Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Het Congres is vanaf heden verdeeld in een Republikeinse Senaat en een Democratisch Huis van Afgevaardigden zo hebben de Amerikaanse kiezers beslist.
  • In fine is dergelijke samenstelling niet noodzakelijk negatief voor de beurzen.
  • Democraten en Republikeinen zouden moeten samenwerken om een groot investeringsprogramma in infrastructuur op te starten.

Wie haalt voordeel uit deze verkiezingen?

Na afloop van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen op dinsdag versterkten de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat, terwijl de Democraten zoals verwacht in de peilingen de meerderheid grepen in het Huis van Afgevaardigden ten nadele van de Republikeinen. Dit betekent dat er vanaf nu sprake is van een verdeeld Congres, wat de verdeeldheid die de Amerikaanse samenleving kenmerkt, versterkt.

Ondanks dit succes lieten sommige Democraten hun teleurstelling blijken omdat de peilingen een ruimere overwinning van hun kamp in beide kamers hadden voorspeld. De Republikeinen en Donald Trump voelen zich dan weer gesterkt en zijn er dus in geslaagd om de schade te beperken.

Voorlopig weinig impact op de markten

Dit min of meer verwachte scenario had weinig impact op de markten. Op langere termijn is het vanuit het oogpunt van de belegger belangrijk om te weten in hoeverre deze verkiezingsuitslag de toekomstige beleidsdaden in Washington zal bepalen. De politieke uitdagingen gaan van lokale thema’s zoals immigratie en gezondheidszorg tot meer globale zoals handel en douanetarieven. Een verdeeld Congres is niet noodzakelijk slecht als we kijken naar de historische rendementen van de beurzen. Tijdens vorige beleidsperiodes waarbij de president Republikeins was en het Congres verdeeld over twee kampen, liet de S&P 500-index een gemiddelde prestatie van ongeveer 10,8% optekenen (cijfers geanalyseerd sinds 1933).

Een verdeeld Congres? Niet noodzakelijk slecht nieuws…

Bovendien heeft de S&P 500 sinds 1946 nooit negatief gepresteerd tijdens de 12 maanden volgend op een tussentijdse verkiezing. Een van de redenen is dat de zittende president herverkozen wil raken en dus geneigd is zich verzoenender op te stellen om vooruitgang te boeken in dossiers die de economische groei kunnen ondersteunen (met name op het vlak van fiscale uitgaven en begroting). In het geval van president Trump valt te verwachten dat de handelsrelaties met China zullen verbeteren en dat er een akkoord uit de bus zal komen voor grote infrastructuuruitgaven (waarover de Democraten bereid zijn te debatteren). Maar niets is zeker, temeer daar het presidentschap van Donald Trump gekenmerkt wordt door een opeenvolging van conflicten, waaronder de handel met China. De 12 komende maanden zouden dan ook turbulenter kunnen verlopen.

Hogere infrastructuuruitgaven

Gezien de machtsverdeling tussen de twee kampen is de kans groot dat president Trump en de Democraten zullen samenwerken aan een nieuw begrotingsbeleid van hogere infrastructuuruitgaven, iets waarover beide partijen het eens zijn. Over de manier waarop deze uitgaven gefinancierd moeten worden, zal nog een hartig woordje gepraat worden. Door de recente belastingverlagingen lijken de begrotingsvooruitzichten van de Verenigde Staten erop achteruit te gaan. Een van de oplossingen zou erin kunnen bestaan om publiek-private financieringspartnerschappen aan te moedigen, wat het pad zou effenen voor nieuwe investeringen. Bovendien zou de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden de protectionistische dadendrang van Donald Trump kunnen temperen.

Hoewel er dus een aantal positieve politieke en economische implicaties af te leiden zijn, kunnen minder positieve scenario’s niet worden uitgesloten. Volgend jaar moet het Congres de herziening van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord (ALENA) goedkeuren en het schuldplafond optrekken, wat gezien de huidige machtsverdeling niet evident zal zijn. Ook andere punten op het programma van de president zouden afgeblokt of vertraagd kunnen worden. Globaal genomen kunnen we toch besluiten dat er voor de markten wellicht geen ongunstige weerslag zal komen.

Wilt u meer weten?

Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160

Bel onze experten van Talk & Invest op 078 153 154

Lees ook