Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Er zijn ontelbare indicatoren, trends en geopolitieke ontwikkelingen die uw beslissingen als belegger kunnen kruiden.
  • Psychologische factoren zijn niet onbelangrijk: euforie, paniek, kuddementaliteit, …
  • In dit overzicht vindt u de 7 belangrijkste factoren om rekening mee te houden.
1

Macro-economie

Macro-economische indicatoren kunt u vergelijken met de barometers, pluviometers en thermometers van de economie. Bepaalde indicatoren hebben zelfs een zekere voorspellende waarde.

Enkele van die voorspellende indicatoren zijn het consumentenvertrouwen, het ondernemersvertrouwen, de verkoopcijfers van detailhandels, het aantal starters, de grootte van de bedrijfsvoorraden, het aantal bouwaanvragen, enzovoort. Scoren ze goed, dan zal de economie het de volgende kwartalen normaal ook goed doen.

Een andere groep van indicatoren doet het omgekeerde: ze geeft de prestaties van de economie weer, nadat een economische trend al voltrokken is. Hun voorspellende waarde is beperkter, maar daarom zijn ze niet onbelangrijk. Integendeel. Een cruciale indicator binnen deze groep is het bruto binnenlands product, kortweg bbp. Als het bbp stijgt, is dit een teken dat de economie aantrekt. Voor bedrijven is het een belangrijke richtingaanwijzer om hun voorraden, investeringen en eventueel loonbeleid bij te sturen.

Behalve bpp (economische groei dus), is de arbeidsmarkt een voorname graadmeter voor beleggers. Uitgaven door particulieren vormen de ruggengraat van een economie. Wie een job heeft, zal in de regel meer consumeren. Hoe meer mensen een job hebben, hoe meer groei er mogelijk is. Een sterke arbeidsmarkt kan op die manier een goede indicator zijn voor sterkere bedrijfsresultaten.

TIP
Surf regelmatig naar deze website voor actuele achtergrondinfo over de belangrijkste economische indicatoren.

2

Rente, monetaire politiek en inflatie

Centrale banken streven naar economische groei en een gezonde graad van inflatie. De beleidsrente is daarbij een belangrijke tool. Het werkt als het gas- of rempedaal van de economie. Bij een renteverhoging zullen de prijzen dalen of minder snel stijgen. Bij een renteverlaging zullen de prijzen stijgen of minder snel dalen. Dat heeft een invloed op uw kassaticket in de supermarkt, maar ook op uw spaar- en consumptiegedrag, bedrijfsinvesteringen, belastinginkomsten, overheidsuitgaven … en natuurlijk: op de financiële markten.

Als de rente laag is, verschuift de risico-appetijt bij beleggers in regel van obligaties naar aandelen. Dat komt omdat bij een lage rente ook de rente op obligaties lager zal zijn. Om toch een zeker rendement te behalen, moeten beleggers meer risico nemen, bijvoorbeeld door in aandelen te beleggen. Een ander element dat meespeelt, is de rente die bedrijven op schulden betalen. Op het moment dat de rente zakt, zullen de aandelen van bedrijven met een hoge schuldgraad in theorie stijgen omdat hun rentekosten zakken. Dus nog een reden om bij lage rente naar aandelen over te schakelen.

TIP
Belegt u vandaag beter in obligaties of in aandelen ...? Beheerders van flexibele gemengde fondsen kunnen schakelen tussen meer of minder risicovolle beleggingen in functie van de veranderende marktomstandigheden.

