Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Europa loopt politieke marathon

Europa loopt politieke marathon


2016 stond in het teken van het opkomende populisme. De overwinning van het brexitkamp en daarna die van Donald Trump was een boost voor het moreel van andere zogenaamde “anti-establishment” partijen die voor zichzelf een leidinggevende rol weggelegd zien in Europa.

Op het moment dat Groot-Brittannië artikel 50 inriep, had Nederland zijn stem uitgebracht en bevond Frankrijk zich in de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen. In heel wat opzichten belichaamt de Europese Unie dat waar de populisten zich tegen verzetten: een systeem van besturen dat gebaseerd is op compromissen, gericht is op de lange termijn en waarin pluralisme aangemoedigd wordt. Tegelijk is het precies dat wat van Europa de ideale zondebok maakt, omdat het bestuur wordt afgedaan als te traag, te administratief en te complex.

Nederland: spookbeeld van de “Nexit” afgewend

De politieke marathon ging van start met de parlementsverkiezingen in Nederland. De grote overwinnaar is de huidige eerste minister, Mark Rutte, ook al zal hij genoodzaakt zijn om met 3 andere partijen een coalitie te vormen. De extreemrechtse partij van Geert Wilders sprokkelde dan wel extra zetels, de uitslag is bekend en kan beschouwd worden als een pro-Europese overwinning. Het spookbeeld van een “Nexit” (uitstap van Nederland uit de Europese Unie) is daarmee afgewend, althans tot de volgende Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

Groot-Brittannië start brexitprocedure op

Aan de andere kant van het Kanaal keurde het Britse Parlement de wet goed die de regering de bevoegdheid geeft om artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in werking te stellen, dat de basis legt voor een uitstap uit de Europese Unie. De Britse premier Theresa May liet er geen gras over groeien en lanceerde op 29 maart laatstleden de procedure voor een uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie (de “brexit”). Nu begint het ernstige werk. Tenzij de scheidende partijen sneller overeenstemming bereiken – wat wij niet verwachten – zou de brexit in april 2019 een feit moeten zijn. Het is echter waarschijnlijk dat de echte onderhandelingen pas eind dit jaar zullen aanvangen, dus na de verkiezingen in Duitsland die op 24 september 2017 zijn gepland.

Frankrijk: pro-Europese kandidaat maakt meeste kans

Net zoals dat in Nederland het geval was, stond een extreemrechtse partij vele weken op kop in de peilingen naar de kiesintenties in Frankrijk. En net als bij onze noorderburen, denken wij dat het uiteindelijk een pro-Europese democratische kandidaat zal zijn die de verkiezingen naar zich toe zal trekken. Het best geplaatst op dit moment is Emmanuel Macron, die vanuit een “niet te links en niet te rechts” standpunt zoals hij zelf zegt Frankrijk opnieuw op de sporen wil zetten. Om de Franse economie een nieuw elan te geven, wil Macron de vennootschapsbelasting verlagen om de bedrijven competitiever te maken, wil hij bijna 60 miljard euro besparen op de lopende uitgaven en wil hij tijdens zijn vijfjarige regeerperiode om en bij de 50 miljard euro investeren (waarvan 15 miljard euro in energie en 15 miljard euro in onderwijs). Hij streeft ook naar meer Europese integratie, met daarbij een gemeenschappelijke begroting, een minister van economie en een minister van financiën van de eurozone.

Ogen van de beleggers gericht op de economische indicatoren

Ondanks de opmars van het populisme is dit niet de gemene deler van Europa. De beleggers hebben een vrij duidelijke kijk op de zaak en wisten sinds begin dit jaar het resultaat van de belangrijke verkiezingsafspraken goed te anticiperen. Ze verloren de economische indicatoren niet uit het oog, en die zijn over het algemeen bemoedigend. Dat volstond voor de Europese aandelenindexen om behoorlijke prestaties neer te zetten. Ook de euro versterkte zich na afloop van de verkiezingen in Nederland. Wij verwachten dat dit ook na de Franse verkiezingen het geval zal zijn. De euro zou goed stand houden, wat op korte termijn de opmars van de dollar tegenover de eenheidsmunt zal afremmen. Daarmee zouden ook de aandelenmarkten vooruitgang kunnen boeken, zolang het met de vooruitzichten de goede kant opgaat. Het populisme moet evenwel niet altijd aan de macht zijn om een impact te hebben. Het kan druk blijven uitoefenen op een regering en de beslissingen beïnvloeden. Andere landen zouden op de voorgrond kunnen treden in Europa, in de eerste plaats Italië, dat vroeg of laat opnieuw naar de stembus zal moeten.Lees ook