Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Gestructureerde producten: rendement in tijden van lage rentes?

Article Headline


Producten met vaste rente, (staats)obligaties, klassieke spaarrekeningen, … brengen nog nauwelijks iets op. Een mogelijk alternatief zijn gestructureerde producten.

Welk doel hebben gestructureerde producten?

Deutsche Bank biedt elke maand vier tot zes gestructureerde producten met verschillende doelstellingen aan. Zij kunnen een alternatief zijn voor beleggers die ook in tijden van lage rentes hun geld graag zien aangroeien en/of een regelmatig inkomen willen. Beleggers krijgen allerlei mogelijkheden en kunnen op verschillende strategieën inspelen (bv. op stijgende rente, stijgende markten, …).

Welke soorten zijn er?

Bij een gestructureerd schuldinstrument verbindt de uitgever zich ertoe het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever).

Bij een afgeleid instrument verbindt de uitgever zich er niet toe om het volledige ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.

  Wat? Waarom?
Renteproduct gekoppeld aan de evolutie van een rentevoet om een regelmatig inkomen te genereren via een vaste of variabele coupon wanneer de rentevoeten zouden stijgen
     
Beursgelinkt product gekoppeld aan de prestatie van een index, zoals de Euro Stoxx 50 (de 50 grootste aandelen in Europa) om te kunnen profiteren van een eventuele stijging van de aandelenindex, mogelijks gecombineerd met een volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming en, desgevallend, het genereren van een regelmatig inkomen
     
Fondsgelinkt product gekoppeld aan de prestatie van een fonds om te kunnen profiteren van een eventuele stijging van de waarde van het fonds, mogelijks gecombineerd met een volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming en, desgevallend, het genereren van een regelmatig inkomen
     
Producten in vreemde munt één van de producten zoals hierboven omschreven, maar uitgedrukt in een vreemde munt om een beleggingsportefeuille te diversifiëren wat betreft de valuta

Deutsche Bank heeft veel cliënten die in zo veel mogelijk omstandigheden beschermd willen zijn en een regelmatig inkomen willen genereren. Gestructureerde schuldinstrumenten in euro zijn voor hen een mogelijke oplossing omdat zij kapitaalsbescherming bieden (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever).

Zelfs in de huidige marktomstandigheden en met de huidige lage intresten?

In deze marktomstandigheden iets aanbieden voor een defensief profiel dat ook de mogelijkheid op een positief rendement biedt, is erg moeilijk maar niet onmogelijk. In de huidige tijden van onzekerheid willen beleggers graag voor een beursgelinkt product kunnen kiezen maar aan de andere kant willen ze de schommelingen en risico’s eigen aan de beurs enigszins opvangen. Een mogelijke oplossing is dan om te kiezen voor een gestructureerd schuldinstrument met een look back-functie. Op die manier kan de belegger optimaal profiteren van een potentieel rendement.

Eigenschappen van een gestructureerd product

  • Beleggen is al mogelijk vanaf 1.000 euro naargelang het type product.
  • De opportuniteitskost (verschil tussen opbrengst van het product in een negatief scenario in vergelijking met het alternatief op de markt van dezelfde uitgever met een vaste rente) is laag.
  • Hoger potentieel rendement dan een spaarrekening of obligatie.
  • Verschillende beleggingshorizonten mogelijk.
  • Mogelijkheid om te kiezen voor producten met een kapitaalsbescherming.
  • Mogelijkheid om producten te kiezen die een regelmatig inkomen bieden.
  • Open architectuur, waarbij ook producten voorgesteld worden van andere financiële instellingen. Zo bestaat de mogelijkheid het kredietrisico te spreiden.

Lees ook