Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Gemengde fondsen tegen schommelingen op de beurs

Article Headline

De 4 tips van Deutsche Bank

Verdeel je vermogen over meerdere fondsen om de risico’s optimaal te spreiden. Zorg er wel voor dat ze elkaar mooi aanvullen en niet allemaal dezelfde risico’s inhouden.

Kies er de fondsen en beheerders uit die al hebben bewezen dat ze gedurende een lange periode stabiele en mooie prestaties kunnen neerzetten.

Verlies het kostenplaatje van een fonds niet uit het oog. In- en uitstapkosten of beheerskosten kunnen een grote impact hebben op het nettorendement van een fonds.

Zorg ook voor een systematische spreiding van je fondseninvesteringen in de tijd. Door op geregelde tijdstippen deelbewijzen te kopen, vermijd je dat het rendement afhankelijk is van slechts één instapmoment.

In het huidige woelige beursklimaat zoeken spaarders en beleggers naar houvast. Die vinden ze in gemengde fondsen, die streven naar een hoger rendement en tegelijk de neerwaartse risico’s proberen te beperken.

Steeds meer beleggers vallen voor de charmes van gemengde fondsen, die zowel in aandelen als in obligaties investeren. Sterker nog: de zogenaamde gemengde fondsen hebben de pure aandelenfondsen vorig jaar ingehaald als de grootste activaklasse. Eind december zat in ons land 67 miljard euro in gemengde fondsen, het jaar voordien was dat 54 miljard euro. Ter vergelijking: in totaal zit in België 173 miljard euro in beleggingsfondsen. Dat blijkt uit cijfers van de associatie van Belgische fondsbeheerders, Beama.

Hugo Lasat, voorzitter van Beama, is niet verrast door de sterke opmars van gemengde fondsen. ‘De obligatiemarkten zijn complex geworden, terwijl in de aandelenmarkten de volatiliteit sterk is toegenomen. Daardoor is het voor spaarders en beleggers niet evident om nog zelf een portefeuille samen te stellen, laat staan te beheren. Door te investeren in een gemengd fonds kan de belegger een deel van die complexiteit delegeren naar de beheerder’, zegt Lasat.

Bovendien drijft ook de zoektocht naar een hoger rendement veel spaarders naar gemengde fondsen. ‘Veel spaarders zijn teleurgesteld in het rendement van de klassieke spaarproducten en zijn bereid meer risico's te nemen. Ze zien in gemengde fondsen een waardevol alternatief. Zo hoeven ze niet enkel te beleggen in pure obligaties, waarvan veel spaarders vrezen dat ze mogelijk ook een teleurstellend rendement zullen bieden. Tegelijkertijd hoeven ze niet voluit voor aandelen te gaan, die vaak onderhevig zijn aan forse koersschommelingen op korte termijn.’ Net dat is voor veel beleggers de grote aantrekkingskracht van gemengde fondsen: met een belegging in zo’n fonds realiseert een belegger meteen een risicospreiding over meerdere activaklassen.

Flexibiliteit

Het ene gemengde fonds is natuurlijk het andere niet. Traditionele gemengde fondsen hebben een risicoprofiel in functie van het vaste gewicht dat aandelen mogen krijgen in het fonds. Een fonds dat tot 80 procent van de portefeuille in aandelen mag investeren, wordt nu eenmaal, op basis van de klassieke appreciatiemethodes, risicovoller geacht dan een fonds waarvan slechts de helft van het vermogen in aandelen mag worden belegd.

Daardoor vormen de flexibele gemengde fondsen een aparte categorie, want de beheerders van die fondsen zijn niet gebonden aan een gelijkaardig referentiekader. Belegt een fonds voluit in aandelen, maar verwacht de beheerder een dalende aandelenmarkt, dan kan hij het gewicht van de aandelen verminderen of zelfs helemaal tot nul herleiden. Of omgekeerd. Hetzelfde geldt voor obligaties of andere activa waarin het fonds investeert. ‘Zo kan de beheerder zijn beleggingsvisie helemaal doortrekken en de verdeling van de activa voluit afstemmen op de continu veranderende marktomstandigheden. Dat is ook exact wat een aantal spaarders of beleggers verwacht van een fondsbeheerder’, zegt Lasat.

