Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

In China begint het Jaar van de Haan

In China begint het Jaar van de Haan


Op 28 januari vond in China de grootste jaarlijkse migratiebeweging ter wereld plaats. Honderden miljoenen mensen keren dan terug naar hun familie om het Chinese Nieuwjaar te vieren. Na 2016, het Jaar van de Aap, waarin gevreesd werd voor een harde landing van de Chinese economie, staat 2017 in het teken van een ander vuurteken, de haan. De haan is niet alleen het symbool van trots, maar staat ook bekend om zijn strijdlustige en achterdochtige aard.

Begin 2016 maakten de Chinese financiële markten een forse duik en sleepten de belangrijkste beurzen wereldwijd mee in hun val. De oorzaak was de toenemende ongerustheid over de gezondheid van de Chinese economie, de motor van de globale groei, en over de vraag of Beijing in staat zou zijn die machine weer op gang te trekken. De vrees voor een haperende groei, de sterke daling van de grondstoffenprijzen en de devaluatie van de yuan lagen de beleggers zwaar op de maag en ze keerden de aandelenmarkten massaal de rug toe. Een jaar later, bij de overgang naar het Jaar van de Haan, doen de beurzen het weer goed en de Chinese economie heeft uiteindelijk een harde landing kunnen vermijden.

Wat zijn de vooruitzichten voor China vandaag?

De Chinese regering stelt zich voor 2017 tot doel de financiële en economische stabiliteit te bevorderen en een stevig groeiritme aan te houden. Om dat te bereiken, zal Beijing alles in het werk stellen om de toegangsbarrières tot de financiële markten te beperken zodat ze hun rol van financieringsbron en steun voor de economie voluit kunnen spelen. Beijing blijft dus de economie heroriënteren door de binnenlandse vraag te stimuleren en de Chinese afhankelijkheid van export te verminderen. In plaats van de industriële productie als groeimotor te beschouwen, gaat China zich eerder richten op de binnenlandse markt en vooral op de dienstensector en de privéconsumptie. Die zouden op lange termijn een veel stabielere en meer solide economische groei moeten genereren. Hoewel de hervormingen de goede richting uitgaan en China in staat moeten stellen een economische groei van meer dan 6,5% neer te schrijven in 2017, lijken schokken onvermijdelijk. Op korte termijn zal de structurele hervorming van de Chinese economie volatiliteitspieken veroorzaken. Een andere factor die een rem zou kunnen zetten op de inspanningen van de overheid, is de vastgoedmarkt die op sommige plaatsen oververhit is.

« Beijing zal alles in het werk stellen om de toegangsbarrières tot de financiële markten te beperken zodat ze hun rol van financieringsbron en steun voor de economie voluit kunnen spelen. »

Wat zal de impact hiervan op de financiële markten zijn?

Het uitgebreide hervormingsprogramma van de overheid vordert gestaag, maar het zal tijd vragen om de Chinese economie volledig te transformeren. De aandelenbeleggers moeten die ontwikkelingen dus nauwgezet in het oog houden. Dankzij het vooruitzicht van een hogere wereldwijde groei en goede economische cijfers hebben de Chinese beurzen het jaar goed ingezet. De inspanningen van de overheid om de binnenlandse vraag te steunen en het expansionistisch fiscale beleid zouden de winsten van de Chinese bedrijven hoger moeten sturen. Op het vlak van beleggingen in Azië lijken de Chinese aandelen ons aantrekkelijk gewaardeerd en we verwachten dat het momentum gunstig blijft. Maar net als in 2016 zal er volatiliteit heersen op de markten. De protectionistische intenties van de nieuwe Amerikaanse president worden in China met argwaan gevolgd. Tegelijkertijd levert Donald Trump openlijk kritiek op Beijing, dat hij ervan beschuldigt de yuan te devalueren om de concurrentiekracht van de Chinese bedrijven op te krikken. De confrontatie is begonnen, maar als dit escaleert tot een handelsoorlog, zullen er alleen maar verliezers zijn.À lire aussi