Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Gemengde flexibele fondsen1 beantwoorden na de financiële crisis aan een belangrijke behoefte van veel fondsenbeleggers.
  • Desalniettemin trachten velen zich ook een potentieel regelmatig inkomen te waarborgen, hetzij in het kader van het pensioen of een progressieve kapitaalopbouw.
  • Inkomensfondsen zijn een oplossing voor deze categorie beleggers.

Profiteren van stijgende koersen en beperken van neerwaartse risico's zijn al langer belangrijke doelstellingen voor fondsenbeleggers. Maar nu komt er nog een bij: het genereren van een extra inkomen. Is dat mogelijk?

‘Een uitgebreide keuze is mooi, maar het is vooral belangrijk om het juiste product te koppelen aan specifieke noden van cliënten.’ Dat zegt Knut Huys, fondsenspecialist van Deutsche Bank. De instelling is met ruim 1.800 fondsen zowat de grootste fondsenaanbieder van het land. Om beleggers in dat gigantische aanbod wat houvast te bieden, hanteert de bank een lijst met een veertigtal aanbevolen fondsen. Daarop prijken veel gemengde fondsen. ‘We merken dat die beantwoorden aan een belangrijke behoefte van veel fondsenbeleggers’, zegt Huys.

Gemengde fondsen – die zowel in aandelen, obligaties als andere activaklassen investeren – gaan al een tijdje mee. Aanvankelijk waren het fondsen die zich strikt hielden aan een vooraf bepaalde activasamenstelling, dus een vast percentage aandelen en obligaties. Zeker sinds 2000 zorgde dat voor rollercoaster-rendementen. Nadien kwamen de flexibele gemengde fondsen, waarbij de beheerders de vrijheid hebben om de activa-samenstelling voortdurend aan te passen aan de wisselende marktomstandigheden.

‘De flexibele gemengde fondsen hebben een dubbele doelstelling: profiteren van stijgende beurzen en tegelijkertijd proberen om de neerwaartse risico's beperken. Dat spreekt veel beleggers aan, want na enkele woelige beursjaren zoeken die manieren om het verlies te beperken’, zegt Huys.

Inkomen genereren

Voor veel beleggers komt daar nu een nieuwe behoefte bij: methodes vinden om met hun beleggingen een extra inkomen te genereren. Vroeger slaagden ze daar vrij makkelijk zelf in. Die tijd is voorbij.

‘Geld op een zicht- of spaarrekening brengt niets op. Integendeel, door de inflatie smelt de koopkracht zelfs weg. En in tegenstelling tot vroeger zijn obligaties met een coupon van 7% of meer een zeldzaamheid, tenzij je natuurlijk veel risico’s wil nemen. Het vinden van inkomen is intussen echt specialistenwerk’, zegt Steve Beckers van fondsenhuis Invesco.

Daardoor vloeit er steeds meer geld naar inkomensfondsen. In de Angelsaksische wereld zijn dergelijke fondsen al goed ingeburgerd, terwijl het bij ons een vrij recent fenomeen is. Deze activaklasse zit duidelijk in de lift.

‘Sinds begin 2013 is het beheerd vermogen van onze inkomensfondsen exponentieel toegenomen’, zegt Beckers. Deze fondsen investeren, net zoals de flexibele gemengde fondsen, in uiteenlopende activaklassen, maar dan met als doel een regelmatig inkomen proberen voort te brengen. Dat gaat van duurzame dividendaandelen en kwaliteitsvolle overheid- en bedrijfsobligaties tot risicovolle high-yieldobligaties en zelfs munten.

Dat lijstje maakt meteen duidelijk dat inkomensfondsen de risicovollere activaklassen niet schuwen. ‘De prioriteit van deze fondsen is om een inkomen te genereren. Op de obligatiemarkt doe je dat momenteel veel minder met kwaliteitsvolle overheids- of bedrijfsobligaties. De veel risicovollere high-yieldmarkt, met obligaties van minder solide bedrijven, biedt wel uitzicht op hogere coupons. Het voordeel van inkomensfondsen is dat ze met hun hoge inkomstenstroom een mooie buffer kunnen aanleggen, waardoor ze potentieel sneller kunnen herstellen als de markt tegenzit’, zegt Huys. En sowieso bestaan er binnen deze fondsencategorie ook fondsen die aansluiten bij de verschillende risicoprofielen, van eerder defensief tot eerder agressief.

