Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Eerste hulp bij renteverhoging

Eerste hulp bij renteverhoging


Gratis geld?

Momenteel bedraagt de beleidsrente bij de ECB … 0%. Banken kunnen dus geld ‘gratis’ ontlenen om kredieten te verschaffen aan bedrijven en particulieren. Vroeg of laat zal die rente weer stijgen, maar Deutsche Bank verwacht dat niet voor midden 2018. Welke gevolgen zou zo’n rentestijging hebben?

1

Impact op spaarboekjes

Onder normale omstandigheden zal een hogere rente van de ECB zich ook vertalen in een hogere rente op de spaarrekeningen. Maar dat gebeurt niet in een vingerknip. Als de ECB de rente met 0,25% optrekt, dan stijgt de interest op uw spaarboekje niet simultaan met 0,25%. En wellicht ook niet aan hetzelfde percentage. Dat geldt ook in de andere richting: toen de ECB de rente de voorbije jaren verlaagde, dan zakte de rente op uw spaarboekje ook niet meteen. Er zit dus een vertraging op.

De rente die u op uw spaarboekje ontvangt, wordt bepaald door een complexe berekening. Zodra de uitkomst van die berekening een drempel overschrijdt, kan de bank de rente op het spaarboekje aanpassen.

Stijgend vertrouwen?
Volgens de jongste cijfers van de Nationale Bank van België staat er 255 miljard euro op de spaarrekeningen gestationeerd en 77 miljard euro op de zichtrekeningen. Toch is de rente nog nooit zo laag geweest.

Sinds de crisis van 2008 hebben mensen opnieuw een groter financieel stootkussen bijeen verzameld. Daarbij komt dat veilige beleggingen zoals kasbons nauwelijks iets opbrengen. Een renteverhoging hangt samen met vertrouwen in de economie. Of dat stijgend vertrouwen ook zal leiden tot een lagere spaarneiging is vandaag koffiedik kijken.

2

Impact op valuta

Als de rente in de eurozone stijgt, dan worden veilige beleggingen in de eurozone aantrekkelijker. Er komen dan kapitaalstromen op gang naar de eurozone. Daardoor wordt de euro duurder ten opzichte van andere valuta. Buitenlandse valuta worden goedkoper en dus wordt reizen, aankopen doen, … buiten de eurozone voordeliger. Althans dat is de theorie, want in de praktijk spelen nog 101 andere factoren mee. Elke munt heeft zijn eigenheden en de regionale economische en politieke context spelen ook een rol.

3

Impact op beleggingen in aandelen en/of obligaties

Overweegt u om in aandelen, obligaties of fondsen te beleggen? Dan kunt u ook een invloed op uw portefeuille verwachten bij een renteverhoging. Als er een renteverhoging in de eurozone komt, dan is dat in de eerste plaats een signaal dat het totale macro-economische plaatje verbetert. Algemeen geldt: hoe beter de economische verwachtingen zijn, hoe beter de aandelenkoersen het zullen doen.

Kleine, stapsgewijze renteverhogingen zijn dus in het algemeen positief als u in aandelen of aandelenfondsen zou beleggen. Wordt de rente echter ‘te hoog’, dan wordt het minder interessant voor aandelen. De reden? Met een hogere rente wordt het aantrekkelijker om aandelen in te ruilen voor veiligere beleggingen (zoals obligaties) die een gewaarborgd rendement halen.

Mocht u overwegen om in obligaties te stappen, dan hangt het ervan af met welke verwachtingen u dat doet. Koopt u obligaties om ze te houden en de periodieke coupon op te strijken, dan hoeft u zich niets aan te trekken van renteverhogingen door de ECB. Tot op de vervaldag heeft u immers een gewaarborgd rendement.

Koopt u obligaties om ze later te verkopen, dan kan er wel een impact zijn. Bij een hogere rente zullen de prijzen van obligaties dalen. Als de rente stijgt, passen nieuwe obligaties zich aan de marktomstandigheden aan. Nieuwe obligaties bieden dan gullere coupons dan obligaties die eerder zijn uitgegeven toen de rente lager was. Voor al uitgegeven obligaties, kunnen de coupons niet worden opgetrokken. Om beleggers te overtuigen de bestaande obligaties toch nog te kopen, moet de prijs dan naar beneden.Lees ook