Deutsche Bank heeft voor natuurlijke personen de verplichting om roerende voorheffing (RV) in te houden op roerende inkomsten. Dit heeft als gevolg dat particuliere cliënten geen aangifteplicht meer hebben.

Toch zijn er 2 uitzonderingen, waarbij u wel zelf aangifteplicht hebt:

1

Als u meer dan 980 euro intresten op uw spaarboekje(s) hebt én er geen RV is afgehouden – bijvoorbeeld omdat u spaarrekeningen hebt bij meerdere banken - dan moet u het bedrag dat 980 euro overstijgt, aangeven. U betaalt daarop 15 procent belasting.

2

Als u belegt in een buitenlands Gemeenschappelijk BeleggingsFonds (GBF of FCP). Voor zover er geen Belgische RV ingehouden werd bij de toekenning van roerende inkomsten aan een buitenlandse GBF, moet u zelf uw aandeel in de belastbare inkomsten van het GBF aangeven.

Hoe weet u of u een buitenlandse GBF heeft?
Of het om een buitenlands fonds gaat of niet, kunt u zien aan de ISIN-code. Begint die niet met BE’, dan is het een buitenlands product. Allereerst moet men zich ervan verzekeren dat het wel degelijk over een gemeenschappelijk beleggingsfonds gaat en niet over een fonds onder de vorm van een onderneming. Raadpleeg hiervoor de technische fiche of het prospectus. Een buitenlands fonds opgericht als vennootschap betekent dus aangifteplicht.

Opmerking : Heeft u een spaar- of effectenrekening in het buitenland? Dan moet u de ontvangen intresten en dividenden zeker aangeven. Dat komt omdat er hierop nog geen Belgische RV is ingehouden. Op de inkomsten van buitenlandse oorsprong dreigt u in principe veel belastingen te moeten betalen, zowel in het buitenland als in België. Om dat te voorkomen heeft de Belgische fiscus met tal van landen dubbelbelastingverdragen afgesloten.

Meer info?

Neem contact op met onze experts op 078 156 160

Lees ook