Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Goud of olie, loont een belegging in deze grondstoffen de moeite?

Goud of olie, loont een belegging in deze grondstoffen de moeite?


Goud en olie werden aan een diepere analyse onderworpen door ons team van analisten. Zo zoeken we een antwoord op de vele vragen van onze cliënten of beleggen in deze grondstoffen momenteel opportuun is.

Goud is dé ster onder de edelmetalen en is altijd al erg gegeerd geweest. De unieke kleur verwijst naar de zon, de glans naar rijkdom. Het is een symbool van weelde en macht en heeft in de geschiedenis menig koning en keizer getooid.

De fysieke eigenschappen en de zeldzaamheid leverde goud een bevoorrechte plaats op als betaalmiddel tot de akkoorden van Bretton Woods in 1944 waarna de dollar het als standaard overneemt. Het is echter pas in 1971 dat goud zijn convertibiliteit volledig verliest en de dollar een vlottende munt wordt net als de andere internationale munten. Vanaf dan explodeert de prijs van het ons goud (31.1 g) van 35$ naar bijna 1770$ in 2012. Vandaag bedraagt de prijs ongeveer 1250$.

Zijn convertibiliteit heeft goud misschien verloren, maar zijn aantrekkelijkheid geenszins. Op korte termijn fungeert het als vluchtwaarde, een all risk verzekering als het ware. De grote centrale banken bouwden de laatste tijd grote fysieke goudreserves op, het bewijs dat het gele metaal het ultieme betaalmiddel blijft. Op lange termijn dient het als dekking tegen koopkrachterosie, inflatie dus, en tegen muntdevaluatie.

Wat zijn de vooruitzichten voor goud?

Hoewel de inflatie nog steeds relatief laag is in de ontwikkelde landen, trachten de grote centrale banken ze aan te zwengelen met hun soepel monetair beleid. In de Verenigde Staten is de Fed sinds december 2015 begonnen met het optrekken van haar beleidsrente, wat erop wijst dat de Amerikaanse economie het goed doet. Toch verwachten wij op korte termijn geen opvering van de inflatie, wat het stijgingspotentieel van goud afremt.

Bovendien blijft het renteverschil tussen de Verenigde Staten en de eurozone in het voordeel van de dollar spelen. Feit is dat de goudkoers op de internationale markten in dollar wordt uitgedrukt. Een stijging van de dollar maakt goud dus duurder voor beleggers in een andere munt en weegt op de koers. We spreken dan van een negatieve correlatie.

Prijs van een kilo goud in euro en dollar1.
Evolutie van de goudprijs

Buiten deze externe factoren, mogen we niet vergeten dat de koers van het goud gehoorzaamt aan de wet van vraag en aanbod. De waarde weerspiegelt geen onderliggende winst en is zuiver speculatief. Wie goud bezit, ontvangt geen dividend. Op het huidige niveau zijn wij evenwel niet tegen het aanhouden van een beperkte positie in goud als diversificatie in de beleggingsportefeuille.

‘De waarde van goud weerspiegelt geen onderliggende winst en is zuiver speculatief’

Is het zwarte goud de moeite waard?

Sinds begin 2016 zit de olieprijs verankerd op een laag niveau. De verklaring is een overaanbod en een nog steeds aarzelende wereldwijde groei. Dit onevenwicht tussen vraag en aanbod zou nog enige tijd kunnen aanhouden, ook al zijn er bemoedigende signalen waarneembaar. In juni verlengden de leden van de OPEC hun akkoord over een productiebeperking tot maart 2018. Op korte termijn ziet het ernaar uit dat de olieprijs zal stabiliseren, maar op langere termijn zullen de producerende landen het eens moeten worden over een echte strategie, want traditionele olie krijgt nu concurrentie van Amerikaanse schalieolie. Als de wereldwijde groei versnelt in 2018, dan kan de prijs van het vat Brent eveneens opnieuw aantrekken.

Evolutie van de olieprijs per vat Brent gedurende de laatste vijf jaren2.
Evolutie van de olieprijs

‘Als de wereldwijde groei versnelt in 2018, dan kan de prijs van het vat Brent eveneens opnieuw aantrekken.’

Net als voor goud zijn wij relatief neutraal voor olie. Voor wie kan leven met de volatiliteit, lijkt inzetten op een prijsstijging via bedrijven die actief zijn in de sector ons de beste manier om erin te beleggen. Steeds met de gedachte “dat het niet al goud is wat blinkt”.Lees ook

1Bron: www.gold.org/statistics#historical-prices
2Bron: Bloomberg