3

Bedrijfswinsten en winstverwachtingen

Als bedrijven gemiddeld hogere winsten boeken, zullen ze in de regel meer kunnen investeren, meer banen scheppen, enzovoort. Hoewel de bedrijfswinst belangrijk is, schenkt u best vooral aandacht aan de winstverwachtingen. Als aandeelhouder koopt u een stukje van een bedrijf, maar vooral ‘de winstverwachting’ van een bedrijf. Toekomstige inkomstenstromen doen een bedrijf immers groeien en genereren waarde. Een bedrijf dat er een fantastisch jaar op heeft zitten, maar heel pessimistisch is over zijn winstverwachtingen zal in principe kelderen op de beurs. Omgekeerd zal een bedrijf dat een slecht jaar achter de rug heeft, maar hoge winstverwachtingen heeft in de nabije toekomst omhoog schieten (als de markt er geloof aan hecht).

TIP
Beleggen in individuele aandelen vraagt een hoge risico-appetijt. Door te kiezen voor fondsen en/of trackers kunt u de risico’s beter spreiden.

4

Valuta

Schommelingen in valuta hebben een impact op het rendement en het kapitaal van uw belegging. Stijgt de prijs van een aandeel in USD met 20%, en versterkt de dollar tegenover de euro met 10%, dan zal u wellicht veel plezier aan uw belegging beleven. Maar het omgekeerde geldt natuurlijk evenzeer.

Een dure munt heeft tal van voordelen. De import wordt goedkoper, de inflatie blijft laag en u kunt goedkoper naar het buitenland. Bovendien is het een teken van vertrouwen in de munt en dat maakt het makkelijker om kapitaal aan te trekken. Een belangrijk nadeel van een dure munt is dat het een rem zet op de export.

Bij een zwakke munt geldt precies het omgekeerde: het grootste voordeel van een zwakke munt is dat het de export een boost geeft. Alle nadelen van een zwakke munt staan hierboven beschreven als voordeel bij een sterke munt.

5

Megatrends

Megatrends zijn evoluties die onze wereld ingrijpend veranderen. En dus ook uw beleggingen danig beïnvloeden. Het zijn ontwikkelingen die verder gaan dan hypes en gadgets. Technologische veranderingen uiteraard, zoals artificiële intelligentie en robotica. Maar ook de versnellende verstedelijking, demografische ontwikkelingen (vergrijzing), klimaatverandering, grondstoffen- en waterschaarste, de energie-omwenteling (schalie-olie, elektrificatie) … zijn trends om als belegger in de gaten te houden.

TIP
Indien uw beleggersprofiel dit toelaat, kunt u binnen een gediversifieerde portefeuille inspelen op enkele van deze megatrends .

6

(Geo)politieke ontwikkelingen

Beleggers laten zich vaak schrik aanjagen door (geo)politieke spanningen. Veel van die risico’s lijken op het eerste gezicht heel bedreigend voor de financiële markten. Maar vaak is de reactie van de markten niet in balans met het risico. Daarom is het zelden goed om u als belegger meteen te laten meesleuren in paniek of euforie. Daar wordt uw rendement op lange termijn voor afgestraft.

7

Marktsentiment: wat doen andere beleggers?

Beleggers gaan er dikwijls van uit dat financiële markten steeds rationeel te werk gaan en de risico’s juist incalculeren. Maar niet alle beleggers redeneren op een logische manier, en dat leidt tot andere koersen dan een ‘foutloos’ beslissingsproces in theorie zou opleveren. Er zijn heel wat dynamieken die uw zicht kunnen vertroebelen. Een ervan is kuddementaliteit. Mensen zijn geneigd hun gedrag aan te passen aan dat van anderen, en dat kan verregaande gevolgen hebben. Zolang niemand anders het aandeel lijkt te willen, kopen ze niet, maar als anderen het al kochten en iedereen erover praat, stappen ze massaal in. Zo ontstaan trends die niets te maken hebben met fundamentele waarde.

TIP
Fondsenbeheerders zijn gedrild om doorheen de emoties op de markten heen te kijken. Actief beheerde fondsen kunnen daarom een meerwaarde betekenen, zeker nu de volatiliteit op de markten terug van weggeweest is.

Beantwoordt uw portefeuille nog aan de economische realiteit?

Bel Talk & Invest op het nummer 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook