Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De aankondiging van de ECB dat ze zal stoppen met het aankopen van obligaties hing in de lucht.
  • Dat ze besliste om de beleidsrente ten minste tot de zomer van 2019 te behouden op het huidige niveau was dat veel minder.

De financiële markten waren er beducht voor en uiteindelijk zorgden de ECB en haar voorzitter Mario Draghi dan toch voor de verrassing na de vergadering in Riga.

De aankondiging over het einde van de obligatieaankopen hing al in de lucht na de recente commentaren van een aantal gouverneurs van de ECB, maar de beslissing om de beleidsrente nog tot de zomer 2019 op het huidige niveau te houden was veel minder verwacht. Onze analyse.

Wat kondigde de ECB aan na haar vergadering van juni?

De ECB bevestigde dat haar obligatieaankoopprogramma (QE) eind 2018 zal eindigen. Het aankoopbedrag wordt tussen oktober en december gehalveerd van 30 miljard euro naar 15 miljard euro. De ECB zal wel doorgaan met het herbeleggen van het hoofdbedrag van vervallende obligaties die aangekocht werden in het kader van haar programma, en dit “gedurende een periode na het einde van de netto aankopen van activa en in ieder geval zolang als nodig om gunstige liquiditeitsvoorwaarden en een solide monetaire ondersteuning te bestendigen.”

Zoals verwacht liet de ECB haar beleidsrentevoeten onveranderd: de herfinancieringsrente, de marginale rente en de depositorente worden dus gehandhaafd op respectievelijk 0%, 0,25% en -0,40%. Wel verrassend is dat de ECB aankondigde dat ze de renteniveaus “ten minste tot de zomer van 2019 en in ieder geval zo lang als nodig” op het huidige niveau zal houden om te komen tot een duurzame stijging van de inflatie tot het beoogde niveau van iets onder de 2%. Door zich uit te spreken over de rente voegde de ECB dus een accommoderende noot toe, namelijk een duidelijke richting van het rentebeleid, aan een veeleer restrictieve boodschap, namelijk de stopzetting van de QE eind 2018.

Uit de nieuwe economische prognoses van de ECB blijkt dat:

  • ze haar BBP-groeiverwachting bijstelde van 2,4% naar 2,1% voor 2018.
  • de ramingen voor 2019 (1,9%) en 2020 (1,7%) onveranderd blijven.
  • de inflatieverwachtingen bijgesteld werden tot 1,7% voor 2018 en 2019 – tegenover 1,4% voordien – maar voor 2020 blijft de prognose van 1,7% behouden.
  • de laatste inflatieramingen dus onder de doelstelling van de ECB blijven voor de beschouwde periode.

Onze analyse: wat betekent de beslissing van de ECB voor beleggers?

Het evenwicht dat de ECB weet te vinden tussen de zachte landing van de QE en het behoud van de lage rente bevestigt voor zover dat nog nodig was het scenario van een langzame en trapsgewijze normalisering van haar monetair beleid. De belofte van ongewijzigde rentevoeten en het accent dat gelegd wordt op de herbelegging van vervallende obligaties onderstrepen ook de intentie van de ECB om de renteverwachtingen laag te houden. Een eerste renteverhoging wordt bijgevolg niet verwacht voor de tweede helft van 2019.

De aankondiging van de ECB zal wellicht wegen op de euro, die op de wisselmarkten al snel terrein verloor op de dollar. Het feit dat het verschil van de kortlopende rente tussen de Verenigde Staten en de eurozone geaccentueerd wordt, evenals een minder forse groeidynamiek en een lagere inflatie in de eurozone zullen de eenheidsmunt wellicht naar beneden blijven trekken.

Het einde van het aankoopprogramma, de aanhoudende groei en de geleidelijke stijging van de inflatie zouden volgens ons op middellange termijn moeten leiden tot een stijging van de obligatierente. Bijgevolg vermijden wij Duitse Bunds, waarvan de rendementen veel te laag blijven in het licht van de huidige economische context. De aankondigingen van de ECB doen ook niets af van ons voorzichtige advies omtrent obligaties van perifere landen van de eurozone. Hun rendementen zijn dan wel aantrekkelijker, het risico is navenant. Wij verwachten de komende maanden een volatiel parcours gezien de politieke onzekerheid, met name in Italië.

Last but not least, blijft er nog zuurstof voor aandelen (Thema 5 van onze Outlook 2018) gezien de sterke macro-economische context, de gunstige financieringsvoorwaarden en de verwachte verdere winstgroei van de bedrijven. Aandelen hebben in het algemeen de neiging het goed te doen in dit stadium van de cyclus, maar gezien de geopolitieke spanningen is turbulentie nooit uitgesloten. De boodschap aan het begin van de zomerperiode luidt dan ook: alert en selectief blijven.

Wilt u meer weten?

Nadat u uw Financial ID bepaald heeft, helpen onze adviseurs u graag bij het kiezen van een oplossing die past bij uw financiële doelstellingen.

Contacteer ons

Lees ook