Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Groeimarkten: er is nog tijd om op de rijdende trein te springen

Article Headline


Nadat ze uit de gratie waren gevallen sinds de Fed een minder accommoderende toon aannam in haar monetair beleid, kwamen de groeimarkten onlangs opnieuw op het voorplan. De winst sinds begin 2016 is dan ook aanzienlijk.

De groeimarkten nemen in 2016 de eerste plaatsen in

Als we kijken naar het klassement van de prestaties van de verschillende activaklassen sinds begin dit jaar, zien we dat de eerste plaatsen voor het merendeel ingenomen worden door de groeimarkten. De prestaties klokten eind september 2016 af op +13,97% voor de aandelenmarkten, +12,09% voor obligaties in ‘hard currency’ (een term die slaat op sterke munten zoals de euro en de dollar) en 11,20% voor obligaties in lokale munten. De recente toestroom van liquiditeiten naar groeilanden is een gevolg van de lage rentevoeten in de ontwikkelde landen. Doordat ze daar bijna geen alternatieven meer vinden, sturen de beleggers in hun zoektocht naar rendement een deel van hun portefeuille bij naar de opkomende landen, waar hogere rendementen te vinden zijn.


Image Caption

Zijn de mooie dagen opnieuw in aantocht?

Beleggen in groeilanden is niet zonder risico. Toch is het zo dat nogal wat bronnen van volatiliteit de laatste tijd in belang afgenomen zijn:

  • de effecten van de ‘taper tantrum’ (koerswijziging in het monetair beleid van de Fed) lijken de groeimarkten op korte termijn niet meer te verontrusten. Feit is dat na december 2015 een volgende verhoging van de beleidsrente op zich laat wachten. De Fed gaat zeer behoedzaam te werk en wil vooral geen schok veroorzaken op de markten;
  • de Chinese economie vertoont tekenen van stabilisatie, wat erop lijkt te wijzen dat Peking een zachte landing zal kunnen bewerkstelligen;
  • in het algemeen ziet het ernaar uit dat de groei van opkomende landen zal aantrekken in 2017 en dat de kloof met de ontwikkelde landen opnieuw zal toenemen;
  • de daling van de inflatie zal de groeilanden in staat stellen om een meer accommoderend monetair beleid te voeren om zo de binnenlandse vraag te ondersteunen;
  • het tekort op de lopende rekening en de overheidsschuld van een aantal groeilanden zijn ook gedaald, wat hun economieën minder kwetsbaar maakt.

Uiteraard is er niet alleen goed nieuws. De politieke instabiliteit, de sterke afhankelijkheid van inkomsten uit grondstoffen en de kwetsbaarheid van de wereldwijde groei zijn elementen die de opkomende markten volatieler maken.

Eerder obligaties dan aandelen

Aangetrokken door interessantere vooruitzichten dan in de ontwikkelde landen, ziet het ernaar uit dat de beleggers zich op de groeilanden zullen blijven richten. Daarbij geven wij voorrang aan de obligatiemarkten boven de veel volatielere aandelenmarkten. Bij de beschikbare obligatiebeleggingen raden wij eens te meer voorzichtigheid aan, met een voorkeur voor obligaties in sterke munten (‘hard currency’).

Voor beleggers die een trapje hoger willen gaan op de risicoladder, kan de keuze uitgaan naar obligaties in lokale munten. Het rendement van obligaties van groeilanden is momenteel hoger dan dat van ontwikkelde landen, maar dit universum is hoe dan ook groot en divers. Zelf obligatiebeleggingen beheren is hoe dan ook een moeilijke opdracht aangezien deze markten weinig toegankelijk zijn voor het grote publiek. Vandaar dat het aangeraden is om te opteren voor gediversifieerde oplossingen die collectief beheerd worden door professionals, die in staat zijn om prestaties te genereren en de risico’s te beperken in periodes van verhoogde volatiliteit.


‘In het algemeen ziet het ernaar uit dat de groei van opkomende landen zal aantrekken in 2017 en dat de kloof met de ontwikkelde landen opnieuw zal toenemen’

De onderstaande fondsen1, uitgegeven door Deutsche Bank, beleggen in obligaties van groeilanden uitgegeven in USD. Lees het prospectus en de KIID alvorens te beleggen.

Product - Fabrikant2 Munt Categorie Objectief3 SRRI4

Lees ook

1 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

2 De volledige namen van de fabrikanten (beheerders) staan op de volgende pagina (detailpagina van het fonds).

3 Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei. Meer weten

4 De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.