Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Een wondermiddel om u tegen inflatie te beschermen bestaat niet.
  • Toch zijn aandelen volgens Deutsche Bank de beste optie.

Wat is inflatie?

Simpel gezegd: een stijging van het algemene prijspeil. Of anders: het leven wordt duurder. Inflatie vreet de koopkracht van uw geld aan. Hoe meer de prijzen in de winkelrekken stijgen, hoe minder u met uw spaargeld kan kopen. Zeker nu de rente op spaarrekeningen bijna tot nul is herleid, vormt elke opstoot van de inflatie een aanslag op uw spaarcenten.

Hoe kan ik me beschermen?

Een stijging van de spaarrente is voorlopig niet aan de orde. De Europese Centrale Bank (ECB) zou naar verwachting pas in 2018 haar rente voor de eerste keer optrekken. Een spaarboekje vormt volgens ons geen goede bescherming tegen inflatie.

Volgens Deutsche Bank zijn beleggingen die een potentieel hoger rendement opbrengen dan een spaarrekening de beste optie. Zo kunnen ze uw geld beter beschermen tegen inflatie. In ruil voor deze bescherming dient u wel een hoger risico te aanvaarden.

Aandelen dus?

Naar onze mening bieden aandelen de best mogelijke bescherming tegen inflatie. Wanneer de prijzen stijgen, kunnen bedrijven meer omzet en dus meer winst maken. De potentieel hogere winsten vertalen zich in hogere beurskoersen én mogelijk ook hogere dividenden. Op die manier zijn aandelenbeleggers indirect ingedekt tegen de stijgende inflatie.

Vooral bedrijven met een zekere prijszettingsmacht kunnen in tijden van inflatie hun prijzen optrekken zonder marktaandeel te verliezen. Maar sommige bedrijven zullen er niet in slagen de inflatie op te vangen. Omwille van de concurrentie, of omdat hun kosten sneller stijgen dan hun omzet. De bescherming via aandelen is dus niet perfect – u mag ze zeker niet als een inflatieverzekering beschouwen ook al omdat ze blootgesteld zijn aan risico’s! Hun waarde kan namelijk zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren. Maar relatief gezien vormen aandelen wel de beste bescherming tegen inflatie.

Zijn obligaties een goed idee?

Obligaties met een vaste coupon zijn geen goede keuze. De coupon verandert niet, terwijl inflatie de koopkracht van die coupon aantast. Wanneer op de vervaldag het kapitaal terugbetaald wordt, is ook dat aangetast door inflatie. Obligaties met een vaste coupon zullen het dan ook niet goed doen in een omgeving van stijgende inflatie. Een manier om u daartegen te beschermen, is te kiezen voor obligaties met kortere looptijden. Op die manier kan u sneller inspelen op de stijgende rente wanneer u de obligaties die op eindvervaldag zijn gekomen herbelegt.

Beleggen in inflatie-gelinkte obligaties lijkt een evidente keuze om u te beschermen. Deze obligaties hebben ofwel een coupon die jaarlijks aangepast wordt aan de inflatie, ofwel wordt het kapitaal op de eindvervaldag geïndexeerd. Het probleem is dat de koersen van deze inflatie-gelinkte obligaties al rekening houden met een zekere inflatie. Met andere woorden, de stijgende inflatie zit al deels verrekend in de prijzen van deze obligaties.

Wat met grondstoffen?

In tijden van hoge inflatie zullen grondstoffenprijzen mee stijgen. Het probleem is dat grondstoffen een moeilijk toegankelijk beleggingsinstrument zijn. Om grondstoffen te kopen (met uitzondering van goud) zal u prijzen betalen waarin al een groot deel van de verwachte inflatie verwerkt zit. U betaalt dus voor een groot deel van de inflatie waartegen u zich wil beschermen.

Goud is een relatief betere optie om in te beleggen. We raden u evenwel aan uw positie in goud beperkt te houden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelen of obligaties genereert goud geen regelmatige inkomstenstroom. Goud keert geen dividenden of coupons uit. Het rendement komt dus uitsluitend van de eventuele stijging van de goudprijs.

Meer weten over onze oplossingen?

Neem contact op met onze specialisten van Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Of maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer 078 156 160.

Lees ook