Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

Achter elke nieuwe beleggingsoplossing die we voorstellen, staat een vijfkoppig team dat zich elke dag inzet om ons aanbod met nieuwe producten uit te breiden. Interview met de teamleden van Product Management.

Het team achter de gestructureerde beleggingen

Het Product Management Team staat in voor de selectie van de gestructureerde beleggingen. Het team bestaat uit 2 vrouwen en 3 mannen, van wie het merendeel commerciële ervaring heeft. Ze hebben allemaal een universitair diploma in een economische of financiële richting op zak. Een nieuw product wordt bij de uitrol altijd toegewezen aan een teamlid, dat dan de volledige follow-up doet. Het team geeft ook opleidingen in onze agentschappen om de adviseurs de finesses en risico's van bepaalde producten uit te leggen. Het Product Management Team beperkt zich niet tot de uitrol van gestructureerde producten. Deutsche Bank biedt immers ook beleggingsoplossingen aan in de vorm van Tak 21- en Tak 23-verzekeringsproducten.

Wat zijn gestructureerde beleggingen?

Anthony Van Impe: “Het zijn schuldinstrumenten waarvan het toekomstige rendement afhangt van een vooraf beschreven scenario. Het stijgen of dalen van een munteenheid, een aandelenindex of een fonds1 bijvoorbeeld. Of het stijgen of dalen van een rente, de inflatie, enzovoort. Hierdoor kunt u inspelen op beloftevolle beleggingsthema’s en markten die anders moeilijk toegankelijk zijn. Deutsche Bank biedt haar cliënten voortdurend 4 tot 9 gestructureerde beleggingen aan.”

Hoe bouwen jullie het aanbod op van Deutsche Bank?

Anthony Van Impe: “Een beleggingsoplossing moet aan drie criteria voldoen voordat we ze aan onze cliënten voorstellen. Ten eerste moet ze overeenstemmen met de marktvisie van Deutsche Bank. Ten tweede dient ze een concreet antwoord te bieden op de verwachtingen van onze cliënten en tenslotte voldoen aan de wettelijke en technische verplichtingen.

Dankzij onze open architectuur biedt Deutsche Bank producten van verschillende banken (‘uitgevers’) aan. We wisselen met hen ideeën uit over het marktverloop of de tendensen. Daarna leggen we die ideeën naast de verwachtingen van onze cliënten.”

Is de open architectuur werkelijk een meerwaarde?

Mehtap Ersahin: “We kennen de sterktes en zwaktes van de uitgevers, zodat we voor elke nagestreefde doelstelling de beste partner kunnen selecteren. Door met verschillende uitgevers te werken, helpen we onze cliënten om de risico's te diversifiëren. Een bank die producten van slechts één uitgever aanbiedt, stelt haar cliënten aan een groter risico bloot mocht die uitgever in moeilijkheden raken.”

Hoe worden de uitgevers geselecteerd?

Christophe Blontia: “Wij raadplegen voortdurend een tiental verschillende uitgevers. Allemaal bekende namen: Credit Suisse, BNP Paribas, Société Générale, Citigroup, Goldman Sachs enz. en uiteraard ook Deutsche Bank. Om de juiste oplossing te vinden, onderzoeken we wat onze cliënten al krijgen aangeboden, zodat we ons voorstel optimaal kunnen diversifiëren. Wij besteden ook bijzondere aandacht aan de tariefvoorwaarden om de beste prijs te verkrijgen.”

Is dit soort oplossing nog interessant nu de rente zo laag staat?

Thomas Declercq: “Meer dan ooit, want de opportuniteitskosten2 zijn vandaag erg laag. Toen het spaargeld nog een basisrente van 3% of 4% opbracht, was het psychologisch moeilijker om op een hoger potentieel te mikken, met het risico uiteindelijk minder inkomsten te ontvangen dan op een spaarrekening. Als een gestructureerd schuldinstrument doet hopen op een rendement tussen 0% en 3%, mist de cliënt die erop inschrijft maar weinig door zijn spaarrekening op te geven, net omdat de rente erg laag staat.”

Moeten we meer risico's nemen dan vroeger om rendement te halen?

Anthony Van Impe: “Niet noodzakelijk. Een belegger zal de voorkeur geven aan een langere looptijd – zeg maar 8 tot 10 jaar – en eventueel ook een rendementsrisico aanvaarden. Doorgaans is er bij Deutsche Bank erg weinig vraag naar gestructureerde producten die geen recht geven op een kapitaalterugbetaling op de eindvervaldag. Cliënten die een hogere risico-rendementsverhouding aanvaarden, zoeken meestal hun toevlucht tot andere beleggingen, zoals fondsen.”

Follow-up op maat

De levensloop van een beleggingsproduct eindigt niet na de inschrijvingsperiode. Integendeel zelfs! Elk beleggingsproduct wordt op de voet gevolgd en die follow-op wordt dan opgenomen in een uitvoerig rapport voor de adviseurs ... en hun cliënten: prijs op de secundaire markt, coupons, verloop van de onderliggende waarde, evolutie van de rating enz. De rating van elk product wordt overigens dagelijks opgevolgd om de betrokken cliënten te kunnen waarschuwen voor een ratingverlaging. Bovendien wordt de productportefeuille regelmatig geanalyseerd om er zeker van te zijn dat elk product nog een plaatsje verdient in de portefeuilles van onze cliënten.

Lees ook

1 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.
2 De opportuniteitskost is het verschil tussen de opbrengst van het financiële product in kwestie in een negatief scenario vergeleken met het alternatief op de markt van dezelfde uitgever met een vaste rente (bv. het rendement van een obligatie met een vaste coupon uitgegeven door dezelfde uitgever met dezelfde looptijd).