Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat:

  • De Amerikaanse dollar (USD) kende een moeilijk 2017 en boekte het grootste verlies sinds 2003.
  • De snelheid waarmee de euro ten opzichte van de dollar sterker werd, strookte niet met de economische fundamentals die in het voordeel van de dollar spraken.
  • Wij zijn van mening dat de dollar terug aan waarde zal winnen door dezelfde fundamentals in 2018.

Wat ging er vooraf?

2017 was een moeilijk jaar voor de Amerikaanse dollar en de munt kende zijn sterkste koersval sinds 2003. Deze trend zette zich tot nu toe door in 2018 en de euro bereikte ten opzichte van de dollar zijn hoogste niveau in drie jaar. Gezien de forse stijging van de euro tijdens de voorbije 12 maanden, stelt zich de vraag of het om een langetermijntrend gaat die het momentum van de euro zal blijven ondersteunen, dan wel of de dollar zich zal herstellen van zijn inzinking in 2017. Onze visie sluit aan bij de tweede hypothese.

Onze visie

Valutabewegingen op korte termijn voorspellen, is een aartsmoeilijke opdracht. Hoewel de euro zich fors versterkte, voelt deze beweging intuïtief aan als onlogisch aangezien de meeste fundamentals pleiten voor een sterkere dollar. Voor de komende 12 maanden verwachten wij dat deze fundamentals opnieuw de bovenhand zullen halen en de dollar zullen ondersteunen. Het gaat daarbij om de volgende factoren:

1

Groeiverschil
Terwijl uit de consensusverwachtingen blijkt dat de economische groei in de VS en de eurozone hetzelfde tempo aanhield in 2017 (+2,3%), verwachten wij dat de Amerikaanse groei die van de eurozone achter zich zal laten in 2018 (+2,6% vs. +2,3%). De consensusverwachtingen voor de VS werden opwaarts bijgesteld naarmate de kans op een belastinghervorming groter werd en nadat de wet uiteindelijk werd goedgekeurd. Het toenemende groeiverschil en de belastinghervorming zijn beide van aard om de dollar te ondersteunen.

2

Renteverschil
Het renteverschil tussen de eurozone en de VS was bijna nooit zo groot. De Fed zal zich de komende 12 maanden agressiever opstellen dan de ECB, dus zullen de rendementsverschillen nog toenemen, vooral op korte looptijden. In het verleden was de evolutie van het rendementsverschil een betrouwbare indicator voor de EUR/USD trend. In 2017 was dit niet het geval, maar wij verwachten dat de correlatie zal terugkeren in 2018.

3

Agressievere Fed
Terwijl wij ervan uitgaan dat de Fed haar beleidsrente de komende 12 maanden 2 of 3 keer zal optrekken en haar kwantitatieve verstrakking zal voortzetten, ziet het ernaar uit dat de ECB nog ten minste tot september zal doorgaan met haar aankopen. Ook dit zou de dollar moeten ondersteunen. Ondanks het feit dat de markt bijkomende renteverhogingen door de Fed de voorbije weken inprijsde, liet de euro onverwacht een koersstijging optekenen tijdens dezelfde periode. Wij denken dat dit niet strookt met de fundamentals en verwachten dat de volgende renteverhogingen door de Fed de dollar wind in de zeilen zal geven.

4

Inflatiedynamiek
Gezien de krappere arbeidsmarkt, de aantrekkende groei en stijgende grondstoffenprijzen wordt verwacht dat de Amerikaanse inflatie zal toenemen tot +1,8% komende van +1,6% in 2017. De eurozone is de enige belangrijke economische regio waar voor de komende 12 maanden een inflatievertraging wordt verwacht (tot +1,4% komende van +1,5%). Deze uiteenlopende inflatiedynamiek zou de dollar moeten ondersteunen tegenover de euro.

5

Kapitaalstromen naar de VS
De hogere Amerikaanse renteniveaus tegenover de eurozone zouden kapitaalstromen naar de VS aanmoedigen, wat de dollar zal ondersteunen.

Uitgaande van deze factoren hebben wij vertrouwen in onze huidige EUR/USD prognose op 12 maanden van 1,15. Hoewel toegenomen volatiliteit op korte termijn niet uitgesloten is, gaan wij ervan uit dat de dollar opnieuw door fundamentals gedreven zal worden op de langere termijn en dat hij zich de komende 12 maanden zal versterken tegenover de euro.

Wat zou ons van mening kunnen doen veranderen?

Hoewel we vasthouden aan onze EUR/USD prognose van 1,15 voor eind dit jaar, zijn er enkele op te volgen gebeurtenissen die ons van mening zouden kunnen doen veranderen.

1

Mocht de Amerikaanse rentecurve omkeren (d.w.z. rente op korte termijn hoger dan rente op lange termijn), dan kan de vrees voor recessie een kapitaalvlucht uit de VS in de hand werken en de dollar ondermijnen.

2

Mocht de Amerikaanse economische groeiversnelling geen gelijke tred houden met het toenemende tekort als gevolg van de belastinghervorming, dan zou de USD eveneens te lijden krijgen.

3

Mocht de volgende ECB-voorzitter (die wellicht tijdens de tweede jaarhelft van 2018 gekend zal zijn) zich agressiever (meer hawkish) opstellen dan Mario Draghi, dan zou een dergelijk monetair beleid de euro kunnen ondersteunen.

Interesseert dit thema u?

Bel onze experts via Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook