Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Hoezo, gegeven is gegeven?

Article Headline


Ons advies om controle te houden over uw geschonken beleggingsportefeuille.

Vermogen overhevelen naar de volgende generatie is relatief eenvoudig. Voor schenkingen houdt u echter best rekening met het principe ‘gegeven is gegeven’. Daarom stellen onze cliënten vaak de vraag of het mogelijk is om tóch (deels) de controle over de geschonken beleggingsportefeuille te behouden. Daar bestaan verschillende oplossingen voor.

Bij een schenking kunnen bepaalde clausules in de notariële schenkingsakte of pacte adjoint worden opgenomen. Hierdoor kan de schenker een zekere mate van controle behouden.

Met gerust gemoed schenken

Meer specifiek zorgen de clausules ervoor dat de schenking onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, lasten en modaliteiten die de begunstigde moet respecteren. De schenker kan dus via estate planning wel degelijk met een gerust gemoed een deel van zijn vermogen overdragen.

In dit volledige dossier vindt u een aantal clausules die u in de schenkingsakte of pacte adjoint kunt opnemen.* Om deze clausules zo duidelijk mogelijk toe te lichten, gaan we uit van een situatie waarbij de langstlevende ouder roerende goederen schenkt aan zijn enig en meerderjarig kind. Uiteraard zijn sommige van deze clausules, mits eventuele aanpassingen, ook bruikbaar in andere familiale situaties.

De clausules zijn opgedeeld in drie categorieën op basis van hun doelstelling:

1. Hoe behoudt u de inkomsten van uw geschonken beleggingsportefeuille?
Het voorbehoud van vruchtgebruik en een optionele financiële last.

2. Hoe beschermt u de geschonken beleggingsportefeuille tegen verspilling?
Een vervreemdingsverbod en -bewind voorzien in de akte.

3. Hoe houdt u de geschonken beleggingsportefeuille binnen de familie?
De uitsluitingsclausule, facultatieve conventionele terugkeer en ontnemen van het ouderlijk vruchtgenot.

Maatwerk en goede redactie

Als u overweegt om uw beleggingsportefeuille te schenken, dan denkt u best op voorhand goed na over het niveau van controle (en inkomsten) dat u wilt behouden. Op basis daarvan kunt u passende voorwaarden, lasten en modaliteiten in de schenkingsakte of pacte adjoint inbouwen.* Sommige besproken clausules bereiken pas hun volledige potentieel door ze te combineren met een aantal andere clausules. Elke situatie is uiteraard verschillend en het is niet altijd nodig om bij elke schenking alle besproken clausules op te nemen of te voorzien. Maatwerk en een goede redactie van de betrokken documenten is dan voor de meeste cliënten een essentiële voorwaarde om later eventuele misverstanden en conflicten te vermijden.

Onze experts van het Estate Planning-team staan aan de zijde van uw adviseur om u te begeleiden bij het structureren van uw vermogen.

  • Neem contact op met uw Financial Center op het nummer 078 156 160
  • Bent u DB Personal cliënt, dan kan u contact opnemen met uw DB Personal adviseur of zijn team op het nummer 078 15 11 11
  • Bent u Private Banking cliënt, neem dan contact op met uw Private Banker

Lees ook

* Doe hiervoor steeds beroep op een professioneel adviseur: het team Estate Planning van Deutsche Bank, uw advocaat en/of notaris.