Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Hoe kunt u de langstlevende beschermen?

Article Headline


Veel koppels hebben de wens om het vermogen dat ze samen hebben opgebouwd bij een overlijden van een van de partners na te laten aan de langstlevende, in alle vrijheid en vertrouwen. Zo kan die daarmee de vertrouwde levensstandaard aanhouden en zal dat vermogen in principe later toekomen aan de kinderen of andere erfgenamen.

Vaak krijgen wij van u de vraag op welke manier u dit kunt organiseren, en dan nog het liefst met een lage druk op het vlak van successierechten.

Voor de gezinswoning van het koppel is het relatief eenvoudig: die kan men op allerlei manieren nalaten aan de langstlevende, die daarop geen successierechten betaalt in het Vlaams Gewest en in het Brussels Gewest. In het Waals Gewest is er een gunstregeling voorzien.

Bij ander vastgoed en bij roerende goederen, liggen de zaken vaak wat moeilijker. In deze DB Planning Insights blijven we even stilstaan bij de overdracht van het roerende vermogen.

Lees ook