Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Hoe ziet de bank van de toekomst eruit?

Article Headline


Deutsche Bank deelt graag zijn expertise met spaarders en beleggers. Daarom stellen we u graag onze reeks ‘Summer Edition Life & Finance’ voor. Die realiseren we de ganse zomer in samenwerking met de financiële kranten De Tijd en L’Echo.

Door de technologische revolutie zit de financiële sector midden in een omwenteling. Banken zijn de voorbije jaren al grondig veranderd, en ook in de nabije toekomst zullen ze zich continu moeten heruitvinden. Wat betekent dat voor hun cliënten?

Bankieren heeft de voorbije jaren een grondige transformatie ondergaan. Betalen en rekeningen beheren, gebeurt intussen digitaal. Niet langer louter via de laptop of de pc, maar ook via mobiele toestellen als de tablet of de smartphone. In de kredietmarkt is de digitalisering nog niet helemaal doorgedrongen, maar ook leningen zullen in de nabije toekomst steeds vaker online worden afgesloten. ‘Vooral in onze rol als financieel adviseur moeten we het persoonlijk contact met de cliënt blijven opzoeken. De meeste cliënten doen hun bancaire transacties zelf, met alle digitale middelen die voorhanden zijn. Maar van zodra ze een beleggingsbeslissing moeten nemen, zoeken ze toch nog contact met hun adviseur’, zegt Olivier Delfosse, Chief Investment Officer bij Deutsche Bank.

Hij verwacht niet dat daar meteen verandering in komt. Zowat 80 procent van het vermogen in Europa is in handen van babyboomers. Dat is grofweg de generatie van de 50-plussers. Zij hebben al een vertrouwensband opgebouwd met hun bankier en zullen die niet snel loslaten. ‘Tegelijk komt er een nieuwe generatie aan die helemaal geen praktijkervaring heeft met fysieke bankkantoren. Die zal heel makkelijk haar financiën afhandelen via een app, zelfs zonder erbij stil te staan dat daarachter een bank schuilgaat. Daarnaast zijn er altijd mensen die hun vertrouwde omgeving graag inruilen voor iets nieuws. Dat zijn al twee groepen van cliënten die een ander gedrag zullen vertonen. Hun aantal groeit, tot een kantelpunt wordt bereikt dat de traditionele banken zal dwingen om nieuwe businessmodellen te omarmen’, zegt de internetconsultant Jo Caudron.


‘Zolang een bank het momentum niet mist, zal ze een sterke positie behouden naast nieuwe technologische spelers en platformen’

Jo Caudron, internetconsultant

Data

De digitalisering leidt er niet alleen toe dat cliënten meer transacties zelf uitvoeren, banken kunnen de informatieberg waarover ze beschikken, ook veel beter analyseren. ‘Daardoor kunnen we een betere dienstverlening met meer toegevoegde waarde creëren. Sterker nog, het laat ons toe om een nog persoonlijkere relatie op te bouwen met onze cliënten’, zegt Delfosse. Zo analyseert Deutsche Bank de beleggingsportefeuilles van de cliënten, die een waarschuwing ontvangen wanneer de rating van een obligatie of beleggingsfonds wijzigt. En wanneer een cliënt te veel liquide geld op zijn rekeningen heeft staan, krijgt hij op basis van zijn persoonlijk profiel informatie over mogelijke alternatieven. ‘Persoonlijke dienstverlening wordt steeds belangrijker. Je kan een cliënt geen product verkopen en daar vervolgens niet meer naar omkijken. Als een cliënt een middelmatig presterend fonds in zijn portefeuille heeft, dan moeten we hem daarover informeren en eventueel een beter alternatief voorstellen’, zegt Delfosse.

Zo evolueert de dienstverlening van de bank naar een hybride model, waarbij technologie hand in hand gaat met een persoonlijke benadering. ‘Technologie alleen volstaat niet. Het komt erop aan die te gebruiken om cliënten waardevolle alternatieven aan te reiken. En daarvoor moet een bank zo goed mogelijk begrijpen wat de precieze behoefte is van elke cliënt. Zolang een bank daar het momentum niet mist, zal ze een sterke positie behouden naast nieuwe technologische spelers en platformen’, zegt Caudron.

Transparantie

Ook het productaanbod zal de komende jaren sterk veranderen. Zeker in België, waar in tegenstelling tot in andere landen het model van open architectuur nog niet dominant aanwezig is. Zo zet het merendeel van de banken nog altijd bijna uitsluitend eigen beleggingsfondsen (huisfondsen) in de etalage. ‘De digitale evolutie maakt echter alles veel transparanter. De jonge generatie groeit op in de wetenschap dat ze door middel van enkele muisklikken ook financiële producten met elkaar kan vergelijken. Ze zal snel achterhalen dat er elders in de wereld betere beleggingsfondsen bestaan dan de aangeboden huisfondsen. Daarom is het belangrijk voor een financiële instelling om ook de producten van externe beheerders op te nemen in het aanbod. Cliënten zullen namelijk ook in de toekomst enkel tevreden zijn met de beste producten en die ook kiezen’, zegt Delfosse. Dat komt ook doordat een groeiend leger van kleine bedrijfjes die financiële spitstechnologie ontwikkelen (de zogenaamde fintechs), elk in hun eigen niche de kwalitatieve lat voor financiële instellingen hoger leggen. ‘Zij dagen de grote financiële instellingen uit en zetten de tarieven onder druk. Producten en diensten die de voorbije jaren artificieel duur werden gehouden, zullen daardoor goedkoper worden. Tegelijk zullen er ook nieuwe producten en diensten ontstaan met meer toegevoegde waarde, waarvoor cliënten wel meer zullen willen betalen’, besluit Caudron.


‘Cliënten zullen ook in de toekomst enkel tevreden zijn met de beste producten en die ook kiezen’

Olivier Delfosse, Chief Investment Officer bij Deutsche Bank

'Beleggers hebben nood aan expertise'

‘De wereld is tientallen keren complexer geworden, net als het beleggingsuniversum dat intussen de hele wereld omvat. Daardoor hebben bankcliënten meer dan ooit nood aan gespecialiseerde begeleiding bij het beheer van hun vermogen.’ Dat zegt Pieter De Bisschop, co-hoofd van de afdeling Private Banking bij Deutsche Bank. ‘Cliënten zijn niet langer tevreden met de beleggingsproducten die een financiële instelling die maand toevallig heeft gelanceerd. Ze verwachten oplossingen die naadloos aansluiten bij hun eigen financiële situatie, kennis over financiële producten en risicobereidheid.’ Tegelijk staan bankiers voor de grote uitdaging om hun cliënten bij te staan in hun zoektocht naar een hoger rendement voor hun spaarcenten. ‘In de huidige economische omgeving is dat geen sinecure. Een hoger rendement is mogelijk - althans voor wie bereid is meer risico’s te nemen - met de samenstelling van een evenwichtige beleggingsportefeuille van internationale activa’, zegt Vanessa Dufour, co-hoofd van de afdeling Private Banking bij Deutsche Bank. ‘Dat veronderstelt wel dat je als bankier cliënten ondersteunt bij de samenstelling van de juiste assetallocatie en ook tijdig aangeeft wanneer het tijd is om de portefeuille te herbalanceren. Alles verandert zo razendsnel dat de meeste particuliere beleggers hun beleggingsportefeuille niet langer kunnen beheren zonder de hulp van hun bankier.’

Net daarom gelooft Pieter De Bisschop ook heel sterk in de troeven van discretionair beheer, waarbij de bank de portefeuille van cliënten beheert. ‘Niet alleen omdat goed vermogensbeheer veel expertise vereist, maar ook omdat steeds minder mensen veel tijd willen spenderen aan het beheer van hun vermogen. Daarbij is een persoonlijke benadering cruciaal. En dat omvat veel meer dan louter een trimestriële rapportering.’