Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

Beide centrale banken wezen op de goede gezondheid van hun economie, maar stuurden hun monetair beleid niet bij

De mooiste vooruitgang schrijven we op het actief van de groeilanden, die ondersteund door de opvering van de grondstoffenprijzen 5,5% wonnen (MSCI Emerging Markets index) in juli.

De aandelenmarkten zetten hun opmars voort en de S&P 500 vestigde zelfs een nieuw historisch record

Terwijl de financiële markten tijdens de zomermaanden doorgaans erg volatiel zijn, hielden ze het tot op heden erg rustig. Schokkende gebeurtenissen waren er niet en de beleggers concentreerden zich op de commentaren van de ECB en vervolgens van de Fed. Beide centrale banken wezen op de goede gezondheid van hun economie, maar stuurden hun monetair beleid niet bij. Veel aandacht ging ook naar het begin van het resultatenseizoen voor het tweede trimester, met op 31 juli cijfers die globaal genomen in de lijn van de verwachtingen liggen.

Op politiek niveau noteren we nog een tegenvaller voor Donald Trump omtrent de gedeeltelijke afschaffing van Obamacare, die andermaal werd verworpen. Toch zetten de aandelenmarkten hun opmars voort en de S&P 500 vestigde zelfs een nieuw historisch record. De Europese markten eindigden ternauwernood in het groen waarbij de sterkere euro woog op de tendens. De mooiste vooruitgang schrijven we op het actief van de groeilanden, die ondersteund door de opvering van de grondstoffenprijzen 5,5% wonnen (MSCI Emerging Markets index) in juli. De obligatiemarkten tot slot eindigden de maand vrijwel met een status quo, met uitzondering van het “High Yield” segment in euro en van de obligaties van groeilanden in dollar, die bleven profiteren van de risicobereidheid.

Sinds begin dit jaar zorgden de aantrekkende wereldwijde groei en de sterke vertrouwensindicatoren ervoor dat de analisten hun winstverwachtingen opwaarts bijstelden, voornamelijk in de eurozone. Wij verwachten dat deze dynamiek de komende maanden zal aanhouden en in het voordeel zal spelen van de aandelenmarkten. Voor het eerst sinds 2011 verwachten wij positieve winstherzieningen voor alle regio’s. We zijn positief voor de Amerikaanse markten, maar geven op korte termijn toch de voorkeur aan de eurozone, waar de beurswaarderingen momenteel aantrekkelijker zijn in een gunstige omgeving met positieve macro-economische graadmeters. Een te sterke en te snelle koersstijging van de euro zou deze tendens kunnen doorkruisen, maar dat is niet ons basisscenario. Naast de Europese markten zouden ook de groeimarkten aangenaam kunnen verrassen. Zij blijven namelijk kapitaalinstromen noteren. Azië krijgt onze voorkeur boven Latijns-Amerika, omdat deze regio minder blootgesteld is aan de ontwikkelingen op de oliemarkt en de omdat de economische fundamenten er beter zijn.

Het normaliseringsproces van de rentevoeten kende een paar keer een valse start. Zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone heeft de inflatie het moeilijk om te stijgen, wat stokken in de wielen steekt van de centrale banken. Nochtans gaan de macro-economische gegevens in de richting van een stijgende groei en bij uitbreiding een aantrekkende inflatie. Hoewel de obligatierente reeds sinds midden 2016 een klim heeft ingezet in de Verenigde Staten en Europa, lijkt ze ons nog steeds te laag in verhouding tot de economische kerngegevens.

De twee grote centrale banken zullen de komende maanden dan ook op het voorplan blijven. Tijdens hun volgende vergadering in september zal de ECB wellicht meer details geven over de timing van de stopzetting van het aankoopprogramma, terwijl de Fed dat zal doen over de vermindering van haar balans. In deze context en op voorwaarde dat de politieke vooruitzichten stabiel blijven, ziet het ernaar uit dat staatsleningen verder terrein zullen verliezen. Wij geven de voorkeur aan bedrijfsobligaties van goede kwaliteit en, voor wie meer volatiliteit aanvaardt, obligaties van groeilanden, die nog steeds aantrekkelijke rendementen bieden.

Interesseert dit thema u?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook