Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

De wereldwijde economie doet het beter en dat weerspiegelt zich in de allocatie van de beleggersportefeuilles. Het vooruitzicht van een groeiversnelling ondersteunt de aandelenmarkten die, nu het halfjaar is afgerond, de best presterende activaklasse is. De opkomende landen leiden de dans, gevolgd door de Verenigde Staten, die de records aaneenrijgen, en tot slot de eurozone, die een lichte achterstand vertoont, maar volgens ons potentieel inhoudt.

De snelheid van de stijging van de euro tegenover de Amerikaanse dollar verraste de beleggers

De Europese aandelenmarkt was goed op dreef tot het begin van de zomer, maar heeft vandaag een lichte achterstand opgelopen op haar Amerikaanse tegenhanger. Een van de belangrijkste redenen is de koersstijging van de euro tegenover de dollar, die sneller en sterker was dan verwacht door de beleggers. Zij vrezen dat exportbedrijven van de eurozone hierdoor een competitiviteitsnadeel zullen oplopen. In deze context lieten de Europese markten een fase van stabilisatie optekenen, in afwachting van het reële effect van deze evolutie op de omzet van de bedrijven.

De impact van de sterkere euro werd grotendeels gecompenseerd door een versnelling van de wereldwijde groei en bleef uiteindelijk beperkt. Zo blijkt uit de publicatie van de Europese bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal van 2017. Bijna 60% van de bedrijven van de Stoxx 600-index overtroffen de ramingen. Het herstel is algemeen, aangezien tien van de elf sectoren in deze index een winststijging noteerden.

Kunnen de Europese markten terug naar de voorgrond treden?

Wij denken dat deze gunstige omgeving voor Europese aandelen zal aanhouden. Enerzijds verwachten we dat de euro op middellange termijn zal terugkeren binnen een vork van 1.05-1.15 tegenover de dollar, onder impuls van een meer dynamische Amerikaanse economie en de Fed die sneller dan de ECB een normalisering van haar monetair beleid zal doorvoeren. Bijna de helft van de bedrijven van de Stoxx 600 halen een groot deel van hun winsten uit export en zouden dus gebaat moeten zijn bij een koersdaling (of ten minste een stabilisatie) van de euro tegenover de dollar. Anderzijds zullen de afgenomen politieke risico’s in Europa en de verkiezingsoverwinningen van pro-Europese kandidaten moeten bijdragen tot het Europese project, wat op lange termijn positief zal zijn voor de economie. De beleggers hebben overigens nog een reden om optimistisch te zijn: de vertrouwensindicatoren en de recente macro-economische statistieken in de eurozone zullen zich wellicht blijven vertalen in stijgende bedrijfswinsten. En dat is van aard om de appetijt voor Europese aandelen aan te wakkeren.

Op korte termijn is de hemel boven de mondiale beurzen niet volledig wolkenloos.

In Washington lijkt Donald Trump zich steeds meer af te zonderen. Naarmate de polemieken op de spits worden gedreven, wordt de kans op een concretisering van fiscale hervormingen en grote openbare werken steeds kleiner. De besluiteloosheid van de Fed en de ECB is eveneens een bron van bezorgdheid voor de markten. Beide maakten ze recentelijk gewag van bemoedigende economische fundamentals, maar ze blijven zich zorgen maken over de futloze inflatie. Op geopolitiek niveau zorgen de terreuraanslagen voor volatiliteit, maar de dynamiek kunnen ze uiteindelijk niet afremmen.

Kunnen de markten nog stijgen?

Op lange termijn blijven wij positief voor de aandelenmarkten. Op korte termijn kunnen er winstnemingen komen, maar de tendens blijft hoe dan ook opwaarts. Met veel lichten op groen is Europa momenteel onze favoriete regio. De Europese beurzen bezitten een inhaalpotentieel op hun Amerikaanse tegenhangers en zijn goed geplaatst om ten volle te profiteren van het wereldwijde herstel (Europese bedrijven zijn sterker blootgesteld aan buitenlandse markten).Wij vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat er een discrepantie bestaat tussen de tijdshorizon van dit artikel en de levensduur van de genoemde producten. Elke voorspelling of projectie van deze analyse wordt als indicatie weergegeven en kan niet worden gewaarborgd. Gelieve het prospectus te lezen voor elke beleggingsbeslissing.

De volgende gestructureerde producten die Deutsche Bank verdeelt, zijn uitgedrukt in euro en zijn blootgesteld aan Europese aandelen.

 • Deutsche Bank AG

  Deutsche Bank AG (DE) Europe Optimal Timing 2023

  Gestructureerd product Uiterste inschrijvingsdatum:
  Doelstelling1
  Munt
  EUR
  Looptijd
  6 jaar
  Coupon
  Eenmalig
  Recht op 100% terugbetaling2
  Nee
 • Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A

  Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (LU) Europe Autocallable 2027

  Gestructureerd schuldinstrument Uiterste inschrijvingsdatum:
  Doelstelling1
  Munt
  EUR
  Looptijd
  10 jaar
  Coupon
  Eenmalig
  Recht op 100% terugbetaling2
  Ja

Interesseert dit thema u?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook

Als belegger is het belangrijk om te weten dat een bepaald niveau van volatiliteit op vlak van wisselkoers en rentevoeten niet uitgesloten is. Voor u belegt, overweeg dan om de 'My Financial ID'- vragenlijst in Online Banking in te vullen. Zo kunt u genieten van gepersonaliseerd advies.
1Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei
Meer weten
2Dit recht geldt enkel:
- Op eindvervaldag, bij het ontbreken van een vervroegde terugbetaling (voor sommige producten is een vervroegde terugbetaling mogelijk).
- Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever of van de uitgever en de garantiegever.