Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Aandelen zullen het volgens Deutsche Bank beter blijven doen dan obligaties.
  • Onze voorkeur gaat daarbij uit naar Europese en Aziatische aandelen.
  • Bij obligaties is het zoeken naar een correct rendement.

Positieve vooruitzichten

De aandelenmarkten kregen het de voorbije maanden een stuk moeilijker. Onder meer door de onstabiele geopolitieke situatie en de chaotische stijl waarmee president Trump zijn dossiers afhandelt. Verder is er de groeiende speculatie over wat de Amerikaanse en Europese centrale banken de komende maanden zullen doen. Vooral de Europese beurzen hadden het moeilijk, onder impuls van de sterk gestegen euro.

Ondanks die onzekerheden, blijft de omgeving erg gunstig voor de aandelenmarkten. De groei trekt wereldwijd aan, de rente zal nog geruime tijd heel laag blijven en zowel de werkgelegenheid als het vertrouwen bij consumenten en bedrijven stijgen. In een dergelijke omgeving doen aandelen het traditioneel goed.

Aandelen – Europa

Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar Europese aandelen. Ze zijn goedkoper gewaardeerd dan Amerikaanse. Ze hebben ook nog een inhaalbeweging tegoed. Europa profiteert door zijn exportgerichtheid meer van de internationale groei dan de VS.

De inhaalbeweging werd tot nu toe gefnuikt door de duurdere euro. Maar de stijging van de euro is volgens ons grotendeels voorbij. We verwachten dat Europese aandelen hun achterstand op de VS zullen beginnen wegwerken.

Een bijkomende factor in het voordeel van Europese aandelen is het relatief hogere dividendrendement (gemiddeld 3,5% voor Europese bedrijven tegenover 2% voor hun Amerikaanse -tegenhangers).

Aandelen – VS

De Amerikaanse beurzen deden het tot nu toe erg goed. In de eerste jaarhelft werden ze vooral gedreven door de verwachtingen rond de ambitieuze plannen van Trump. Tot op vandaag is daar niets concreet van in huis gekomen. Niettemin bleven de beurzen stijgen, met dank aan de resultaten van de bedrijven. Die waren voor beleggers goed genoeg om de hoge koersniveaus te verantwoorden.

Aandelen – groeilanden

De beurzen in de groeilanden legden een heel mooi parcours af. Niet alleen waren ze relatief goedkoop gewaardeerd, de bedrijfswinsten zijn er ook sterk gestegen. Bovendien werden ze ondersteund door de lage Amerikaanse rente en verzwakkende dollar.

De Aziatische technologiesector verdient een bijzondere vermelding. Deze sector doet het erg goed, en ligt mee aan de basis van onze voorkeur voor Aziatische aandelen. Latijns-Amerika, daarentegen, blijft volgens ons te sterk afhankelijk van de evolutie van de grondstoffenprijzen (waarover het geen controle heeft) en is meer onderhevig aan politieke risico’s.

Obligaties

Bij de obligaties in euro bieden zowel bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (Investment Grade, obligaties met minstens een ‘BBB-‘ kredietrating bij S&P) als van mindere kwaliteit (High Yield, obligaties met een kredietrating lager dan BBB- bij S&P) te weinig rendement om het hogere kredietrisico ten opzichte van een overheidsobligatie te compenseren.

De beste oplossing om toch wat rendement te halen zijn volgens ons dollarobligaties van Amerikaanse bedrijven van goede kwaliteit (Investment Grade). Deze bedrijven zullen profiteren van de belastinghervormingen van Trump. Daardoor zal ook het risico voor hun obligatiehouders dalen.

Een andere, meer risicovolle oplossing zijn dollarobligaties uitgegeven door de groeilanden. Deze landen staan economisch sterker dan in het verleden, waardoor het risico op wanbetaling kleiner werd.

Flexibele gemengde fondsen

Flexibele gemengde fondsen blijven volgens ons een goede basis van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Hun beheerders kunnen naar eigen inzicht inspelen op de evoluties op de beurzen door te beleggen in verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, cash, …).

We raden aan om meerdere flexibele gemengde fondsen in portefeuille te nemen. Deze fondsen hebben elk een eigen strategie, en soms werkt de ene strategie beter dan de andere. Omdat het zo goed als onmogelijk is om op voorhand te weten welke strategie wanneer het best zal werken, zorgt u best voor een gediversifieerde mix van flexibele gemengde fondsen.

Wenst u een gesprek over de mogelijkheden die er bestaan voor uw portefeuille?

Neem contact op met onze specialisten van Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Of maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer 078 156 160.

Lees ook