Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Gegevensuitwisseling en fiscale transparantie

Article Headline


Sinds 1 januari 2016 is er een uitgebreide automatische gegevensuitwisseling tussen bepaalde landen van kracht worden. Over welke landen gaat het? En welke procedures zullen van toepassing zijn?

Wetgevingen die bedoeld zijn om belastingfraude tegen te gaan, het witwassen van geld te bestrijden en de automatische gegevensuitwisseling te bevorderen evolueren permanent, zowel op Europees als op nationaal vlak...Lees ook