Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Deutsche Bank heeft elke maand vier tot zes gestructureerde producten met verschillende doelstellingen in haar aanbod ter beschikking.
  • Dankzij de open architectuur selecteren wij voor u de beste oplossingen die beschikbaar zijn in de markt, zowel van Deutsche Bank als van andere financiële instellingen.
  • Onze adviseurs staan u met raad en daad bij, want gestructureerde producten zijn complexe instrumenten die een zekere kennis en ervaring vereisen.

Producten met vaste rente (obligaties, staatsbons, klassieke spaarrekeningen enz.) brengen nog nauwelijks iets op. Maar zelfs in een moeilijke context met lage rentes kan Deutsche Bank verschillende soorten oplossingen aanbieden. Een interview met Pierre-Yves Druenne, Head of Product Management.

Welk doel hebben gestructureerde producten?

Pierre-Yves Druenne: "Deutsche Bank heeft elke maand vier tot zes gestructureerde producten met verschillende doelstellingen in haar aanbod ter beschikking. Die bieden een antwoord voor beleggers die ook in tijden van lage rentes hun geld graag zien aangroeien of een regelmatig inkomen willen, terwijl ze in bepaalde gevallen een gedeeltelijke of volledige kapitaalbescherming genieten. Beleggers hebben dus een ruime keuze uit oplossingen die inspelen op verschillende strategieën (bv. stijgende rente, stijgende markten enz.).

Een gestructureerd product kan ofwel een 'gestructureerd schuldinstrument' of een 'afgeleid instrument' zijn. De uitgever van een gestructureerd schuldinstrument verbindt zich ertoe om op de vervaldag het belegde kapitaal terug te betalen. Bij afgeleide instrumenten verbindt de uitgever er zich daarentegen niet toe om het volledige belegde kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag. Gestructureerde producten zijn complexe instrumenten die een zekere kennis en ervaring vereisen".

Hoe verklaart u de hernieuwde interesse in gestructureerde producten?

"In het verleden waren de rentes op spaarrekeningen en obligaties veel hoger: in 2007-2008 bedroegen die vaak nog 4 tot 5%. Wanneer een gestructureerd product elk jaar 0% zou opbrengen vanwege de slechte prestaties van de onderliggende waarde en de rente op een spaarrekening bijvoorbeeld 4% zou bedragen, dan verliest de belegger dus 4%. Aangezien de rentes op spaarrekeningen en obligaties vandaag erg dicht bij nul liggen, is de opportuniteitskost van een belegging in gestructureerde producten veel lager dan vroeger."

Zelfs in de huidige financiële markten met lage rentes

"In de huidige marktomstandigheden kunnen we beleggers met een defensief profiel een oplossing aanreiken die toch een goed vooruitzicht op rendement biedt. We leven in onzekere tijden met bijvoorbeeld veel politieke risico's in Europa, uiteenlopende beleidsvisies bij de centrale banken enz. Meer en meer beleggers willen dus munt slaan uit het groeipotentieel van de beursindexen of fondsen, zonder het risico te lopen geld te verliezen bij een terugval. De belegger krijgt dan bijvoorbeeld een coupon waarvan het rendement wordt berekend in functie van de prestaties van een index, zoals de EuroStoxx50 of de Amerikaanse S&P 500. Dankzij de kapitaalgarantie op vervaldag van de uitgever hebben eventuele negatieve prestaties van de onderliggende index geen invloed op het belegde bedrag. Een ander voordeel: deze producten kunnen zich baseren op de observatie van de waardering van de onderliggende waarde op verschillende tussentijdse momenten om het risico te vermijden dat men uitstapt op een ongunstig moment of om te profiteren van sterke prestaties."

Waarom zou ik kiezen voor gestructureerde producten van Deutsche Bank in plaats van die van andere banken?

"Beleggers die hun portefeuille goed diversifiëren zijn beter gewapend tegen de volatiliteit van de markten. Dat geldt ook voor de gestructureerde producten. Deutsche Bank stelt regelmatig verschillende oplossingen voor. De scenario's verschillen ... maar de uitgevers ook: Société Générale, BNP Paribas, Natixis, Credit Suisse, Goldman Sachs ... het zijn maar enkele van de financiële instellingen die oplossingen structureren die wij verdelen. Bovendien lanceren we ook gestructureerde producten die de stempel van Deutsche Bank dragen. Dat is meer dan een detail: door uw beleggingen te spreiden over meerdere uitgevers, zorgt u ook voor een betere spreiding van uw kredietrisico's. Dankzij die flexibiliteit kunnen we voor u oplossingen selecteren die tot de beste in de markt behoren. Dat is ook een van de voordelen van een open architectuur: bij Deutsche Bank hebt u toegang tot meer dan 40 producten van verschillende financiële instellingen, alle activaklassen door mekaar. Traditionele banken stellen meestal alleen hun eigen producten voor."

Zijn gestructureerde producten te complex?

"In de nasleep van de crisis van 2008 werden bepaalde gestructureerde producten met de vinger nagewezen vanwege de complexiteit van hun structuur", vertelt Pierre-Yves Druenne. "De pers is daar gretig op ingesprongen en heeft bepaalde extreme gevallen uitgeplozen van banken die producten verkochten waarvan het rendement afhing van scenario's die voor de meeste mensen bijzonder moeilijk te doorgronden waren. De situatie is sindsdien sterk veranderd. In België heeft de autoriteit voor de financiële markten (de FSMA) trouwens in augustus 2011 een moratorium op vrijwillige basis ingesteld voor erg complexe gestructureerde producten. Deutsche Bank heeft zich daar onmiddellijk bij aangesloten."

"Zodra uw Financial ID is vastgesteld, staan onze adviseurs klaar om u uit te leggen hoe de beleggingsproducten die u interessant vindt precies werken. Teken nooit in op een product waarvan u de werking of de risico's niet begrijpt!".

Wat zijn de kenmerken van een gestructureerd product?

Afhankelijk van het type product kunt u al beleggen vanaf 1.000 euro.

De opportuniteitskost is laag.

Een hoger potentieel rendement dan een spaarrekening of een obligatie.

Verschillende beleggingshorizonnen mogelijk.

Mogelijkheid om te kiezen voor producten met een volledige of gedeeltelijke kapitaalsbescherming.

Mogelijkheid om producten te kiezen die een regelmatig inkomen bieden.

Open architectuur, waarbij we ook producten van andere financiële instellingen voorstellen. Zo kunt u het kredietrisico spreiden over verschillende uitgevers.

U moet ook rekening houden met de risico's, zoals het kredietrisico of het risico dat een uitgever niet uitbetaalt of failliet gaat, het rendements- of het liquiditeitsrisico, of in het geval u het product wilt verkopen voor de vervaldag ... om er maar enkele te noemen. Wij raden u daarom aan het prospectus en het essentiële-informatiedocument (KID) te lezen alvorens in te teken.

Meer info?

U vindt alle gestructureerde producten van ons huidige aanbod op onze website

Ontdek deze producten

OF

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met uw adviseur. Maak een afspraak in uw Financial Center. Bel onze specialisten van Talk & Invest op het nummer 078 153 154.

Maak een afspraak

Lees ook