Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Een spiegel voor uw beleggingen

Article Headline

De 3 tips van Deutsche Bank

Kies een bankier en/of financieel adviseur die de tijd neemt om te luisteren naar je verwachtingen en doelstellingen.

Voer jaarlijks een check-up uit van je financiële situatie en je beleggingsportefeuille. Want behalve het risicoprofiel van de producten kan ook het eigen beleggersprofiel veranderen.

Ken jezelf. Laat je niet verleiden tot meer risicovolle producten met een potentieel hoger rendement, als die je slapeloze nachten zullen bezorgen op momenten dat de financiële markten in het rood gaan.

Een bankier of financieel adviseur is verplicht om een risicoprofiel op te stellen, vooraleer hij een klant financiële producten aanraadt. Dat mag evenwel niet beperkt blijven tot een formaliteit.

Sinds de invoering van de Europese MiFID-richtlijn in 2007 hebben de banken de gewoonte om de belegger een vragenlijst voor te leggen met als doel een beleggersprofiel te bepalen. Daarmee kan zijn bank of makelaar achterhalen hoe groot zijn risicotolerantie of –aversie is. Met welke producten is hij vertrouwd? Wat is zijn financiële draagkracht? Welke beleggingshorizon heeft hij voor ogen? Dergelijke vragen komen aan bod, om te vermijden dat spaarders en beleggers investeren in producten die niet thuishoren in hun beleggersprofiel.

Spaarders en beleggers springen dus het beste niet lichtzinnig om met het bepalen van hun beleggersprofiel. ‘Daarvoor moet je eerst uitgebreid in de spiegel kijken. Zeggen dat je kan omgaan met de stress van een beurscrisis is makkelijk. Maar wanneer de beleggingsportefeuille dan echt de dieperik ingaat, blijkt de risicotolerantie vaak ineens veel minder groot’, zegt Marc De Ceuster, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en academic director Personal Financial Planning aan de Antwerp Management School. ‘De meeste mensen overschatten ook nog eens het rendement van een belegging, terwijl ze het risico onderschatten. En de correlatie tussen verschillende beleggingen wordt vaak ook al verkeerd beoordeeld.’

Advies op maat

Het beleggersprofiel is geen statisch gegeven. Wie na een financiële tegenslag veel spaargeld ziet wegvloeien, zal misschien voortaan minder risico’s willen nemen. Omgekeerd kan er na een schenking of erfenis meer kapitaal beschikbaar zijn, waardoor meer risicovolle investeringen mogelijk worden. Of de risico’s van een specifieke belegging kunnen veranderen en niet langer in lijn liggen met het beleggersprofiel.

Banken hebben dus de grote verantwoordelijkheid om hun klanten te begeleiden. ‘Ze moeten voldoende tijd nemen om te achterhalen wat de klant echt wil. Het opstellen van een risicoprofiel is een wettelijke verplichting, maar niets staat banken in de weg om verder te gaan dan een standaard beleggersprofiel ’, zegt De Ceuster. ‘Een aantal banken heeft dat al begrepen en beperkt zich niet tot het routineus afwerken van een checklist. Zij zetten de klant en zijn persoonlijke financiële situatie helemaal centraal. Zo ontstaat er ruimte voor advies op maat.’

Producten

Na het invullen van een vragenlijst worden beleggers bij de meeste financiële instellingen ingedeeld in één van de vier tot zes beleggersprofielen. Dat gaat van de uiterst defensieve belegger die met zijn geld niet het minste risico wil lopen, tot de zeer agressieve investeerder die in ruil voor een potentieel hoger rendement grotere risico’s wil nemen. En tussen die twee extremen zitten de gematigde profielen die in meerdere of mindere mate risico’s schuwen.

Vaak vormen die profielen ook de basis voor de producten waaruit de belegger zijn keuze kan maken. Naarmate zijn beleggersprofiel dynamischer wordt, kan hij kiezen voor producten waarvan de volatiliteit telkens een stapje hoger ligt. Voor de uiterst defensieve belegger liggen er enkel spaarproducten in het verschiet. De defensieve belegger kan nog beleggen in obligaties, terwijl een neutraal profiel de beleggingsportefeuille veelal gelijk verdeelt over aandelen en obligaties. Bij de dynamische profielen zullen aandelen een steeds dominantere plaats innemen. ‘Dat lijkt logisch, maar is het niet’, zegt De Ceuster. ‘Het is veel beter om de volatiliteit van de gehele portefeuille te bekijken en niet die van slechts één belegging. Een relatief risicoschuwe belegger kan 90% van zijn vermogen op een spaarrekening parkeren en de overige 10% in aandelen stoppen. Zo blijven de risico’s beperkt, terwijl er voor een deel van de portefeuille toch uitzicht is op een potentieel hoger rendement. Maar die aanpak veronderstelt wel een diepgaand gesprek tussen de bankier en zijn cliënt, waarbij alle doelstellingen nauwgezet in kaart worden gebracht. Dat is cruciaal’, besluit De Ceuster.


‘Niets staat banken in de weg om verder te gaan dan een standaard beleggersprofiel’

Marc De Ceuster, hoogleraar UAntwerpen

‘Financial ID: een unieke manier om degelijk advies te krijgen’

‘De meeste banken stellen gelijkaardige vragen aan hun klanten voor de opstelling van het beleggersprofiel, waarna ze hen een standaardprofiel toewijzen. Maar het is verkeerd om duizenden klanten in hetzelfde hokje te stoppen. Zo kan je nooit de individuele noden van een klant vatten.’ Dat zegt Vincent Delfosse, Head of Investment Products & Advisory bij Deutsche Bank.

De bank werkt sinds vorig jaar met een Financial ID, dat elke individuele klant volledig in kaart brengt. Daarvoor peilt ze naar de financiële situatie, de beleggings- en rendementsdoelstellingen, de beleggingshorizon, de risicotolerantie, de behoefte aan beschikbare liquiditeiten, het minimumbedrag dat op een minder risicovolle manier moet worden belegd, het maximumbedrag dat mag blootgesteld worden aan grotere risico’s, de kennis van financiële producten en de ervaring met die producten. Al die informatie vormt samen het Financial ID van een klant.

Het Financial ID wordt aangevuld met drie types van individuele financiële doelstellingen. De liquiditeitsdoelstelling omvat het deel van de tegoeden, dat beschikbaar moet blijven voor projecten op korte termijn (zoals de aankoop van een wagen of verbouwingen) of als buffer voor onvoorziene uitdagingen. De beschermingsdoelstellingen omvatten het deel van het vermogen dat zo goed mogelijk beschermd moet zijn, maar waarvoor een langere beleggingshorizon aanvaardbaar is. De groeidoelstellingen weerspiegelen het deel van het geld dat beleggers in een gestaag tempo willen zien groeien en waarvoor ze een hoger risico aanvaarden.

‘Met deze aanpak, die volgens mij uniek is in de Belgische banksector, zetten we een nieuwe stap in de democratisering van het persoonlijke financiële advies’, zegt Delfosse. ‘De klant kan zijn persoonlijke doelstellingen accuraat weergeven, waardoor we hem meer gericht kunnen adviseren. Bovendien kunnen we zo de portefeuille van de klanten veel beter opvolgen en hen meteen waarschuwen wanneer die niet langer in lijn ligt met de doelstellingen of wanneer het risicoprofiel van de investeringen wijzigt.’

Lees ook