Omdat elk fonds vertrekt vanuit een eigen beleggingsvisie, kan het aangewezen zijn om de beleggingen tevens te spreiden over meerdere flexibele fondsen. ‘Zorg dan wel voor een consistente benadering’, adviseert Lasat. ‘Beleggers doen er goed aan om een goed zicht te krijgen op de strategie van flexibele gemengde fondsen. Die moeten vooral een aanvulling vormen op elkaar. Het is niet de bedoeling dat al die strategieën mekaar opheffen, want ook dat kan nefast zijn voor de portefeuille.’

Pensioensparen

De meeste beleggers hebben een duidelijk doel voor ogen: op de lange termijn een attractief rendement realiseren en tegelijk het neerwaarts risico beperken. Naast de klassieke fondsen is dat uiteindelijk ook het uitgangspunt van de flexibele fondsen. Die aanpak werkt ook. Lasat verwijst graag naar de pensioenspaarfondsen, wat ook “klassieke” gemengde fondsen zijn. Sinds 1988 realiseerden die een gemiddeld jaarlijks rendement (na aftrek van kosten) van meer dan 6 procent. ‘Tijdens die periode kregen beleggers heel wat crisissen te verteren met soms zelfs jaren waar het rendement negatief uitviel op kalenderbasis. Maar op de lange termijn is het rendement zeer aantrekkelijk. Daarom én om het fiscaal voordeel sparen nu al meer dan 1,4 miljoen Belgen via pensioenspaarfondsen. Bovendien geven gemengde fondsen ook gemoedsrust aan beleggers, die met een spreiding over meerdere activaklassen beter gewapend zijn tegen schommelingen op de financiële markten.’


‘Met een belegging in een gemengd fonds realiseert een belegger meteen een risicospreiding over meerdere activaklassen’

Hugo Lasat, voorzitter van Beama

‘Overweeg om keuze en timing van activa allocatie over te laten aan een professional’

Voor particuliere beleggers is het niet evident om op het juiste moment in financiële instrumenten te stappen, tijdig winst te nemen en de beleggingsportefeuille voortdurend te herwegen in functie van veranderende marktomstandigheden. ‘Op het dieptepunt van een crisis liggen de grootste opportuniteiten, maar veel beleggers durven dan nog niet in de markt te stappen. Als ze dat uiteindelijk toch hebben gedaan, blijven ze vaak te lang zitten, waardoor ze het risico lopen een nieuwe crisis te moeten uitzweten. Die aanpak is nefast voor het rendement. Een belegger kan dan ook beter kiezen voor een fonds waar de beheerder de vrijheid heeft om de activaklassen op een flexibele manier in te vullen, zegt Knut Huys, Senior Fund of Funds Manager bij Deutsche Bank.

Bepaalde gemengde fondsen kunnen een oplossing bieden voor beleggers die van een fonds verwachten dat het een regelmatig inkomen genereert. ‘Vroeger was het makkelijk om een obligatie te vinden met een mooie coupon en een aanvaardbaar risico. Nu is dat niet langer vanzelfsprekend. Op overheidsobligaties verlies je vaak al geld en zelfs bedrijfsobligaties bieden een zeer laag rendement. Beleggers moeten uitwijken naar hoogrentende obligaties of aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. Maar eenvoudig is dat niet en deze financiële instrumenten brengen ook hogere risico's met zich mee. Je kan dus best beroep doen op iemand die vertrouwd is met alle activa die inkomsten kunnen genereren. De beheerders van fondsen die een regelmatig inkomen voortbrengen, zullen kiezen voor uiteenlopende activa die inkomsten kunnen opleveren - waaronder dividendaandelen, bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties en infrastructuurprojecten of vastgoed - en daarmee een gezonde mix samenstellen. Als individuele belegger is dat bijna onmogelijk.’

Opdat de cliënt altijd het beste fonds vindt in functie van zijn eigen doelstellingen, hanteert Deutsche Bank een uitgesproken strategie van open architectuur. Daarbij worden fondsen verdeeld van andere instellingen. ‘Zo kunnen we helemaal onafhankelijk de beste fondsen en fondsbeheerders selecteren en de beste oplossingen bieden aan onze cliënten’, zegt Huys.

Lees ook