Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

Diversifieert u uw portefeuille misschien met beleggingen in valuta's? Deze winter bieden wij u in de nieuwe DB Currency update een praktisch overzicht van de evolutie en het potentieel van de belangrijkste wereldwijde valuta. In deze editie aandacht voor de Australische en Nieuw-Zeelandse dollar, evenals de Zweedse kroon.

Australische dollar (AUD)

De Australische dollar (AUD) kende een vrij sombere herfst en had te lijden onder de prijsdaling van ijzererts en een lager dan voorziene inflatie. Toch konden bemoedigende macro-economische statistieken aan het einde van het jaar voor wat extra zuurstof zorgen.

De daling van de AUD over het volledige jaar is geen weerspiegeling van de kracht van de Australische economie. Die liet vorig jaar een groei optekenen van 2,3% en zette daarmee het 26ste jaar zonder recessie neer. Profiterend van nog steeds lage renteniveaus zijn het vooral de bedrijfsinvesteringen die tijdens het derde kwartaal fors opveerden en ervoor zorgden dat de groei op koers bleef. De consumptie-uitgaven van de gezinnen (+0,1%) bleven daarentegen relatief futloos en de inflatie strandde onder de markconsensus (0,6% tegenover 0,8% verwacht voor het derde kwartaal).

De centrale bank van Australië (RBA) volgt de evolutie van de arbeidsmarkt op de voet. De stijging van de lonen is voorlopig te zwak om de privé-consumptie en bij uitbreiding de inflatie aan te zwengelen. Op basis van die vaststelling behield de RBA haar beleidsrente op 1,5% tijdens haar laatste vergadering van december. Tegelijk bevestigde ze dat de volgende beweging veeleer een verhoging dan een verlaging zal zijn, maar ze gaf daarbij geen precieze timing.

Ook al verwachten wij voor dit jaar een monetair status quo, feit is dat de Australische groei een van de hoogste in de ontwikkelde landen is en dat de rentevoeten er aantrekkelijk blijven. In deze context lijkt de AUD ons potentieel te hebben, maar op korte termijn zal de stijging beperkt blijven.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD)

2017 was geen onverdeeld succes voor de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD), die af te rekenen kreeg met volatiele melkprijzen, een regeringswissel en een zekere terughoudendheid bij de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) voor elke koersstijging van de NZD.

Nochtans draait de Nieuw-Zeelandse economie op volle toeren. Ondersteund door een opvering in de bouwsector en van de privé-consumptie, overtrof de groei van 0,6% tijdens het derde kwartaal de verwachtingen (wat 2,2% oplevert voor de eerste 3 kwartalen 2017). Ook wat de werkgelegenheid betreft, is er enkel goed nieuws (werkloosheid in de buurt van het historisch laagste niveau en stijgende lonen), waardoor kan aangenomen worden dat de Nieuw-Zeelandse economie op haar elan zal doorgaan. Ook de inflatie trekt aan en bereikte in september een niveau van 1,9% op jaarbasis, waarmee ze zich in het midden situeert van de door de Nieuw-Zeelandse centrale bank vooropgestelde vork (1-3%).

In deze context denken wij dat de RBNZ haar beleidsrente dit jaar zal optrekken. Ze zal wellicht stapsgewijs te werk gaan om een te snelle koersstijging van de NZD te vermijden en zo de koopkracht van de consumenten te vrijwaren. Wij mikken op 2 renteverhogingen vanaf de tweede helft van 2018 (van 1,75% vandaag naar 2,25% eind 2018), wat van aard is om de NZD aantrekkelijker te maken.

De economische kerncijfers pleiten voor een sterkere NZD. Het ziet er dit jaar dus beter uit voor deze munt ook al zal de voorzichtige houding van de RBNZ elke buitensporige euforie op korte termijn de kop indrukken.

Zweedse kroon (SEK)

Ondanks een lichte daling in 2017 is de Zweedse kroon (SEK) een van de munten van de G10 die het best stand hield tegenover de euro. Hij profiteerde van solide economische kerncijfers, maar werd anderzijds afgeremd door de vrees voor het uiteenspatten van een vastgoedzeepbel in Zweden.

De Zweedse groei blijft op kruissnelheid (raming van 3% voor 2017 en 2,7% voor 2018), ondersteund door een arbeidsmarkt in goede doen, een gunstig investeringsklimaat voor de bedrijven en een nog steeds zeer expansionistisch fiscaal beleid. Schaduwzijde is de Zweedse vastgoedmarkt, die de voorbije 20 jaar met 300% is gestegen in waarde. Hoewel de situatie houdbaar blijft, hield de Zweedse centrale bank (Riksbank) haar beleidsrente toch historisch laag (-0,5%) in 2017 om onrust op de markt te vermijden.

Het soepel monetair beleid van de Riksbank werkte een stijging van de inflatie in de hand (1,7% in december) tot in de buurt van de doelstelling (2%). Tijdens zijn eerste toespraak van het jaar zei de gouverneur van de Riksbank dat hij klaar is om in te grijpen, voor de Europese Centrale Bank (ECB). Dit op voorwaarde dat de inflatie op het huidige niveau blijft. Gezien de veranderde toon, verwachten we een geleidelijke verhoging van de beleidsrente vanaf midden 2018.

Zweden blijft een van de Europese landen met de beste economische kerncijfers. In deze omgeving en met een centrale bank die het geweer wellicht van schouder zal veranderen, gaat de SEK een goed jaar tegemoet, maar hoe dan ook zal de stijging op korte termijn langzaam en trapsgewijs verlopen.


Wenst u een gedetailleerd overzicht over de evolutie
van de belangrijkste valuta wereldwijd?

Ontdek onze vooruitzichten


Meer weten? Bent u geïnteresseerd in een van onze beleggingsoplossingen in vreemde munten?

Nadat uw Financial ID bepaald is, helpen onze adviseurs u graag verder om een oplossing te kiezen die overeenstemt met uw financiële doelstellingen.

  • Maak een afspraak in uw Financial Center:
    - door te bellen naar 078 153 154.
    - of via de rubriek ‘Contact’.
  • Bent u DB Personal cliënt?
    Contacteer uw DB Personal advisor of zijn team op het nummer 078 15 11 11.

Lees ook