Téléphone

Deutsche Bank

Klaus Kaldemorgen: de mens achter de fondsen

Klaus Kaldemorgen


Wat is de visie van fondsenbeheerder Klaus Kaldemorgen op de beurzen en op beleggen? Deze 4 vragen zijn geplukt uit een langer interview, dat u kunt lezen in het winternummer van Money Expert.

Moet u uw beheerstrategie vaak herzien naar aanleiding van veranderende markten?

Klaus Kaldemorgen: "We monitoren permanent een reeks technische indicatoren die een weerspiegeling zijn van de verwachtingen van de beleggers, hun posities, hun overblootstelling, enz. Maar ondanks die zorgvuldige follow-up vallen onverwachte gebeurtenissen nooit uit te sluiten. Dat blijkt ook uit het incident met Volkswagen. Dat kan een weerslag hebben op de hele autosector in Europa. Niemand had het zien aankomen."

Kunnen de markten vandaag überhaupt nog wel op iets vooruitlopen?

Klaus Kaldemorgen: "Ik ben er zeker van dat er op de markt geen plaats is voor zekerheden. We volgen alles wel heel nauwgezet op en berekenen verschillende scenario’s. Denk aan de beslissing van de Fed om haar rente in de herfst ongemoeid te laten. Daarvoor wisten we alleen hoeveel beleggers er een renteverhoging hadden verwacht. We hadden dus zicht op de posities die zij op de markten openden in afwachting van een verhoging, verlaging of behoud van de rente."

Hoe gaat u dan precies te werk?

Klaus Kaldemorgen: “Als fondsbeheerder stel ik mezelf altijd de volgende vraag: welk rendement kan ik eruit halen als het muntstuk op de juiste kant valt en welke risico's lopen we als het muntstuk verkeerd neerkomt? We kunnen die gevolgen zeer nauwkeurig berekenen. Als het rendement bij een positieve wending hoger is dan het risico bij een negatieve wending, overwegen we eventueel om op die gebeurtenis positie in te nemen.”

Wat zou u particuliere beleggers vandaag aanraden?

Klaus Kaldemorgen: "Beleggers mogen zich niet laten afschrikken door de bewegingen en volatiliteit op de beurzen. Wie op lange termijn wil beleggen, doet er beter aan eerst wat gewoon te sparen en dan pas naar de beurs te trekken. De koersen kunnen wel dalen, maar die dalingen worden normaal gezien opgevangen door de stijgingen voor wie minstens vijf jaar op de markten blijft. Er is dus geen reden om zich al te druk te maken, zelfs niet in het huidige klimaat."

Bij Deutsche Bank kiest u uit meer dan 1.600 fondsen van een twintigtal partners

Lees ook