Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Een verkiezing met wereldwijde weerklank

Article Headline


De eindspurt voor de verkiezing van de 45ste president van de Verenigde Staten is ingezet. Over bepaalde thema’s nemen Hillary Clinton en Donald Trump diametraal tegengestelde posities in. Welke impact zou een overwinning van elk van beiden kunnen hebben op de markten en de beleggers?

Vanuit een economisch perspectief zou de snelle en uitgebreide implementatie van een expansiegericht fiscaal beleid zonder enige twijfel welgekomen nieuws zijn. Investeringen in infrastructuur en/of belastingverminderingen hebben echter zelden een onmiddellijke impact. Vóór 2018 kunnen we nauwelijks een effect verwachten op de reële economie in de vorm van een stijging van het bruto binnenlands product of toenemende werkgelegenheid. Ook wat de dollar betreft zijn grote veranderingen niet erg waarschijnlijk. Of de nieuwe president nu Clinton of Trump heet, de verwachting blijft dat de globale referentiemunt een structurele sterke koers zal blijven varen tegenover euro, de yen en het pond, om maar een paar valuta te noemen.

Bedrijfsobligaties zouden kunnen stijgen na de verkiezing

Voor de obligatiemarkt zouden Clintons plannen om het huidige monetaire beleid verder te zetten en haar geplande fiscale maatregelen waarschijnlijk weinig veranderen aan het heersende klimaat van lage rentevoeten. In combinatie met stabiele economische cijfers lijken vooral investment-grade obligaties van Amerikaanse bedrijven goed geplaatst om daarvan te profiteren. De verkiezing van Trump zou ook een positief effect kunnen hebben op bedrijfsobligaties - niet zozeer omwille van zijn aangekondigde ommezwaai van het monetaire beleid (tot nu toe heeft de Fed altijd zorgvuldig gewaakt over haar relatieve politieke onafhankelijkheid), maar des te meer omwille van de radicale belastingverlagingen en massale investeringen waar de bedrijven baat bij zouden hebben.

Tegenstrijdige signalen voor de Amerikaanse aandelenbeurzen

De zeer kritische houding van Trump tegenover regulering zou een positief effect kunnen hebben op de Amerikaanse aandelenmarkt, en dan vooral in de financiële en energiesector. Maar het blijft afwachten in welke mate hij in staat zal zijn om zijn plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Tezelfdertijd zou het verlagen van de inkomstenbelastingen de Amerikaanse bedrijven die zich op de binnenlandse markt richten kunnen helpen, terwijl wereldwijd opererende bedrijven zouden verzwakken door zijn protectionistische plannen voor die Amerikaanse markt. Alles in aanmerking genomen zou een overwinning van Trump wel eens tot grotere volatiliteit op de Amerikaanse aandelenbeurzen kunnen leiden omwille van de soms zeer vage uitspraken die hij tijdens de verkiezingscampagne gedaan heeft.

Clintons plannen lijken vergeleken daarmee veel specifieker. Ze is voorstander van grotere regulering in de financiële en farmaceutische sector en heeft een ietwat kritische visie op fossiele brandstoffen terwijl ze meer aandacht verkiest voor hernieuwbare energie. Dat zou de betreffende sectoren initieel onder druk kunnen zetten. De industriële productie, de grondstoffensector, de luchtvaart en de wapenindustrie zouden daarentegen kunnen profiteren van haar geplande investeringsprogramma, net als onder Trump.

Beleggers kunnen ook best hun oren spitsen voor een eventuele repatriëringstaks, die vooral Amerikaanse technologische en farmaceutische bedrijven hard zou treffen. Volgens de berekeningen van Deutsche Bank zijn het net die sectoren die veruit het grootste deel van hun inkomsten buiten de VS halen. Een grotere volatiliteit van de aandelen in die marktsegmenten lijkt dus een mogelijkheid.


Vóór 2018 kunnen we nauwelijks een effect verwachten op de reële economie in de vorm van een stijging van het bruto binnenlands product of toenemende werkgelegenheid.

Lees ook