Jong en oud

Inkomensfondsen werden in het verleden vaak gepercipieerd als saaie producten voor een ouder publiek. Onterecht, zo valt nu te horen. ‘Er is natuurlijk een ouder publiek dat zoekt naar een extra inkomen bovenop de normale inkomsten of het pensioen. Zij opteren best voor de distributieversie van een inkomensfonds, zodat het inkomen ook meteen wordt uitgekeerd’, zegt Huys. ‘Toch kunnen die fondsen ook interessant zijn voor jongere mensen, bijvoorbeeld in het kader van pensioenopbouw. Zij kunnen opteren voor de kapitalisatievariant van een inkomensfonds, zodat de opbrengsten telkens worden geherinvesteerd. Dat zet een hefboom op de potentiële inkomsten later.’

Voor Beckers staan inkomensfondsen ook eerder voor een specifieke beleggingsvisie dan voor een leeftijdsgebonden aanpak: ‘We spreken liever over een quality income-strategie. We zoeken niet noodzakelijk het aandeel met het hoogste dividendrendement. Wel selecteren we bedrijven met een stevige balans en een gezonde cashflow. Dat heeft een dubbele doelstelling: proberen een duurzaam inkomen te genereren én tegelijkertijd ook zorgen voor een waardestijging van de onderliggende beleggingsportefeuille. Zo wint de belegger potentieel twee keer. Dat kan voor iedereen een interessante aanpak zijn, zowel voor jong als oud.’

Voor deze aanpak valt alvast iets te zeggen. Huys: ‘Beleggers zijn vaak heel erg gericht op de beursprestaties van aandelen. Ze onderschatten de impact van dividenduitkeringen. Sommige studies schatten dat dividenden verantwoordelijk zijn voor vier vijfden van het totale rendement. De beurskoers zegt dus niet alles.’

Een regelmatige inkomstenstroom

Net zoals bij alle andere fondsencategorieën, bestaan er ook grote verschillen tussen de inkomensfondsen onderling. Elk hebben ze een eigen beleggingsstrategie. Het ene inkomensfonds heeft een wereldwijde invalshoek, terwijl het andere enkel activa selecteert uit welbepaalde regio’s. Sommige fondsen beperken zich tot louter aandelen en obligaties, terwijl andere ook een inkomen genereren met munten of infrastructuurwerken. ‘Net daarom drukken we op het hart om verschillende inkomensfondsen te combineren, al dan niet via een discretionair mandaat. Zo’n diversificatie zorgt voor een betere risicospreiding’, zegt Huys.

En er is nog een goede reden om de inkomensportefeuille te diversifiëren. Huys: ‘Het is ook nuttig om voor een goede diversificatie te kiezen op het vlak van couponuitkeringen. Sommige fondsen keren slechts een keer per jaar een coupon uit, andere doen dat halfjaarlijks, elk kwartaal of zelfs maandelijks. Je kan je als belegger verzekeren van een regelmatige inkomensstroom door de fondsenportefeuille zorgvuldig samen te stellen en verschillende tijdstippen van couponuitkeringen te combineren.’
Wij nodigen u uit om de onderstaande fondsen1, verdeelt door Deutsche Bank te ontdekken. Lees het prospectus en de KIID alvorens te beleggen.

Product - fabrikant2 Munt Inkomsten Categorie Objectief3 SRRI4

Interesseert dit thema u?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook

1 De term ‘fonds’ wordt doorgaans gebruikt om een collectieve beleggingsinstelling aan te duiden. Die kan onder het statuut van UCITS (icbe) dan wel niet-UCITS vallen en verschillende juridische vormen aannemen (SICAV, FCP, …). Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.

2 De volledige namen van de fabrikanten (beheerders) staan op de volgende pagina (detailpagina van het fonds).

3 Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke aanpak voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei. Meer weten

4 De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.