Samengevat

 • Deutsche Bank verzamelt en verwerkt enkel gegevens die nodig of nuttig zijn voor de werking en optimale dienstverlening van de bank.
 • De bank beschermt uw gegevens in overeenstemming met alle wettelijke verplichtingen en de strikte normen van de Deutsche Bank Groep.
1

Welke voordelen hebben de nieuwe privacyregels voor mij?

Onlangs startte de toepassing van de nieuwe Europese verordening over de bescherming van persoonsgegevens (‘GDPR’ in het Engels). Het doel is om u meer transparantie te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bedrijven krijgen meer verplichtingen en hun klanten meer rechten. Voor u is het voortaan duidelijker wat er precies met uw gegevens gebeurt. En u kunt makkelijker uw rechten doen gelden.

2

Hoe verwerkt Deutsche Bank mijn gegevens?

We hechten bijzonder veel waarde aan de manier waarop uw persoonsgegevens worden behandeld. Wij beschermen uw gegevens in overeenstemming met alle wettelijke verplichtingen en strenge normen van de Deutsche Bank Groep. Of het nu om een projectontwerp gaat, de lancering van een IT-toepassing of een nieuwe dienst, Deutsche Bank evalueert de impact op de gegevensverwerking en implementeert passende maatregelen om de beginselen van gegevensbescherming te respecteren.

Hoe de bank uw data verwerkt en beschermt en wat uw rechten zijn, kunt u hier in detail nalezen.

3

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Onze onderneming verzamelt en verwerkt enkel gegevens die nodig of nuttig zijn voor de werking en optimale dienstverlening. Alleen medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werk uit te voeren krijgen toegang tot uw data. Bovendien kunnen zij enkel de gegevens raadplegen die voor hen relevant zijn. Alle medewerkers van de bank volgden ook een verplichte training (met een test) over de nieuwe regelgeving.

4

Welke maatregelen neemt Deutsche Bank om mijn gegevens te beschermen?

De bank neemt technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen zoals encryptie, toegangscontroles, anonimisering en strenge selectie van zakelijke partners en leveranciers om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw gegevens te voorkomen en detecteren.

5

Waarvoor gebruikt Deutsche bank mijn gegevens?

Als bank verwerken we uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Wettelijke verplichting
  Zo zijn we bijvoorbeeld door de Europese MiFID II-richtlijn verplicht om controles uit te voeren en u voldoende te beschermen bij de aankoop van een financieel product. Dat doen we op basis van de informatie die u ons over uw beleggersprofiel en -doelstellingen bezorgt.
 • Om uw contractuele relaties uit te voeren
  Bijvoorbeeld om te kunnen reageren op uw verzoeken, om u een aanbod voor te stellen voor een product of dienst of om uw rekeningen en beleggingen te beheren.
 • Gerechtvaardigde belangen van de bank
  Bijvoorbeeld om onze diensten te personaliseren, cookies op onze website te gebruiken om het gebruiksgemak te verbeteren, ter preventie van fraude, enzovoort.
 • Na uw toestemming
  Als we met uw toestemming uw gegevens verwerken, dan kunt u die ook op elk gewenst moment intrekken.

Meer weten

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de bank, lees onze Privacy notice of neem contact op via 02 551 99 34 of per email op clienten.dienst@db.com.

Lees ook