u dat er oplossingen bestaan waarbij professionals uw beleggingen beheren volgens welbepaalde doelstellingen?

Met de kennis over beleggingsproducten valt het op het eerste gezicht wel mee in ons land, zo blijkt uit een recente enquête. 64,8% van de ondervraagden kent aandelen, 30,5% heeft er al aangekocht. 53,4% van de mensen weet wat obligaties zijn, 25% heeft er al ooit gekocht. 50,2% is vertrouwd met het begrip beleggingsfondsen, 24,7% heeft er al in belegd. Complexere beleggingsinstrumenten als gestructureerde producten en trackers zijn veel minder gekend en worden nog minder gebruikt. Wat overigens niet wil zeggen dat ze geen plaats verdienen in een gezonde en gediversifieerde beleggingsportefeuille. Over het algemeen kunnen we stellen dat ongeveer de helft van de mensen die een bepaald beleggingsproduct kent, er ook in de praktijk gebruik van maakt of heeft gemaakt.

Geen tijd, geen zin?

Een product kennen of aanhouden, betekent daarom natuurlijk nog niet dat men bereid is of de tijd heeft om op regelmatige basis zijn beleggingen op te volgen. Met flexibele gemengde fondsen is dat overigens niet meteen een probleem: die worden actief beheerd en beschikken over de marge om zich aan te passen aan veranderde marktomstandigheden (door bijvoorbeeld een groter of kleiner deel van het kapitaal in aandelen, obligaties, of cash te beleggen).

Discretionair beheer

Wie over enig kapitaal beschikt en wil beleggen, maar er de voorkeur aan geeft dit door specialisten te laten uitvoeren, kan kiezen voor discretionair beheer. In de praktijk betekent dit dat de cliënt de bank een mandaat geeft om binnen bepaalde contractuele grenzen zijn beleggingsportefeuille te beheren. De cliënt komt zelf niet tussenbeide in de beheers- en beleggingsbeslissingen en ook de aankoop- en verkooporders worden door de specialisten bij de bank uitgevoerd.

Efficiëntie

De grote verschillen tussen adviserend en discretionair beheer zitten hem in het gemak, de efficiëntie en de snelheid. Bij adviserend beheer zal de contactpersoon de klant adviseren om bepaalde activa te kopen of te verkopen, waarna de klant zelf beslist om dit al dan niet te doen. In discretionair beheer kan er sneller op de bal worden gespeeld omdat de professionele beleggers niet hoeven te wachten op de goedkeuring van de klant. Dit alles gebeurt overigens in de grootste transparantie, want de klant kan dagelijks opvolgen wat er in zijn portefeuille is veranderd.

Grenzen bepalen

Het succes van zo’n discretionaire aanpak staat of valt met goede afspraken. Meer bepaald het vastleggen van welbepaalde grenzen of krijtlijnen waarbinnen de professionele beleggers mogen opereren. Een portefeuille in discretionair beheer is in principe samengesteld uit diverse soorten activa: fondsen, aandelen, obligaties, trackers, cash ... Om de verschillende mogelijke strategieën van elkaar te onderscheiden, kijkt men vooral naar het percentage aandelen dat maximum in portefeuille mag worden genomen. Een portefeuille met meer dan 60% aandelen geldt als dynamisch, een portefeuille met tussen de 40% en 60% aandelen geldt als gebalanceerd. Een portefeuille met minder dan 30% aandelen geldt als defensief. Naargelang de marktomstandigheden kunnen de professionele beleggers binnen deze krijtlijnen activa kopen of verkopen en zo de samenstelling van de portefeuille optimaliseren in functie van het risicoprofiel en de doelstellingen van de cliënt.

Open architectuur

Ook wanneer u opteert voor discretionair beheer, kiest u best voor een bank of vermogensbeheerder die werkt met een open architectuur. Die, met andere woorden, voor zijn fondsen kan kiezen uit een zo breed mogelijk palet van wereldwijde fondsenbeheerders. Zo haalt hij een pak meer expertise, marktkennis en diversificatie in huis dan wanneer hij enkel met de eigen huisfondsen zou mogen werken.

Rapportering

Een laatste aandachtspunt is rapportering. Ook al verlost discretionair beheer u van het dagelijks of wekelijks opvolgen van een goed gestructureerde en gediversifieerde beleggingsportefeuille, u wil wel op regelmatige basis geïnformeerd worden over de samenstelling van uw portefeuille en het rendement ervan. Informeer u daarom over welke rapporteringstools hiervoor tot uw beschikking staan en op welke manier u uw portefeuille kunt raadplegen.

Wenst u te beleggen,
maar laat u het beheer van uw portefeuille
liever aan een professional over?

Informeer u over de aanpak in discretionair beheer van Deutsche Bank.
Neem contact op met Deutsche Bank via 078 156 160
of via de rubriek ‘Contact’

Lees ook